Kronofogden i ekonomiska trångmål

Losers!

Sååå…herr och fru överkucku, självpåtagen storebror/storasyster Kronofogdemyndigheten befinner sig i ekonomiska trångmål? 

Samma förmenta släkting, som nyss ville göra livet surt för mig

Samma förmenta släkting, som nyss ville vräka mig, ur min hyreslägenhet?

Samma förmenta släkting, som nyss ville sätta mig i fängelse?

Vem myntade eg. uttrycket: ”hämnden är ljuv”?

Hursomhelst, så är det hela mycket intressant, för oss, som skyr överstatlighet och maktmissbruk, i alla upptänkliga former.

Innehåller denna nyhet ett mått av ironi eller ej?

(vilket tv:s intervjuare antydde, då man tillfrågade en representant för nämnda myndighet; hon förnekade givetvis att det skulle ligga något ironiskt i detta att en myndighet, som har till uppgift att driva in skulder från människor, själv har problem med ekonomin) 

Den som har synpunkter på min fråga, meddela mig gärna och helst omgående.

Ur min synvinkel, så är svaret självfallet ett rungande: JA!

 

 

 

 

 

Den första hjärntvätten

Varför skulle just jag renas i mänskligt avskräde?
När föll det på just min lott?
 
Vem kan överleva, förment vit och obefläckad, ett sådant reningsbad?

Vem kan, mot sådan bakgrund, uppstå ur askan, likt fågel Fenix?
 
Bättre vore väl att, som icke simkunnigt spädbarn, kastas i första bästa bassäng, oavsett djup, i första bästa simhall? 
 
Den första gången jag hjärntvättades var förmodligen vid det tillfälle, då jag döptes.

Vid det tillfälle, då jag, utan att tillfrågas, mottog mitt dopnamn och därtill personnummer.
 
Sedan dess kallar medmänniskor mig vid ”namn”, liksom jag vore en…hund.

Är jag alltså: en hund?
 
Ska jag alltså lystra till mitt namn och vara en ROBOT, som så många andra?

Följa strömmen?
 
Beklagar: men jag är ingen del av massan, har aldrig varit och har heller aldrig haft för avsikt att bli.
 
Hjärntvätten är delvis möjlig, p.g.a. det faktum att jag, som individ, vid tillfället var omedveten och därmed kan anses ha förletts av bättre vetande, s.a.s. vuxna individer.
 
Alla dessa viktiga beslut är enbart baserat på ålder.

Jag kallar allt, som faller in om dessa ramar, för åldersapartheid, varken mer eller mindre.
 
Hjärntvätten fortskrider genom hela livet, på mer eller mindre tydliga sätt.
 
Det kan ske på tv, genom politiker, som söker vinna röster för förslag, vilka uppenbarligen inte är förankrade hos folket/massan, eller på arbetsplatsen, i bekantskapskretsen, inom familjen, eller annorstädes.
 
Varhelst det finns skäl att tro att påverkan medelst hjärntvätt förekommer, så finns ALL anledning att, å det bestämdaste, bekämpa densamma.

Benägenhet för provokation

Jag blir så trött på folk (högt uppsatta poliser m.fl.) som säger t.ex.:

det är aldrig ens fel, när två träter”.

JODÅ, det kan det mycket väl vara.

Man bör givetvis studera personernas historik och benägenhet för provokation och grälsjuka samt svårigheter för samarbete med andra människor.

Det behöver inte vara så värst komplicerat, när allt kommer kring.

Ibland kan detta vara dokumenterat (”svart på vitt”), vilket innebär att FAKTA finns (om nu någon myndighetsperson brydde sig om FAKTA, snarare än känslor).

Svårare än så behöver det inte vara, för den som vågar öppna ögonen.

Sammantaget, så finns det alltså människor, som finner nöje i provokation och i att FÖRSURA ANDRA MÄNNISKORS LIV.

Många provokativa människor låter man, av för mig okänd anledning, hållas.

Provokativa människor, många med grava attitydproblem, existerar förvisso, såväl i privatlivet, som i arbetslivet och hos myndigheter.

Det fascinerande är just att man låter dem hållas.

När jag skriver ”man”, så menar jag människor, som borde ha makt och förnuft att stoppa dessa attitydstörda sadister i tid men vilka likväl underlåter att handla så.

Anledningen till underlåtelsen är, liksom ovan sagt, för mig okänd men lämnar just därför och destomer öppet för spekulation.

Ibland handlar den givetvis om lojalitet på arbetsplatsen, kanske att man hellre tror på sin kollega än på en utomstående ”besvärlig person”.

I andra fall kan det handla om:

  • prestige
  • ”bekvämlighet” (man favoriserar endast EN part i en tvist, för att på så sätt gynna    myndighetens administration, likriktade och traditionella tänkande e.dyl)
  • inskränkthet (=stängda ögon)
  • inkompetens
  • fördomsfullhet
  • sexuell läggning (d.v.s. att man tycker illa om personer av motsatt kön) och framförallt
  • människofientlighet

Det handlar dock kanske i första hand om att attitydstörda sadister, såväl inom myndigheter som i privat- och arbetsliv, på något vis är starkare än dem som låter dem hållas, eller kanske snarare tvingas att låta dem hållas och är oförmögna att förhindra det. 

Denna styrka missbrukar de förra till sin egen fördel.

Oavsett vad det handlar om och vilka orsakerna är, så måste man inse att en viktig prioritering måste vara: ”rätt person på rätt plats”, snarare än att vissa arbetsplatser attraherar sadister, vars primära syfte är att förnedra andra människor i utsatt position.