människor=>pengar

Varhelst kombinationen människor

 människor
och pengar  pengar...som vanligt!
uppstår, där upphör ärligheten

ärlighet...eller möjligen ironi?
.

Detta är ett faktum!

ett faktum