Information som försvinner

Ibland försvinner information och ibland överbelastas man av den

Någon "där ute", som har stött på detta problem?

Någon ”där ute”, som har stött på detta problem?

och försvinnandet sker av mer eller mindre naturliga orsaker, inte minst på ”nätet”.

Så kan "Nätet" te sig för en del. Ont i nacken och kanske huvudvärk, p.g.a. negativa epitet, personangrepp, hat, mm.

Så kan ”Nätet” te sig för en del. Ont i nacken och kanske huvudvärk och magsår, p.g.a. negativa epitet, personangrepp, hat, mm.

Kanske fungerar Internet ungefär så här? Vill du verkligen vara flugan, som äts upp av spindeln? Varför kallas det "world wide web"?

Kanske fungerar Internet ungefär så här? Varför kallas det ”Internet” Vill du verkligen vara flugan, som äts upp av spindeln? Varför kallas det ”world wide web”? Sådana frågor borde i sig väcka till reflektion!

Ibland kanske ett utkast glöms bort att sparas, eller så tillstöter ett dittills oförutsett, tekniskt problem.

Ibland beror det på yttre påverkan från andra människor och rent sabotage.

Men ibland, vilket hänger ihop med det sist nämnda, försvinner information av, för den enskilde, högst onaturliga orsaker, när den liksom bara: * POOF! * ”råkar” försvinna i ett slags rökmoln, för att den uppenbarligen är oönskad av den eller de, som i det aktuella fallet, i teori, praktik, eller både och, är makthavare.

Oönskad av politiska eller andra orsaker.

Jag tänker närmast på det här inlägget om ”Bur-q-ua-fientliga artiklar”. Det skrevs redan för ca 5 1/2 år sedan, vilket är lång eller kort tid, beroende på hur man ser det.

Inlägget länkade inledningsvis till fyra DN-artiklar, varav ingen längre kan nås av länkarna!

Istället möts läsaren av följande meddelande:

Någon annan läsare som har sett det meddelandet, när man vill ta del av någon artikel, etc på DN?

Någon annan läsare som har sett det meddelandet, när man vill ta del av någon artikel, etc på DN?

Därefter länkades till tre SvD-artiklar, varav endast de sista två ännu fungerar.

"Sidan kunde inte hittas", så ovanligt?

Sidan kunde inte hittas”, så ovanligt?

Någon skulle kunna hävda att allt detta med ”informations-bortfallet” beror på någon sorts tekniska omläggningar, i samband med ”digitaliseringen”, o.s.v. och det kan förstås vara ett giltigt argument om man bara tittar på DN-länkarna och deras uppbyggnad men om man för ett ögonblick studerar hur SvD-länkarna är uppbyggda, så ser man att de är uppbyggda på likartat sätt.

Någon, kanske samma någon, skulle kunna förfäkta teorier om ”konspirationstankar”.

Men faktumet kvarstår: varför är i såfall bara den första SvD-länken borttagen? Om de alla var uppbyggda på likartat sätt?

Nu ämnar jag utföra ett test ”live”, där jag undersöker om det går att hitta alla de borttagna artiklarna, genom sökningar efter  andra länkar.

Testet är såklart bara ”live” för min och Sällskapet B:s del och tyvärr inte för din – läsarens – del. Jag skulle förstås ha kunnat utföra testet ”live” på vår YouTube-kanal, om jag hade velat och om det hade varit möjligt men det är tyvärr inte möjligt av orsaker, som kan utvecklas i något senare inlägg.

I korthet: ”Google” och dess krafter, som vi på intet sätt underordnar oss som en sorts auktoritet, vill jag understryka, vill inte det.

Inte heller underordnar vi oss ”Facebook” och dess regler, eller andra påstått ”sociala forum”.

Ok, nu börjar testet och jag börjar i kronologisk ordning med DN-länkarna, i syfte att återfinns alla artiklarna.

  1. återfann ”Negativ attityd till burka i skolan”, med ny adress
  2. återfann ”Vilse i slöjan”, även den med ny adress
  3. återfann ”Se bakom slöjan” – ” ” –
  4. återfann ”Skriftlärda kluvna om slöjförbud”.

Testet har gått bra så här långt, om jag får säga det själv. Fortfarande är det dock beklagligt att det ens behöver utföras!

Ok, nu fortsätter jag med den felande SvD-länken.

  1. misslyckades, tyvärr. Prova själv och om du hittade artikeln, förklara gärna varför den inte kunde visas öppet?

Någon kanske invänder och tycker att allt detta är rent nonsens men jag kallar det smyg-censur! Både DN och SvD använder sig av smygcensur! Vilket i och för sig inte var någonting nytt men kanske nytt för någon läsare?

Eftersom information inte försvinner och att ”Internet aldrig glömmer”. Den eller de personerna har på sätt och viss rätt men ändå mer fel än rätt.

Nu är ”live-testet” avslutat och det tog i aktiv tid räknat ca tio dyrbara minuter i anspråk. (och betydligt fler än så, likaledes dyrbara, minuter av ”inaktiv tid”, med vilket avses den oräknade tid som avsattes för testet, t.ex. när testledaren tog en paus, eller ägnade den åt andra spörsmål)


Jag tänker även på det här inlägget, om bokstavstro och frihet.

Det inlägget tycker jag bevisar varför människor här i världen fortfarande behöver papper

ett_halvt_ark_papperför att uttrycka sina åsikter. Som en sorts gardering mot den förmodligen vackra dag, när datorerna

 

sjuk_dator.png

en sjuk och sorgsen dator, i behov av mänsklig hjälp?

frisk_och_glad_dator.jpeg

en frisk och glad dator, som inte behöver någon människa?

”plötsligt”, i linje med ett fåtal människors intresse, får för sig att svika sin ”skapare” – människan, när ”digitaliseringen” inte står på den enskildes sida och när ”systemet” kollapsar, ur människors synvinkel sett.

Istället för papper, så kanske stenar,

stenar

kanske runstenar

runsten

eller gravstenar?

gravsten

Någonting beständigt, något som består och förslår, under tusentals år, snarare än förfaller med tidens tand och årstidernas skiftningar?

Någonting, som motstår väder och vind, torka och väta, inte minst politiska vindflöjlar, de som baserar sin politik utifrån sitt utsträckta långfinger i luften och därigenom ”vet” vilket håll vinden blåser ifrån.

Ur miljöhänseende, så borde papper kanske kunna framställas konstgjort, så att träden besparades smärta? Om det inte redan sker, vilket redan är fallet. Kan man framställa konstgjort kött ur stamceller, så varför inte också konstgjort papper?

Istället för att bränna ”misshagliga” böcker och istället för att kallas ”Frankenstein”? (=Frank Einstein, eller två helt olika men ungefär lika intelligenta, fast olika värderade, personer?)

Frankenstein

Dr. Victor Frankenstein, porträtterad som människa och mänsklig men kanske bara en symbol för ”modern” robot-teknologi?


Om någon ännu har missat det:

naturen,

naturen

naturen_1

naturen_2

och inte minst träden,

trad

trad

trad_1

trad_2

As above, so below”?

talar till mänskligheten! De talar till mänskligheten men kanske inte såsom många nu tänker, fast även så.

Träden är, precis som människor och andra djur, levande varelser.

De må sakna tungor att tala med och därigenom röster att höras med.

De har i allafall känslor och vill inte, och finner sig inte i att, behandlas hursomhelst. Som någon sorts ofria kreatur!

De vill bli respekterade och ha fri tillgång till solljus och fri rörlighet. Över gränserna. Inte minst i undervegetationen. För rötternas skull.

Ibland används det nedsättande ordet ”vegetable”, om en människa, som lever som en ”grönsak”. En person, som kanske inte producerar vad någon annan förväntar sig, för den andras skull.

Eller en person, som inte producerar någonting alls, utan lever i en sjuksäng, dygnet runt, till följd av en trafikolycka. En person, som på något sätt behöver bli omhändertagen, är försvarslös och därmed har lägre människovärde.

Och trädens röst lyder: de vill inte bli nedhuggna för papperets och människors skull. De har heller aldrig någonsin velat det!

Eftersom vi lever i ett slutet system, ofta felaktigt refererat till som ”Moder jord”.

Det system, som många refererar till som ”naturen”, ”Moder jord”, m.m. är i själva verket högst kontrollerat” och ”toppstyrt”, som man ibland kallar det”, och då i negativa ordalag!

Frågan, som många ”där ute” kanske ställer sig, är vem som är ledaren (/”Regissören”).

Och vi ”råkar” ha svaret på just den frågan!

2 tankar om “Information som försvinner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s