Gåtan diktatorer

Astral Body

                             Gåtan diktatorer

Alla dessa diktatorer på bilden närmast ovan (OBS! jag menar inte den vackra bilden längre upp…;det är självfallet en bild på den Gode Despoten (”DGD”)… :OD ):

vad VILL de?

Vilka drivkrafter har alla dessa mestadels män med förvridna sinnen?

Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Charles Manson (som kanske inte faller under epitetet diktator), Idi Amin, Ayatollah Khomeyni, George W Bush (en ”folkvald diktator”) m.fl.

Vad förenar dessa personer och varför accepteras de av folket?

Folket är ju alltid starkare än ledaren, oavsett arméns styrka. Detta är ett obestridligt faktum.

Finns bara folkets vilja till uppror, så är uppror möjligt, gentemot orättfärdiga ledare.

Så varför acceptera och lyda diktatorer?

Hur rättfärdigar diktatorerna sin politik, folkvalda eller inte?

Makt är ett passande nyckelord, som jag har valt till detta inlägg men vad innebär egentligen makt och behov efter makt?

Innebörden av ”makt” torde trots allt skilja sig individuellt, mellan de enskilda diktatorerna.

Ett aktuellt samtalsämne är ju just nu avrättningen av Saddam Hussein.

Vad ville egentligen denne förkroppsligade DJÄVUL?

Vad var S H: långsiktiga syften? Att sko sig på folket och tillskansa sig själv och sin familj palats och rikedomar?

Kanske olja lockade? Vad sägs om lite olja?

OLJA!!!

”Oil for water”, någon?

Var inte oljan trots allt en del av orsaken till såväl Iran/Irak-kriget och Kuwaitkriget som det senaste kriget mellan USA och Irak?

Bevakade inte USA oljeministeriet med högsta prioritet? Just det exemplet är väldigt tydligt.

Man kan med rätta fråga sig vilka prioriteter som styr världen: olja/pengar eller människor?

Hursomhelst…alldeles oavsett USA:s egna intressen: trodde S H på fullt allvar att han skulle ”komma undan” med det han gjorde och kanske t.o.m. bli hyllad av samma folk?

Reflekterade han ens över sådana frågeställningar? Det får vi aldrig reda på.

Sällan har uttrycket ”som man bäddar får man ligga” känts mer träffande än här.

Tyrannen hängdes i sitt eget hemland, om än enbart dömd för ett fåtal av de avskyvärda brott han begick.

Spontant känner jag ”vem BRYR SIG???”, ang. hans öde men jag har även en förmåga att tänka ett steg längre.

Det är olyckligt när vanliga ”icke-tyranner” förhärdas i sina hjärtan och accepterar dödsstraff.

Det är olyckligt att Aftonbladet (som förvisso sponsrar denna blogg) visar avrättningen i sin webb-tv, om än bara början av densamma.

Jag kommer att tänka på ett dataspel, nämligen ”Civilization” (tror jag att det heter), där man ska bygga upp en civilisation. Jag har ingen större erfarenhet av just detta spel men känner till ett annat strategispel av liknande karaktär.

Att skapa moral hos folket är där viktigt, för att få förtroende som ledare och för att få saker och ting genomförda.

S H har uppenbart misslyckats med det, på lång sikt.

Hans liv ter sig objektivt sett som en dålig investering på Börsen. En MYCKET dålig investering.

Jag kom igår på mig själv med att råka jämföra honom med nyligen bortgångne soul-legenden James Brown.

Betänk för en sekund/minut/”valfri tid” hurpass olika människors liv kan te sig!!!

Den ena människan ”råkar” bli diktator, mördar tusentals andra och faller till sist offer för sina egna brott och blir avrättad – dör en onaturlig död – ; den andra människan väljer musikens bana, blir känd och dör en mer eller mindre naturlig död.

Man kan fråga sig i vilken mån människans ”fria val” har någon betydelse i sammanhanget.

Varför självmant välja att bli diktator?

Detta är för mig en stor GÅTA!

Det är emellertid sorgligt att vi i vårt s.k. ”civiliserade” samhälle inte har kommit längre än att vissa stater anser det bara berättigat med dödsstraff, för vissa typer av brott, som t.ex. ”brott mot mänskligheten”.

Jag anser att två deviser bör följas:

1.) INGEN MÄNNISKA HAR RÄTT ATT DÖDA NÅGON ANNAN, OAVSETT MANDAT FRÅN MAKTHAVARE!

2.) ALLA DÖDSSTRAFF ÄR OCH FÖRBLIR MORD!

Att en stat tillämpar dödsstraff är i grund och botten ytterst primitivt och visar på en destruktiv och föraktfull människosyn.

De signaler som skickas till medborgarna är därmed att det under vissa omständigheter är ok att döda, bara ordern kommer tillräckligt högt uppifrån.

Folk måste göra sina röster hörda och inte låta dåliga makthavare känna att de är maktfullkomliga.

B B – Bröd och Bur-q-ua åt folket (alla, såväl män som kvinnor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhället Inifrån, del I

Astral Body
                               

                                 

                              Del I – Försäkringskassan

Webbadresser: www.rfv.se eller www.forsakringskassan.se

Tfn: 08-786 90 00, till Huvudkontoret

       0771- 524 080, Talsvar 

Adress huvudkontoret: Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 103 51 Stockholm

Låt oss börja med att ta en titt på hemsidan ovan (en och densamma).

Vilket är det första intrycket Du får av sidan? 

En professionellt gjord sida kanske är det du tänker på. Längst upp kan man se ett antal människor i olika åldrar, av olika kön och nationaliteter.

Sidan tänks vara tillmötesgående gentemot ALLA människor.

En underton av ”alla människors lika värde” gör sig gällande.

Vidare vill jag att Du ska fundera på vilka associationer som väcks hos Dig, när Du tänker på Försäkringskassan och på samhällets myndigheter istort.

Stämmer det verkligen att myndigheterna är lika måna om att göra rätt gentemot den enskilde som de är noggranna att den enskilde gör rätt gentemot dem?

Nej, det stämmer inte.

Jag har själv under år 2006 varit med om två grova fel från Fk:s sida.

1.) i april krävde man mig på hela den skuld jag har för uteblivet återbetalningsbelopp för underhållsstöd. Skulden var ca 56000 kr och skulle betalas inom en vecka, strax innan jag skulle resa utomlands!

Kravet var en följd av att jag hade missat en delbetalning på drygt 100 kr. Inte mindre än FEM kravbrev från Kronofogdemyndigheten ”damp” ned i brevlådan på bara två dagar.

En stor chock infann sig.

När emellertid Huvudkontoret lät meddela att ett fel hade uppstått, så tog man tillbaka kravet, som genom ett trollslag!

Huvudkontorets ord är således lag, precis som i vilken sekt som helst!

Jag var tydligen heller inte ensam, om att ha råkat ut för detta systemfel.

Du läsare som känner igen dig: VAR VÄNLIG ATT HÖRA AV DIG. Kanske kan vi göra en grupptalan mot Fk för psykiskt lidande.

Generellt är jag intresserad av att höra ifrån människor, som har felbehandlats av myndigheter som helhet. Vakna och säg  er mening! Skicka vidare denna enkla uppmaning tack, till alla ni känner, så att fler får vetskap om hur genomruttna vissa samhällsinstanser verkligen är.

De tar och tar och tar från medborgare, utan att ge något tillbaka. Självfallet faller samhället då samman till slut.

2.) i augusti skulle man skicka två beslut till mig, rörande underhållsstöd. Det ena beslutet skickades till barnens mor, medan det andra inte skickades överhuvudtaget!

Först sedan handläggaren hade överbevisats medgav hon att hon hade gjort fel men det lät ändå på henne, som att det inte var så värst märkvärdigt.

Se där, två historier ur verkligheten och jag är övertygad om att det finns fler och allvarligare exempel på hur myndigheten ifråga har behandlat medborgare illa.

Myten om den ”ofelbara myndigheten”, som författaren Bo Edvardsson kallar det, i sin bok ”Kritisk Utredningsmetodik”, bevaras och skenet hålls uppe, d.v.s. den vackra fasaden (illustrerad av en snygg hemsida).

Fasaden har dock fått sig både en och två törnar i mitt medvetande.

Existerar ens sådana idealistiska föreställningar såsom ”rättvisa” egentligen?

Är inte rättvisa i själva verket en ren skrivbordsprodukt?

Vidare: kanske även mänskliga rättigheter enligt FN-konventioner och tanken att makthavare i stort strävar efter världsfred är ett rent påhitt.

Kan det möjligen vara så enkelt att ekonomiska intressen styr allt annat agerande, m.a.o. att ”pengar är roten till allt ont”?

Är myndigheterna i första hand till för folket eller för sig själva?

Man brukar ibland säga att det är folket som är staten men stämmer det verkligen?

Snarare är staten likvärdig med makthavarna, d.v.s. politikerna.

Vilket block som för tillfället råkar ha makten under en viss mandatperiod spelar egentligen mindre roll. Det som spelar roll är att politiker fjärmar sig från folket och har sitt eget bästa inför ögonen.

Den bästa demokratin skapas eg. av 100% folkomröstningar,  som med fördel kan genomföras online.

Återkommer i ämnet.