Problemet med…

Problemet med psykopater är framförallt, förutom det uppenbara, att de inte förmår inse att de, i det långa loppet, FÖRLORAR. De förlorar ALLT! Mot S. B.

Ja

Ja, de söker censurera och tysta B12 och Sällskapet B. men Sanningen kan ALDRIG tystas! Vet, att psykopater styr och ALLTID vill styra världen! Men…