Samhällets mygg och hyenor, alltid ute efter dig!

Under tillfällig landsflykt från den s.k. demokratin Sverige, där alla månar om människors väl (eller hur?), så tänkte jag ta tillfället i akt att beskriva det s.k. svenska rättsväsendet, d.v.s hur det fungerar och vilka värderingar det bygger på.

 


 

För det första, så har de människor som är satta att, och, av okänd anledning, har tilldelats det, för ”kunderna” livsavörande, förtroendet, att fatta beslut i domstolar, sällan själva befunnit sig i situationer liknande dem, som de personer de dömer befinner sig i.

Detta enkla faktum påverkar och grumlar självfallet deras värderingar och människosyn.

Dessa s.k. domare får därmed ofelbart en negativ människosyn.

Deras empati är lika med noll och de är framförallt politiskt korrekta – ”pk”.

 


 

Detta inlägg talar om två sorters djur, nämligen mygg och hyenor.

Det är ingen tillfällighet.

Rättsväsendets represenTanter och represenMän (nytt ord för idag, i plural) är att likna vid just mygg, eftersom de i mångt och mycket beter sig som sådana.

Alla, som någon gång har stuckits av mygg och kommit i kontakt med mygg, vilket f.ö. är svårt att undvika sommaren 2010 i Sverige (fast nu befinner jag mig som sagt inte där men jag har hört talas om detta gissel) vet att mygg är besvärliga, att man kan vifta bort dem med handen, bli av med dem om man rör på sig och i ”värsta fall” döda dem.

Mygg är blodsugare och återkommer ständigt till den av dem besvärade individen, för att trakassera denna ytterligare, så gott det går och för att föröka sig själva!

Mygg är ständigt på jakt efter blod!

Jag vill inte ge mitt blod till mygg och/eller bidra till deras tillväxt!

Vill Du det?

När det gäller hyenor, så finns där en liknande problematik.

Hyenor följer rykten om var bytet finns. Hyenor sprider själva rykten om var bytet finns och bryr sig inte om vad bytet har för åsikter.

Hyenor är svenskt rättsväsende i ett nötskal.

Varken myggen eller hyenorna har dock tagit med i sin beräkning att det finns VARGAR, som just nu ”råkar vara” starkare än någonsin.

VARGAR, som äter hyenor och ignorerar mygg, för att det:

a.)

smakar gott med hyena-kött och för att

b.)

VARGARNA inte kunde bry sig mindre om mygg.

Det var förresten fullmåne i söndags (”Annandag midsommar”, sön. 27/6).

Då är VARGARNA som allra starkast.

 


Så, vad har Du då lärt dig av detta?

Det är helt upp till Dig att avgöra.

Ansvaret överlåtes härmed, likt en OS-fackla…från en hand till en annan – Din.

på semester i främmande fast välbekant land

Sällskapet Bur-q-ua är f.n. på semester i Iran, ett främmande fast ändå välbekant land.

Här är allt så naturligt och inga massförstörelsevapen finns här (heller…jämför med Irak).

Generellt sett så är ”stora”nyheter i tidningar falska, t.ex. den om ett antal ryska spioner i USA (tydligen hela elva stycken och en är på fri fot). FBI har tydligen känt till denna ”spionring” sedan länge.

WOOOW, vad imponerad jag blir över FBI:s kompetens.

S.k. ”vanligt folk” har ingen som helst möjlighet att verifiera om USA:s utrikesdepartement far med sanning eller osanning, eller hur?

Vi förväntas återkomma med bravur, när tiden är mogen, när Sällskapet erbjuds större respekt  och förståelse. 

 

 

OSS GRUNDLAGAR EMELLAN…

Det finns, anno 2010, fyra grundlagar i konungadömet, det odemokratiska Svea rike, även kallat Sverige.

(parentes: I skrivande stund ligger en relativt ordblind s.k. tronarvinge i sin varma säng, utan ärtor, och införskaffar per automatik folkets pengar) 

Sällskapet Bur-q-a har följande anspråkslösa upprop:

Sverige åt folket!!!

De grundlagar ”vi” har att förhålla oss till är bl.a. ”Successionsordningen” (Sveriges äldsta nu gällande grundlag, enl. Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Successionsordningen och ”Regeringsformen”).

Regeringsformen” talar om alla människors lika värde.

(ex.:

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på
allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom
kommunal självstyrelse.

Värderas ”Successionsordningen” högre i kurs? (på vilken marknad?)

Vilken grundlag vinner?

 

Dubbelt så många besökare än beräknat av Polisen!!!

Enl. uppgift från ”Ekot” (och ”Johan Westberg”), så sades det ha befunnit sig ”en halv miljon” människor kring ”kortege-vägen”.

Man hade tydligen beräknat antalet åskådare till blott 250 000 st. Det handlar om en felberäkning på ca/exakt 50%.

Varför?

Jag talar nu alltså, för den ev. ännu icke-hjärntvättade läsaren…, om bröllopet mellan kronprinsessan Victoria (vem valde henne demokratiskt?) och den s.k.  mannen av folket ”Daniel” (vem valde honom demokratiskt?).Ang. antalet besökare längs ”kortege-vägen”

Vad säger det mig och dig, som läser detta, att det enl. Polisen var dubbelt så många besökare längs kortege-vägen än förväntat?

SVAR:

att Polisen uppenbarligen hade VÄLDIGT FEL, i sin tidigare prognos!!!

Det var nog, mot den bakgrunden, REN och SKÄR TUR att inget oförutsett (från Polisens sida) inträffade.

Är vi alltså utlämnade att förlita oss på TUREN, när det gäller rikets säkerhet?

!

 Mer propaganda för monarkin, således?

 

Datavirus, ”kronprinsess-bröllop”, etc, är BLUFF och manipulation!

Jag tycker om det här citatet:

Don’t try to F*CK our brains!!!

Vem sade det först?

Ja, det kan man undra.

Kanske var det just JAG – Bur-q-ua12 – som skrev det, alldeles nyss.

 


Störningsmoment i tillvaron, d.v.s. för den demokratiske medborgaren

Är det verkligen bara Sällskapet Bur-q-ua, som störs av det som sker i Sverige och i övriga världen?!  


”Samhällets”, snarare STATENS (/Satans?) Bluffar 

  1. ang. s.k. datavirus: vem kan på allvar tro att människor/”hackers” sitter på ”sin kammare” och tillverkar s.k. ”datavirus”?!
  2. ang. s.k. ”kronprinsess-bröllop”, så är det ytterst allvarligt att Sveriges statsskick är odemokratiskt! Man måste börja från ”toppen” av pyramiden, om man söker bilda en SANN demokrati. Man måste skicka rätt signaler från denna ”topp”! Signalen om att:

ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA!

Så fungerar tyvärr inte ”moderna” Sverige idag, anno 2010.

Istället handlar mycket om masspsykos och hjärntvätt!

S.k. kungligheter är tydligen värda mer än ”vanliga människor”.

En sådan människosyn är i själva verket, milt uttryckt, LÄSKIG och förklarar väl varför vissa länder tillämpar dödsstraff.

Om man accepterar en människosyn, som går ut på att vissa människor (”adel”, ”kungligheter”, o.dyl.) är för mer än andra, så får man automatiskt ett diskriminerande ”samhälle”.