Hur många val(/-ar) vill du ha och klarar av?

(OBS! följande inlägg anknyter till ett tidigare, ännu opublicerat. Det är min förvissning att det följande ändå kan förstås av en tillräknelig läsare. Övriga läse med fördel och skratte eller gråte bäst de vill.)

Det där ordet ”val” är väl rätt intressant, är det inte?

(och då menar jag ändå inte fisken, den där stora, som slukade Jona hel; den, dess ättlingar, arvtagare och meningsfränder är förstås också intressanta att studera, i vetenskapligt, marinbiologiskt syfte!)

En bön kan spränga en val ibland, eller kanske öppna dess väldiga gap? Där plankton och div. annat går in, går Jona ut?

En bön kan spränga en val ibland, eller kanske öppna dess väldiga gap?
Där plankton och div. annat miljövänligt material går in, där går Jona, skräp och annat obehövligt ut? Spränga stängda gränser och öppna barriärer? Släppa in det okända.

Vi ser det överallt i samhället, nästan som ett slags erbjudande, t.ex. fritt illustrerat här:

nu har just du valet att välja just det, som vi presenterar för dig, så att just du väljer att göra det enda rätta, d.v.s. […]”.

Den tänkta rätten eller möjligheten att få välja att ha makt över något.

”Erbjudanden”, reklam och propaganda, allt noga balanserat, avvägt och utportionerat till folket, massan. Allt för att stilla behoven, mätta, dämpa och tysta ev. oliktänkare, intresserade av att störta ”makten”.

Jodå, vi förstår precis vad allt detta handlar om. Nu, liksom förut.

Det handlar om att ”makten” ska behålla ”makten”, den o-folkliga. Det handlar allra minst om folklighet, medmänsklighet eller solidaritet med väljarna/folket/massan, de dumma och oupplysta, de, som har ”rätten” att rösta, vart fjärde år.

Ordet ”val” ger dels sken av att människor har något val och makt i praktiken, dels att de har olika alternativ att välja mellan. Alternativ, som är ”bättre” och ”sämre”.

Det är bara att välja. Enkelt, eller hur? Vänster eller höger. Oftast TVÅ val, när det gäller "viktiga" eller viktiga saker.

Det är bara att välja.
Enkelt, eller hur?
Vänster eller höger.
Oftast TVÅ val, när det gäller ”viktiga” eller viktiga saker.

I Sverige har det nyligen talats mycket om nyval, som, enligt den ”allsmäktigt rättvisa” konstitutionens alla riktlinjer och principer, egentligen borde kallasextraval”. Folk och fä har, närmast gåtfullt okritiskt, automatiskt tagit dessa nygamla begrepp till sina hjärtan, i tron att de presenterades förden goda sakens skull”, ett mångfacetterat begrepp.

Likafullt har ingenting blivit bättre i och med dessa, nygamla ny-ord!

Jaha ja, den där orten i Danmark (https://www.google.se/maps/@62.0329754,17.378555,5z). Såklart.

Jaha ja, den där orten i Danmark (https://www.google.se/maps/@62.0329754,17.378555,5z).
Såklart.

"attitydinkontinens"? Det ordet brukar jag inte använda och inte heller någon, som jag känner.

”attitydinkontinens”?
Det ordet brukar jag inte använda och inte heller någon, som jag känner.

Hur kan filtret skilja troll från "troll" (knoll, knott, tott och oknytt?) och vad är felet med troll, rent biologiskt och politiskt?

Hur kan filtret skilja troll från ”troll” (knoll, knott, tott, oknytt och annan ohyra?) och vad är felet med troll, rent biologiskt och politiskt?

Ja, det kanske beror på att det, av Sveriges statsminister Stefan Löfven närmast utlovade, ”extravalet” uteblev? Hade landet blivit bättre genom ett sådant?

Som alla vet handlar det om att "ta ansvar" för landet, forsterlandet, ansvar för sin politik, etc. Ord och inga visor. Ord och floskler. Meningslösa ord, som saknar värde för alla.

Som alla vet handlar det om att ”ta ansvar” för landet, fosterlandet, ansvar för sin politik, etc.
Ord och inga visor. Ord och floskler.
Meningslösa ord, som saknar värde för alla.

Det där ordet ”ansvar” och frasen ”ta ansvar”, alltså! Inget slår dem, eller?

De må låta så rätt men låter ändå så fel, om de kommer från fel mun och inte betyder något annat än att vinna politiska poäng, genom att skylla egna tillkortakommanden på sina politiska motståndare.

Som det nu är, får ingen veta om ”extravalet” hade tillfört någonting alls.

Veta Sanningen om svensk demokrati.

Officiellt sett.

Ingen, utom lögnarna och de upplysta. De, som inte syns och hörs fullt lika mycket som de andra. De upplysta vet!

De vet vad som försiggår bakom ”lykta dörrar” och i ”hemliga rum”. Överallt där ”maktens män” (och kvinnor) konspirerar och intrigerar finns de upplysta närvarande, om än inte alltid deltagande med kropp. Jag och mina vänner vet!

Vi vet att det utlovade ”extravalet” var ett fiktivt val, som aldrig var ämnat att äga rum. Hur vet vi det? Därför att vi bara vet och att vi ser resultatet. Resultatet visar syftet. Därför vet vi. Vi behöver inte länka hit eller dit för att bevisa det uppenbara, som alla borde kunna se, om de ville eller förmådde att öppna ögonen.

I detta fall handlar det uppenbara om ”det politiska spelet”, det för många outgrundliga, dock styrt av människotanke och odemokratiskt.

Alltför uppenbart är att ordet ”val” kopplas ihop med ”frihet”, något som är helt förkastligt enligt Sällskapet Bur-q-ua:s principer.

Medan det för de flesta torde stå klart att det senare ordet står för någonting bra, så torde det för de flesta stå lika klart att det förra ordet är mindre klart.

”Frihet” att ”välja” maktfullkomliga politruker, som aldrig roterar på riktigt? Politruker, som folket varken behöver eller aldrig valde? Är det demokrati?

Samliv eller politruker? Vapen är ett måste?

Samliv eller politruker?
Vapen är ett måste? Håna, bespotta, utesluta, skjuta, döda, förgöra, förinta? Lösningen på Sveriges problem?


Fråga gärna min nära och kära vän ”Ghost of Democracy” om svaren på dina frågor. Eller någon annan av mina officiella, eller inofficiella, vänner.

Vi har svaren. Vi vet. Allt, som behövs. Och mer, därtill. Vad mer behövs än allt? Alltings början, alltings slut och allt däremellan?

Sällskapet Bur-q-ua, som jag råkar vara medlem av, stör sig något oerhört på dessa människor, som tror att de är förmer än andra. Till skillnad från ”andra”, så vill S.B. förändra, ja förbättra världen.

Vi finns, vi syns, vi hörs, vi lyssnar, vi agerar. Vi reagerar! I det tysta, i det fördolda. Alltid. Dygnet runt! Vare sig ni vill eller ej.

Vi är ert dåliga samvete.

Ert dåliga samvete pekar på er, genom oss. Varsågod.

Ert dåliga samvete pekar på er, genom oss. Varsågod.

Vi är även vårt dåliga samvete, om vi hade något men vi har ”bara” rättvisa att erbjuda. Rättvisa för alla och slut på krig och terror.

Så lyssna nu, du som har öron att höra med.

Läs, du som har ögon att se med.

Förstå, du som har vett och förstånd.

Jag anser att ordet ”val”, inte minst i politiskt syfte, framförallt är ett sken-ord, ett teoretiskt låtsasord, som ersätter något som i praktiken borde finnas men inte finns.

Det som borde finnas men som inte finns kan omskrivas som: medmänsklighet eller mänskliga rättigheter.

Val” är även ett sätt för ”makten” att signalera att:

 • vi är globalister
  En pyramid och div. dödskallar. Är globalism hälsosam?

  En pyramid och div. dödskallar. Är globalism hälsosam?

  , d.v.s. separatister, snarare än nationalister; vi startar krig, närhelst vi vill och känner för det

 • vår intention är att expandera vår makt till oändlighetens gräns
 • vi är och har alltid varit kolonisatörer
  en sådan där latmask nu igen...glider in på en divan

  en sådan där latmask med ”fel” hudfärg nu igen…glider lätt in på en divan, utan att beröra smutsig, blodbesudlad jord

  ; våra kolonier är såväl länder, som människor och deras tankar och idéer

 • vi är rovdjur
  ytterst hotfulla

  ytterst hotfulla

  , som aldrig sover, och vi äter precis vadsomhelst, även sådana som oss själva

 • vi vill bryta upp, slå sönder och förfula allting, som ni känner har värde för er; kärnfamiljen är bara ett exempel
 • vi vill förvirra er maximalt och störa era tankebanor och invanda mönster
 • vi föraktar och hatar er, ni upplysta.

  Vi kom med fred. Varför mottogs vi med fientlighet?

  Vi kom med fred. Varför mottogs vi med fientlighet?


Välj därför Sällskapet Bur-q-ua på din valsedel vid svenska riksdagsvalet år 2018. Kryssa för din favoritpolitiker, den som du litar mest på och hyser störst förtroende för.

Då vet du att du väljer rätt och röstar på en bra sak. Så enkelt är det.

Det är Sanningen.

Sanningen finns vid nästa avfart. Se till att inte köra för fort och att ha din bil uppkopplad mot "Big brother". Då löser sig nog allting och alla lever lyckliga efteråt. I sagan. Sagan "the real world". Den saga, som finns på riktigt?

Sanningen finns vid nästa avfart.
Se till att inte köra för fort och att ha din bil uppkopplad mot ”Big brother”. Då löser sig nog allting och alla lever lyckliga efteråt.
I sagan.
Sagan ”the real world”.
Den saga, som finns på riktigt?

Lyssna, du som har öron.

Se, du som har ögon.

Lär, du som är oklok.

Glöm, du som inte förstår någonting alls.