”för din säkerhets skull”

Varför får man inte logga in varifrån man vill?

Någon som har stött på det problemet?

När man loggar in någonstans på ”nätet” men på ett sätt som hemsidan ifråga, av olika anledningar, inte tycker om, ofta p.g.a. att den inte ser användarens plats, så krävs någon form av verifiering, inte sällan tvåstegsverifiering, fast lösenordet är korrekt, vilket leder till ett cirkelresonemang, eftersom den andra sidan, som samarbetar med den första, inte heller godkänner inloggning.

Och då lämnas användaren en enda möjlighet, nämligen att använda ett av hemsidan godkänt sätt för inloggning. D.v.s. från en ”godkänd” ”enhet” och plats.

Hänvisningen brukar ofta vara att det handlar om ”din säkerhet” men det är oftast ett ytterst långsökt resonemang!

Det absolut sista det handlar om, när en hemsida försvårar inloggning, är användarens säkerhet! Det gäller att ha detta klart för sig, för förståelse av detta.

Det gäller att ha klart för sig balansen och, tydligen, konflikten och obalansen mellan användarvänlighet och säkerhet – påstådd eller verklig – och dess yttersta utpost: övervakning, med en liten förlängning och ”detalj”, i form av: massövervakning, utan minsta urskillning, i avseende på moral eller anständighet.

Två exempel:

Sällskapet_B

Varför skulle det inte vara jag, eller snarare, vi? Det är många av oss!

Sällskapet_B_1

Varför då?

.

I anslutning till detta ämne ligger det, som jag kallar ”den systematiska uppdateringshysterin” och som tänks bli ett eget blogginlägg. Den massiva hysteri, som går ut på att användarna ständigt tänks uppdatera, och i slutänden uppgradera, sin mjuk- och/eller hårdvara. T.ex. mjukvaran ”Adobe Reader” men även annan programvara.

I främsta syfte att göda datorindustrin, mot dess bättre vetande! De eventuella förbättringarna i och med uppdateringar, lyser nämligen med sin tydliga frånvaro för den allmänna användaren!

Och var det verkligen inte bättre med ”tjock-tv” än ”platt-tv” och bredband  alternativt fiber? Var inte analogt bättre än digitalt? Om man med ”bättre” menar längre livslängd.

Var inte ”den gamla goda tiden” bättre än den nya, ovissa, ”framgångssagan” utan naturligt slut?

Jag talar om den hysteri, som rimmar väldigt illa med påstådd omsorg om miljön, återvinning, etc.

Det är nuförtiden så oerhört mycket, som rimmar så oerhört illa med verkligheten men som ändå förmedlas globalt och premieras som varande viktigt, lovvärt, föredömligt, bra och BÄST…just nu!

Ingen som helst framförhållning, utan allt handlar om att sälja, sälja och åter sälja, tills lagret tar slut, vare sig det finns köpare eller ej!


Allt handlar om att, genom förutsägbar reklam, pådyvla människor en konsumtion och ett intresse/efterfrågan, som generiskt/naturligt sett inte finns, i syfte att att öka utbudet på meningslösa produkter.

Och sedan hävdar man att det finns en ”fri marknad”, där det råder ”fri konkurrens”!

Det löjligaste i Sverige

Det finns mycket som är löjligt, ja mycket som t.o.m. är extremt löjligt, i Sverige.

Såpass extremt löjligt att det, för en relativt förnuftig person, inte längre går att se på svenska staten såsom varande en legitim eller seriös stat på något sätt alls. Det gäller politik, media, o.s.v. En stat som borde men inte har något som helst existensberättigande. Förutom möjligen naturen, vilken inte är statens förtjänst, snarare tvärtom.

Det första, extremt löjliga, är: ”Gävlebocken”.

gävlebocken

images.duckduckgo.com

Den halmbock, som alla, som har tagit del av information om den och har gripit efter det närmaste halmstrået, antingen på plats eller på distans, vet har brunnit i princip alla år sedan den uppfördes. Oavsett brandskyddsmedel, eldvakter råkade jag skriva…menar förstår väktare, ”bock-garden” (istället för medborgargarden), m.m.

Men en halmbock som man ändå låtsas inte ska brinna ”just i år”, när den anses ha ”hipster-skägg” och allt. Och det gäller varje år. Samma falska visa, och medvetet felaktiga utsaga! Och ändå, eller just därför, brinner bocken, vilket är den verkliga traditionen i Gävle!

Frågan är bara när det händer och vem eller vilka, som då ska våga sig på lite civil olydnad just det året. För att efterleva traditionen.

Enligt en person i SVT:s ”Opinon Live

(säsong 4, eller 3? avsnitt 17/17)
säsong_3_eller_4

borde en person utses till ”Året bockbrännare”. Ganska rimligt förslag egentligen, givet hur verkligheten ser ut. Men kapitalisering på den anser personerna vara fel? Som om det inte redan vore fallet!

Gävlebocken har i själva verket kommit att bli Sveriges ”fågel Fenix”, eller en australiensisk, eller kalifornisk, skogsbrand, med all den mytologi, som det innebär.  Dö i brand, återfödas, etc. Därför att ”naturen” så vill. En ”Kristus-myt” men utan den sanna legenden om Kristus inkluderad.

Men ändå låtsas många som om så inte är fallet, utan tvärtom blir man precis lika överraskad varje år som bocken ”råkar” brinna.

Vad är det, om inte just extremt löjligt, till graden av närmast bortom all fattning?

Varför kommer jag att råka tänka på detta?

Owl of Wisdom: Illuminati, Bohemian Club, Schlaraffia, James Gordon Bennett Jr.


Det andra, extremt löjliga, är ”#metoo”-kampanjen, som påstås vara en gräsrotsrörelse men så uppenbart är en politisk astroturf, med framförallt maktanspråk!

Astroturfing is the practice of masking the sponsors of a message or organization (e.g., political, advertising, religious or public relations) to make it appear as though it originates from and is supported by a grassroots participant(s). It is a practice intended to give the statements or organizations credibility by withholding information about the source’s financial connection.

Läs mer