FÖRBANNAT TRÖTT PÅ USA OCH S.K. SUPERMAKTER!!!

Jag hörde nyss på radion (inte att man har solsken eller regn i någon stad, som artisten Orup en gång sjöng) att USA har tagit över Haitis flygplats, eller dylikt, i samband med den påstådda jordbävningen.

Flera frågor reses därmed, av vilka några är:

  • vad har USA där att göra? (värt att upprepas)
  • vad har USA där att göra?
  • varför har USA låtit just militärer ta över flygplatsen? Handlar det månne om krig, alt. kontroll?
  • vilken USA-oberoende källa kan verifiera vad som verkligen har hänt på Haiti?

USA :s ledare för ett krig mot ”terror” och tror allmänt att landet är ”världspolis”, etc.

Vem har gett landet mandat att vara i Afghanistan, liksom man tidigare var tilllsammans med Sovjetunionen?

Kanske mr. bin Ladin himself (den man, som CIA självt tidigare tränade!, fast det visste ni säkert redan…oj då: hamnar jag på Guantanamo nu?)

Vad är det som är så viktigt med just Afghanistan?
Det går förmodligen betydligt djupare än senaste årens händelser, ”al-Quaida”, etc.

Handlar allt eg. om olja och opiumodlingar?

Kortare sagt: om PENGAR?

Jag avslutar, som jag inledde (i ämnesraden):

Jag är:

FÖRBANNAT TRÖTT PÅ USA OCH S.K. SUPERMAKTER!!!

Svenska folket: vakna och frigör er från amerikanismen, tack.

 

Varför blir allt större och större?

Jag har nyligen än en gång slagits av det faktum att allt tycks bli större och större.

Visserligen säger vissa ”smarta” forskare att universum expanderar (ur vad kan man undra och åt vilket håll? innebär det att universum hade en början i tid och rum och ett slut i tid och rum?) men hursomhelst…

Detta inlägg handlar om datorer, som ju trots allt inte är alltför olika oss människor.

Datorerna skapades ju trots allt av människan.


HISTORIE-LEKTION

Visste ni förresten att den första datorn konstruerades redan på 1800-talet och var till för att utföra beräkningar(computations)?

Redan 1837, tack vare Charles Babbage:

[från: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer#History_of_computing%5D

It was the fusion of automatic calculation with programmability that produced the first recognizable computers. In 1837, Charles Babbage was the first to conceptualize and design a fully programmable mechanical computer, his analytical engine.[8] Limited finances and Babbage’s inability to resist tinkering with the design meant that the device was never completed.

Mer info om Charles Babbage – mannen, som vi , på gott och ont, kan tacka (racka ned på och kanske…hackaFlört) för att vi har datorer (tänk på det ibland, när du knappar på din terminal!)


Charles Babbage

 

kan man läsa här:

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage.

 


Åter till stort och smått i datorernas värld.

På 1980-talet fanns en speldator, som än idag står sig väl i konkurrensen.

Den hette Commodore 64, alt. Vic 64, eller kortare C64.

Dess föregångare hette Vic 20.

Dess minneskapacitet uppgick till, idag smått skrattretande, 64 kB!

Det motsvarar ett större dokument i t.ex. Ms Word och knappt det!

Likväl är denna dators spel än idag spelvärda och man kan även emulera dem på pc, d.v.s. göra om sin pc till en ”c64” och spela dess spel.

(

http://www.zzap64.co.uk/c64/c64emulators.html

http://www.c64.org/

http://almighty.c64.org/

etc…

)

Min fråga från ämnesraden handlar alltså om varför det mesta i datavärlden minnesmässigt tycks bli allt större och större, när datorerna rent fysiskt blir mindre och mindre.

Vad gäller hårdvara och ”rent fysiskt”, så pratar man inte sällan om ”nano-teknologi” men programmen tar likafullt upp allt större utrymme.

Det är faktiskt väldigt märkligt!

Det är något som inte stämmer här!

Vad har jag missat?

Har någon annan tänkt på detta?

Handlar det månne enbart  om köpmännens intressen, d.v.s. att vi, som datoranvändare, ständigt måste uppgradera det vi har i datorväg och därigenom gynna desamma?

 

 

Melody Gardot (Bardot?) VS Eva Cassidy

Jag har nyligen kommit i kontakt med sångerskan Melody Gardot.

Med hennes (b)röst, menar jag. Oskyldig

Här finns ingen könsmaktstruktur, så långt ögat skådar.

Jag lovar!

Groupie kan man väl inte vara?

Det är man nog född till, oavsett kön.

Vem svimmar inför en ”idol”? (som t.ex. under Michael Jacksons 30 års jubileum som artist, ett tv-program, som sändes igår torsdag 7/1 2010)

Kanske en sann idoldyrkare svimmar och/eller skriker sig hes inför sin idol men denna (kritiska) massa (hade hoppats kunna skriva ”minoritet”) av idoldyrkare inbegriper inte mig.

Den massan borde inte inbegripa någon enda människa, som påstår sig besitta förmågan till kritiskt tänkande (det att tänka fritt) och vara oberoende av samhällets masspsykos.

Så långt får ingen gå”, som någon låttext lyder. (Kents låt?)Åter till musik…

Det är alltför enkelt att jämföra M. G. (Melody Gardot…kanske hade varit enklare att skriva det direkt?) med en tyvärr alltför tidigt hädangången sångerska vid namn Eva Cassidy.

Melody Gardot tycks vara den förras ”wanna-be” på något odefinierbart sätt, även om jag tycker om bägge sångerskorna, då de har en oerhört personlig stil, har bra röster och spelar bra gitarr.

Vad mer kan man kräva.

Melody Gardot är även endast 24 år gammal men fyller tydligen 25 den 2/2.

Man kan jämföra deras biografier här:

1.)

Melody Gardot: http://en.wikipedia.org/wiki/Melody_gardot

2.)

Eva Cassidy: http://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Cassidy

och deras sånger här:

1.)

Melody Gardot: ”Over the Rainbow”: http://www.youtube.com/watch?v=JxYXruPC-Uk&feature=related

2.)

Eva Cassidy: ”Over the Rainbow

http://www.youtube.com/watch?v=NL-9JlSCNOQ

Två väldigt olika versioner.

Den första var en samba/bossa nova, medan den andra var en tjej/kvinna med gitarr.

Vilken version är bäst?

Måste någon ens vara bäst?

Jag låter er läsare avgöra.

Personligen anser jag att Eva Cassidy vinner, eftersom hon tycks vara sannare och utan ”krusiduller” och ”image” och eftersohon berör mitt hjärta betydligt mer än Melody Gardot.

Jag är ledsen Melody, fast du får lov att tänka på att du har några år på dig, samt att din konkurrent trots allt dog i cancer, endast 33 år gammal.

Gråter.

Two very different versions.

The first one samba/bossa nova, the second one just a girl with guitar.

Which version is the best, which artist is the best?

I let you be the judge.

Personally I think I go for Eva Cassidy because somehow she seems to be more true, without gimmicks, etc and because she touches my hert a lot more than Melody Gardot.
 


 

 

 

Myndigheter satta att kontrollera folket!

 

Det finns i Sverige vissa myndigheter, som till det yttre kan tyckas vilja hjälpa människor men som i själva verket vill kontrollera desamma.

Kanske är det nyss skrivna självklarheter för somliga men förmodligen inte för ”massan”…den massa som borde intressera sig betydligt mer.

De myndigheter jag här åsyftar är, i valfri ordning:

  1. Socialkontoren
  2. Arbetsförmedlingen
  3. Försäkringskassan
  4. Migrationsverket (?)

Kontrollmyndigheter varenda en.

Tala om kontrollbehov.

Kanske har jag glömt någon sådan kontrollerande myndighet.

Kommentera gärna, om ni känner till någon mer liknande myndighet.

Jag kan givetvis gå in mer i detalj på de olika myndigheterna men uppmanar samtidigt till egen forskning på området.

Om vi tar myndighet 1, så läste jag t.ex. nyligen i den relativt nystiftade ”Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)” (som har ersatt tidigare Sekretesslag) följande:

26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst,
vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.

Socialtjänst m.m.

Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

Med socialtjänst förstås i denna lag

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,

2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av
unga och av missbrukare utan samtycke, och

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av
socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse.

Det finns ingen, som, mig veterligen, har definierat exakt vilka kriterier som ska gälla vid bedömningen av huruvida en enskild tänks lida men, om en viss uppgift röjs.

Sådana ”detaljer” är oerhört viktiga, för alla som någon gång har eller önskar begära ut allmänna handlingar av ett socialkontor!

Vidare:

lämnar lagen möjligen öppet för en privatperson att kalla sig ”socialtjänst”, genom något kryphål?Jag har här inte ens nämnt Riksdagen, en högst tvivelaktig instans, som möjliggör ovanstående myndigheters existens, eftersom s.k. parlamentarisk demokrati bara gör det möjligt för maktlystna individer att göra karriär, inget annat.

Som väljare vet man bara att man vart fjärde år är berättigad att välja in ännu en maktlysten aspirant till ”demokratin”.

Den parlamentariska demokratin är en rent ut sagt skrattretande Gråter illusion.

Skrattretande, fast på fel sätt.

Varför går såpass många på och ”köper” den illusionen?