reklam => propaganda => diktatur

Det förvånar mig hur tolerant massan är gentemot reklam, i tv, radio, tidningar och på gator och torg…kort sagt i det allmänna livsrummet.

Reklamen finns DYGNET RUNT, i det s.k. samhället, som tänks vara till för alla människor.

Reklam är ett slags finare, rumsrenare omskrivning för ”propaganda” och ”hjärntvätt”.

Vem vill ha propaganda i samhället?

Vem vill ha accepterad hjärntvätt?

Sällskapet Bur-q-ua är av den uppfattningen, och fasta övertygelsen, att ALL reklam, propaganda och hjärntvätt MÅSTE utrotas ur ett förment sunt samhälle, som säger sig värna om allas lika rättigheter, kritiskt tänkande, etc.

I annat fall blir följden ofelbart: diktatur.

Det vill ”vi” väl inte ha i konungadömet Sverige, eller?

 

Systemet designat mot den enskilde – varför?

Hur kan det komma sig att ”systemet”, något slags märkligt monster, som inte sällan tycks vara helt anonymt och datorstyrt, vad gäller betalningsdagar, kravbrev, etc, och som liksom ”bara rullar på”, är designat för att jävlas med enskilda i kampen mot myndigheter?

Vem tjänar på det?

Borde ”vi”, ja för det fall det finns ett ”vi” i detta s.k. ”samhälle”, inte snarare designa ett system utifrån den enskildes väl, snarare än myndigheternas väl?

Ett samhälle där myndigheter, skostnadsfritt om företräder individer, slåss mot andra myndigheter, som ställer orimliga krav.

Ett sådant samhälle strävar Sällskapet Bur-q-ua efter.

Tänk, ibland får jag känslan av att den som kontrollerar detta ”system” är extremt människofientlig och att ”systemet”, med personnummer, betalningsanmärkningar, etc, är ett slags modern diktatur, som styrs av det enda officiellt ”heliga” idag:

P E N G A R.

Pengar, denna avgudabild och uråldriga mammon, som förutsätter ett klassamhälle, där bättre bemedlade individer och grupper klarar sig, medan sämre bemedlade slås ut och går under.

Systemet” slår blint utan pardon, fast oftast mot dem som redan ligger ned förstås.

Vill ”vi” (som sagt om ”vi” existerar) hverkligen ha det så här?

Jag hade nog en ”röd dag” idag.


 

 

 

 

 

 

HUR REBELLISKA OCH ”ÄKTA” ÄR ”REBELLERNA”?

Det fanns/finns(?) tydligen ett antal s.k. ”rebeller” i samhället. Det är berättigat att undra vad de exakt ”rebellerar” mot.

Jag nämner här ett fåtal, på den ”musikaliska fronten” (intressant ordval med ”fronten”, eller hur?):

  • John Lennon – det mest rebelliska han sade var nog att ”the Beatles” var större än Gud…ooooooh; nyp mig i armen, eller är det sant?! ; han är död idag; RIP John, I like your music!
  • the Sex Pistols”, ett etablerat brittiskt punkband, vars basist ”Sid Vicious” (ooh, I’m scared…not!) varken sades kunna spela eller vara musikalisk. Vem vet?! Han är i allafall med i en kul film: ”Sid Vicious in Paris”: ”http://www.youtube.com/watch?v=clWzveptQdw” . Stort nöje! Tyvärr är även S. V. död! En annan bra video är denna: Sex Pistols, God Save The Queen, Peace & Love -08: ”http://www.youtube.com/watch?v=8iyqayrA5PA”; OBS! the fascist regime” i första versen! Är även Sverige en fascist-regim?

         Man kan dock undra exakt hur rebellisk gruppen var (på en skala från 0-100), med tanke på att dess manager var Malcolm Mc Laren, att basisten inte alltid spelade live och att mycket tycks VÄL uträknat (RIPSid” och ”Malcolm”).

  • svenska ”punk-gruppen” ”Noice”, med Hasse Carlsson i spetsen. Bandet slog igenom, när medlemmarna var mycket unga; H. C. var, enl. uppgift, såpass ung som tretton-fjorton år gammal!

Bandet hade, och har såklart ännu idag juli 2010, flera tänkvärda och bra texter men man kan undra över de ”vuxnas” inblandning. Jag tänker på de vuxna s.k. roadis/roddare, som medverkade till att vissa bandmedlemmar började få intresse av att inta div. olagliga substanser.

Idag är både bandets sångare Hasse Carlsson och dess keyboardist Freddie Hansson döda (4 september 2002, resp. 29 december 2001 december 2001).

Var fanns vuxenansvaret?

Är detta en tillfällighet, nämligen det faktum att alla ”rebellerdör?

Det finns givetvis betydligt fler exempel, inte bara vad gäller musikaliska rebeller” (Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Mark Bolan, Elvis Presley, Kurt Cobain, Layne Staley, Michael Jackson), än de nämnda tre, men exemplen torde åtminstone ha visat det mönster, som jag och Sällskapet ser.

Rebeller” tycks dö i förtid och jag undrar vems felet är.

Kan det stämma, som en annan ”stjärna” sjunger,: ”Only the good die young”?

Billy Joel – Only The Good Die Young”: ”http://www.youtube.com/watch?v=NJBoHa3GArAg

 


Detta inlägg handlar, som rubriken antydde, dels om hur ”äkta” s.k rebeller är men även om huruvida det är möjligt överhuvudtaget att vara rebell i ett samhälle idag, utan att stöta på ryggdunkande eller motsträviga byråkrater på vägen.

De ryggdunkande byråkraterna är ett problem i sig, eftersom man inte vet om man kan lita på dem eller ej.

De motsträviga byråkraterna är också ett problem och ett kanske större problem, eftersom de ibland förhindrar rebellen från att nå ut med sitt budskap men ännu värre: FÖRÄNDRAR REBELLENS BUDSKAP!

Med förhoppning att någon ”där ute” kan ta till sig denna information.

 

Compact Darkness

Woe me, thou compact darkness.

Wherefore art thou my compact darkness?

Thou harass me, yet inspire me to deeds ne’er before seen by Man.

Thou killest me, yet enlighten me.

Summer is warm and bright.

Neverteheless,

all I see is the night and darkness everywhere…no Moon, no light, nothing.

The world has come to an end.

An empty void, ground-less.

A vacuum, in which you never can be heard.

The end of Time.

a message from a member

Jag kände bara för att här föra vidare ett kort meddelande, från en av Sällskapets medlemmar, B97.

You can only fool the mass for so long.

The power needs and wants to: CONTROL and more power.

Mankind is continuously developing but the development of the mass grows exponentially, compared to the development of people in charge.

Thus, it’s only a matter of time, before the mass – the people worthy of the power – starts claiming its rightful and true rights. 

/

B97, from the stem of Dan’s (97-108)

BB – bread and bur-q-ua to the people!