Det löjligaste i Sverige

Det finns mycket som är löjligt, ja mycket som t.o.m. är extremt löjligt, i Sverige.

Såpass extremt löjligt att det, för en relativt förnuftig person, inte längre går att se på svenska staten såsom varande en legitim eller seriös stat på något sätt alls. Det gäller politik, media, o.s.v. En stat som borde men inte har något som helst existensberättigande. Förutom möjligen naturen, vilken inte är statens förtjänst, snarare tvärtom.

Det första, extremt löjliga, är: ”Gävlebocken”.

gävlebocken

images.duckduckgo.com

Den halmbock, som alla, som har tagit del av information om den och har gripit efter det närmaste halmstrået, antingen på plats eller på distans, vet har brunnit i princip alla år sedan den uppfördes. Oavsett brandskyddsmedel, eldvakter råkade jag skriva…menar förstår väktare, ”bock-garden” (istället för medborgargarden), m.m.

Men en halmbock som man ändå låtsas inte ska brinna ”just i år”, när den anses ha ”hipster-skägg” och allt. Och det gäller varje år. Samma falska visa, och medvetet felaktiga utsaga! Och ändå, eller just därför, brinner bocken, vilket är den verkliga traditionen i Gävle!

Frågan är bara när det händer och vem eller vilka, som då ska våga sig på lite civil olydnad just det året. För att efterleva traditionen.

Enligt en person i SVT:s ”Opinon Live

(säsong 4, eller 3? avsnitt 17/17)
säsong_3_eller_4

borde en person utses till ”Året bockbrännare”. Ganska rimligt förslag egentligen, givet hur verkligheten ser ut. Men kapitalisering på den anser personerna vara fel? Som om det inte redan vore fallet!

Gävlebocken har i själva verket kommit att bli Sveriges ”fågel Fenix”, eller en australiensisk, eller kalifornisk, skogsbrand, med all den mytologi, som det innebär.  Dö i brand, återfödas, etc. Därför att ”naturen” så vill. En ”Kristus-myt” men utan den sanna legenden om Kristus inkluderad.

Men ändå låtsas många som om så inte är fallet, utan tvärtom blir man precis lika överraskad varje år som bocken ”råkar” brinna.

Vad är det, om inte just extremt löjligt, till graden av närmast bortom all fattning?

Varför kommer jag att råka tänka på detta?

Owl of Wisdom: Illuminati, Bohemian Club, Schlaraffia, James Gordon Bennett Jr.


Det andra, extremt löjliga, är ”#metoo”-kampanjen, som påstås vara en gräsrotsrörelse men så uppenbart är en politisk astroturf, med framförallt maktanspråk!

Astroturfing is the practice of masking the sponsors of a message or organization (e.g., political, advertising, religious or public relations) to make it appear as though it originates from and is supported by a grassroots participant(s). It is a practice intended to give the statements or organizations credibility by withholding information about the source’s financial connection.

Är det en tillfällighet att just arton kvinnor har anmält den s.k. ”kulturprofilen”, som är gift med en ledamot i Svenska Akademin, med aderton stolar och mottot ”snille och smak”.

När just

Sara Danius har sagt något revolutionerande, som ingen har fattat än”.

Ingen, utom han, som även nämner ordet ”revolution”, vilket antyder vilket politiskt parti man röstar på, om det ens existerar i Sveriges riksdag.


Det tredje, extremt löjliga, är debatten om Sveriges universitet.

Den, i ”somliga läger” kontroversielle, SvD-skribenten Ivar Arpi skriver, i den första delen av tre:

Det pågår en tyst revolution på svenska universitet. Den kallas jämställdhetsintegrering. Det låter inte så farligt.

. Det antyds ett ”men”.

i_fablernas_land

Feminism och ”F!”, istället för Svenska kyrkan? I ett ateistiskt land som Sverige. Varför? En gudstro måste automatiskt ersättas av politisk avgudatro?

Den handlar i grunden om lärares integritet och överordnade rätt visavi studenters, strukturellt underordnade rättigheter att utöva påverkan på kursplanerna och rent konkret om att att en lektor – Erik Ringmar – på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, var tvungen att ta in böcker av kvinnliga författare på sin litteraturlista, för att uppnå s.k. ”jämställdhet”, vilket man definierar utifrån könet på författarna. Man räknar alltså andelar av kön på författarna på en litteraturlista. På allvar.

Inte innehållet och vad som sägs i böckerna, vilket hade varit betydligt rimligare, nej, författarnas kön var det avgörande!

Det hela tycks ha resulterat i att lektorn i princip tvingade ta in tredjevågs-feministen ”Judit Butler” på litteraturlistan.

Problemet med de opponerande studenterna är att de inte kan acceptera någon som helst auktoritet, inte ens en lärare, vilket gör att jag kan fundera över varför de ens valde att söka till ett universitet till att börja med

Jag menar, om de hade hela sin världsbild klar för sig själva och sin grupp av likatänkande, så borde de väl ha sökt sig till ett politiskt, extremt, parti istället, vilket de säkert även gjorde.

som ”50måste ta in feministisk litteratur

Jag menar


Och allt detta, extremt löjliga, avhandlas och sammanfattas, symtomatiskt nog, väl av senaste ”Opinion Live” i Sveriges Television, ett avsnitt, som visar på ett haveri av gigantiska mått för Sveriges del.

Bara det faktum att man skamlöst, mot bättre vetande, engagerar tv-tittare under drygt 40 minuter med nonsens-ämnen.