Information som försvinner

Ibland försvinner information och ibland överbelastas man av den

Någon "där ute", som har stött på detta problem?

Någon ”där ute”, som har stött på detta problem?

och försvinnandet sker av mer eller mindre naturliga orsaker, inte minst på ”nätet”.

Så kan "Nätet" te sig för en del. Ont i nacken och kanske huvudvärk, p.g.a. negativa epitet, personangrepp, hat, mm.

Så kan ”Nätet” te sig för en del. Ont i nacken och kanske huvudvärk och magsår, p.g.a. negativa epitet, personangrepp, hat, mm.

Kanske fungerar Internet ungefär så här? Vill du verkligen vara flugan, som äts upp av spindeln? Varför kallas det "world wide web"?

Kanske fungerar Internet ungefär så här? Varför kallas det ”Internet” Vill du verkligen vara flugan, som äts upp av spindeln? Varför kallas det ”world wide web”? Sådana frågor borde i sig väcka till reflektion!

Ibland kanske ett utkast glöms bort att sparas, eller så tillstöter ett dittills oförutsett, tekniskt problem.

Ibland beror det på yttre påverkan från andra människor och rent sabotage.

Men ibland, vilket hänger ihop med det sist nämnda, försvinner information av, för den enskilde, högst onaturliga orsaker, när den liksom bara: * POOF! * ”råkar” försvinna i ett slags rökmoln, för att den uppenbarligen är oönskad av den eller de, som i det aktuella fallet, i teori, praktik, eller både och, är makthavare.

Oönskad av politiska eller andra orsaker.

Jag tänker närmast på det här inlägget om ”Bur-q-ua-fientliga artiklar”. Det skrevs redan för ca 5 1/2 år sedan, vilket är lång eller kort tid, beroende på hur man ser det.

Inlägget länkade inledningsvis till fyra DN-artiklar, varav ingen längre kan nås av länkarna!

Istället möts läsaren av följande meddelande:

Någon annan läsare som har sett det meddelandet, när man vill ta del av någon artikel, etc på DN?

Någon annan läsare som har sett det meddelandet, när man vill ta del av någon artikel, etc på DN?

Därefter länkades till tre SvD-artiklar, varav endast de sista två ännu fungerar.

"Sidan kunde inte hittas", så ovanligt?

Sidan kunde inte hittas”, så ovanligt?

Någon skulle kunna hävda att allt detta med ”informations-bortfallet” beror på någon sorts tekniska omläggningar, i samband med ”digitaliseringen”, o.s.v. och det kan förstås vara ett giltigt argument om man bara tittar på DN-länkarna och deras uppbyggnad men om man för ett ögonblick studerar hur SvD-länkarna är uppbyggda, så ser man att de är uppbyggda på likartat sätt.

Någon, kanske samma någon, skulle kunna förfäkta teorier om ”konspirationstankar”.

Men faktumet kvarstår: varför är i såfall bara den första SvD-länken borttagen? Om de alla var uppbyggda på likartat sätt?

Nu ämnar jag utföra ett test ”live”, där jag undersöker om det går att hitta alla de borttagna artiklarna, genom sökningar efter  andra länkar.

Testet är såklart bara ”live” för min och Sällskapet B:s del och tyvärr inte för din – läsarens – del. Jag skulle förstås ha kunnat utföra testet ”live” på vår YouTube-kanal, om jag hade velat och om det hade varit möjligt men det är tyvärr inte möjligt av orsaker, som kan utvecklas i något senare inlägg.

I korthet: ”Google” och dess krafter, som vi på intet sätt underordnar oss som en sorts auktoritet, vill jag understryka, vill inte det.

Inte heller underordnar vi oss ”Facebook” och dess regler, eller andra påstått ”sociala forum”.

Ok, nu börjar testet och jag börjar i kronologisk ordning med DN-länkarna, i syfte att återfinns alla artiklarna.

  1. återfann ”Negativ attityd till burka i skolan”, med ny adress
  2. återfann ”Vilse i slöjan”, även den med ny adress
  3. återfann ”Se bakom slöjan” – ” ” –
  4. återfann ”Skriftlärda kluvna om slöjförbud”.

Testet har gått bra så här långt, om jag får säga det själv. Fortfarande är det dock beklagligt att det ens behöver utföras!

Ok, nu fortsätter jag med den felande SvD-länken.

  1. misslyckades, tyvärr. Prova själv och om du hittade artikeln, förklara gärna varför den inte kunde visas öppet?

Någon kanske invänder och tycker att allt detta är rent nonsens men jag kallar det smyg-censur! Både DN och SvD använder sig av smygcensur! Vilket i och för sig inte var någonting nytt men kanske nytt för någon läsare?

Eftersom information inte försvinner och att ”Internet aldrig glömmer”. Den eller de personerna har på sätt och viss rätt men ändå mer fel än rätt.

Nu är ”live-testet” avslutat och det tog i aktiv tid räknat ca tio dyrbara minuter i anspråk. (och betydligt fler än så, likaledes dyrbara, minuter av ”inaktiv tid”, med vilket avses den oräknade tid som avsattes för testet, t.ex. när testledaren tog en paus, eller ägnade den åt andra spörsmål)


Jag tänker även på det här inlägget, om bokstavstro och frihet.

Det inlägget tycker jag bevisar varför människor här i världen fortfarande behöver papper

ett_halvt_ark_papperför att uttrycka sina åsikter. Som en sorts gardering mot den förmodligen vackra dag, när datorerna

 

sjuk_dator.png

en sjuk och sorgsen dator, i behov av mänsklig hjälp?

frisk_och_glad_dator.jpeg

en frisk och glad dator, som inte behöver någon människa?

”plötsligt”, i linje med ett fåtal människors intresse, får för sig att svika sin ”skapare” – människan, när ”digitaliseringen” inte står på den enskildes sida och när ”systemet” kollapsar, ur människors synvinkel sett.

Istället för papper, så kanske stenar,

stenar

kanske runstenar

runsten

eller gravstenar?

gravsten

Någonting beständigt, något som består och förslår, under tusentals år, snarare än förfaller med tidens tand och årstidernas skiftningar?

Någonting, som motstår väder och vind, torka och väta, inte minst politiska vindflöjlar, de som baserar sin politik utifrån sitt utsträckta långfinger i luften och därigenom ”vet” vilket håll vinden blåser ifrån.

Ur miljöhänseende, så borde papper kanske kunna framställas konstgjort, så att träden besparades smärta? Om det inte redan sker, vilket redan är fallet. Kan man framställa konstgjort kött ur stamceller, så varför inte också konstgjort papper?

Istället för att bränna ”misshagliga” böcker och istället för att kallas ”Frankenstein”? (=Frank Einstein, eller två helt olika men ungefär lika intelligenta, fast olika värderade, personer?)

Frankenstein

Dr. Victor Frankenstein, porträtterad som människa och mänsklig men kanske bara en symbol för ”modern” robot-teknologi?


Om någon ännu har missat det:

naturen,

naturen

naturen_1

naturen_2

och inte minst träden,

trad

trad

trad_1

trad_2

As above, so below”?

talar till mänskligheten! De talar till mänskligheten men kanske inte såsom många nu tänker, fast även så.

Träden är, precis som människor och andra djur, levande varelser.

De må sakna tungor att tala med och därigenom röster att höras med.

De har i allafall känslor och vill inte, och finner sig inte i att, behandlas hursomhelst. Som någon sorts ofria kreatur!

De vill bli respekterade och ha fri tillgång till solljus och fri rörlighet. Över gränserna. Inte minst i undervegetationen. För rötternas skull.

Ibland används det nedsättande ordet ”vegetable”, om en människa, som lever som en ”grönsak”. En person, som kanske inte producerar vad någon annan förväntar sig, för den andras skull.

Eller en person, som inte producerar någonting alls, utan lever i en sjuksäng, dygnet runt, till följd av en trafikolycka. En person, som på något sätt behöver bli omhändertagen, är försvarslös och därmed har lägre människovärde.

Och trädens röst lyder: de vill inte bli nedhuggna för papperets och människors skull. De har heller aldrig någonsin velat det!

Eftersom vi lever i ett slutet system, ofta felaktigt refererat till som ”Moder jord”.

Det system, som många refererar till som ”naturen”, ”Moder jord”, m.m. är i själva verket högst kontrollerat” och ”toppstyrt”, som man ibland kallar det”, och då i negativa ordalag!

Frågan, som många ”där ute” kanske ställer sig, är vem som är ledaren (/”Regissören”).

Och vi ”råkar” ha svaret på just den frågan!

Flugor söker…

Det finns flugor

och så finns det flugor

.

T.ex. finns det fruktflugor och blomflugor och kanske är de av ett och samma slag och släkte, med samma, eller liknande DNA.

Och andra djur förstås.

(såsom hästar, t.ex. trogna och lojala arbetshästar, och kor, grisar, åsnor, svanar och små söta katter och hundar, som vissa människor aldrig tycks få nog av att se videoklipp med, men alla dessa djur (förutom människan) lämnar jag därhän just nu)

Sedan finns det modeflugor. Som lever några år och sedan dör ut, eller återkommer något decennium senare, i någon ”förbättrad” variant, som är lika svårförståelig som den förra.

Modeflugor, såsom ”platåskor

utsvängda jeans

batiktröjor

droger

free love

"free love"

eller som jag skulle kalla det: masspsykos och självsuggererad trans

feminism

etc.

Modeflugor är ett relativt bra mått på hur samhället ser på ”högt och lågt”, debattklimat, ”rätt och fel”, ”bra och dåligt”, ”önskvärt och mindre önskvärt”, ”viktigt och oviktigt”, ”svart och vitt”, o.s.v.

Alla flugorna är dock precis lika intressanta att studera för oss i S.o.B., eftersom de är överlevare, liksom råttorna i kloakerna är. Och en intressant detalj med flugorna är att de ibland söker sig till det som luktar illa, t.ex. kossors avskräde, eller på ”ren” svenska…söker sig till, ja: skit.

Och enligt en viss hädangången Darwin

Charles_Darwin

Charles Darwin – allas räddare i nöden?

så var ju överlevnad viktigt men endast den starkastes räknades. För den, som strävade efter det. Strävade efter att vara störst, bäst och starkast.

Medan ”de svagare” gick under. De, som inte tyckte om det som flugorna tyckte om?

Eller så får ”de svagare” ”vård”, likt i dagens samhälle?

Det som förenar alla dessa flugor – det som de har gemensamt – är att de söker något, är nyfikna, inte drivs av någon som helst moral och att de har stark överlevnadsinstinkt.

Och att det som de söker är ljuset och sockret.

sockerberoende?

sockerberoende?

Sockretflugpapperet.

Grodan hade fel metod?

Grodan hade bara fel metod för att nå flugan? Fel angreppsmetod?

Flugorna söker den snabba tillfredsställelsen.

Ta av till höger och så når du ditt mål?

Ta av till höger och så når du omedelbart ditt mål?

Kanske även uppmärksamheten, för uppmärksamhetens skull.

Så vad ska vi då tycka om flugorna, som söker sig till ljuset, sockret, värmen och uppmärksamheten MEN fel sorts ljus, värme, socker och uppmärksamhet?

För det är just det som är problemet med flugorna: trots att de är överlevare, nyfikna, o.s.v. så saknar de moral och är därmed lätta byten, som riskerar att falla offer för t.ex. en glupsk groda eller dö av värmen från en glödlampa.

Just nu passar denna bok bra:

Flugornas_herre

”Flugornas herre”, vems herre?

Boken kan ses som en mörk betraktelse över hur en civilisation uppstår och förgår. Olika ursprung till religioner karikeras, till exempel då jägargruppen spetsar grisens huvud på en stång och tillber dess ande (av en av gossarna kallad Flugornas Herre då han bryter samman och hör röster i flugsurret kring skallen) eller då en passerande pilot blir nedskjuten i något krig som pågår i den utomstående världen, och råkar bli liggande så att hans fallskärm rör på likets överkropp i blåsten. Pojkarna ser på honom som någon slags demon och vågar inte gå närmare för att undersöka.

I ”Flugornas herre” spinner Golding vidare på de filosofiska tankarna om hur ett samhälle byggs upp och styrs. Vad ger makt och lagar legitimitet, och vem har makt att upprätthålla dessa lagar och dela ut straff? Tanken om naturrätt är urgammal, men civilisationens skapande och upprätthållande problematiserades av filosoferna under 1600-talet och 1700-talet. Thomas Hobbes, John Locke och Jean-Jacques Rousseau har främst utvecklat teorier kring detta och kallas ofta för ”kontraktsfilosoferna”, eftersom de tänker sig ett samhälle som ursprungligen byggs upp genom ett kontrakt mellan de styrda och de styrande.

.

Väldigt intressant det där om hur ”kontraktsfilosoferna” tänkte sig samhället! Eftersom det stämmer till punkt och pricka! Samhällskontraktet! Ja, hur ser det ut i dagens Sverige?

Vem är det egentligen som bestämmer i det lilla landet ”utan kultur”? Är det riksdagen? Är det EU? Eftersom EU bestämmer över nationsgränserna. Är det USA? Är det Ryssland? (OJ! vilken ”slump” att dessa två stridande länder – de som är orsak till de största konflikterna i världen – tillika de enda kvarvarande s.k. ”supermakterna”, bortsett från Kina (eller finns det bara en supermakt: ”världsregeringen”?), har exakt samma färger i sina flaggor, liksom även Frankrike , Storbritannien, Norge och Nederländerna), m.fl. har.

Kan det vara så illa att det är Mammon,

Är du slav under Mammon?

Är du slav under Mammon?

och $£€ pengar $£€ som bestämmer i lagom- och ”mellanmjölkslandet”, liksom i många andra länder? Inget nytt precis men det glöms påfallande ofta bort eller förnekas.


I något senare inlägg planerar jag att ta upp ”bestraffningssamhället”, som är intimt förknippat med just det nyss skrivna. Ibland talas om att vara ”dubbelbestraffad”, kanske p.g.a. kön och nationalitet, men vad sägs om ”trippelbestraffad”? Vad sägs om att det i princip är olagligt att inte ha $£€ pengar $£€, oavsett om du är ”regelrätttiggare eller inte?

I det senare inlägget planerar jag att redogöra för hur olika myndigheter samverkar mot den enskilde individen, för att dels befästa ”myten om den ofelbara myndigheten” men dels informera om och göra klart att personen ifråga enligt myndigheterna, ”auktoriteterna”, aldrig ska kunna ta sig tillbaka till något, som många kallar ”en dräglig tillvaro men som jag kallar: ”noll-nivån”.

En ”noll-nivå” innebär dock inte att livskvaliteten är bra.

Det mesta i dagens, ”moderna”, samhälle, handlar framförallt om ”roller”, om att anta ”sin” roll, att ”veta sin plats”, på ”samhällsstegen”, på den av människohand förfärdigade men förkastliga och förhatliga samhällspyramiden, att ställa sig sist i kön eller ta en kölapp, etc.

Vilket trappsteg och nivå av pyramiden befinner du dig på och vill du vara där? Vill du ens befinna dig i en samhällspyramid, till att börja med?

Här passar den här låten, en ”cover”, väldigt bra in:
.
Texten återspeglar det rådande samhället och det moraliska förfallet med 100% visshet.

Så det verkar som om det i varje tid,

och i alla sorters folk,

finns några som vill bygga pyramider.

Där de själva sitter överst,

och har makten i sin hand,

medan de som lever nedanför dem lyder.

Jag brukar kalla det ”självpåtagna ledare”, alternativt ”översittare”. Eller mobbare? Sådana som finns överallt, på alla nivåer och som framförallt ofta, utöver empati, saknar någon som helst demokratisk förankring. Om den finns, så är den vag. De verkar även sakna förmåga till självreflektion.

Dessa individers främsta syfte är att göra livet så svårt som det bara är möjligt för andra individer. För att de tillfälligt ska kunna lindra eller helt bli av med sin egen dödsångest? Som om livet inte vore svårt ibland ändå, även utan deras ”hjälp”?

Och därför ter sig även begrepp som världsfred, som ingenting mer än utopier, liksom låtar, i stil med John LennonsImagine” (skriven ev en person, som genom ödets ironi sköts ned på öppen gata”! ”Peace brother”? My excuse: RIP, mr. Lennon Sr!) och ”I natt jag drömde (”det var fred på jord”, etc)”.

De idéerna och låtarna kan även kallas naiva men i värsta fall djupt provocerande! Eftersom det är så uppenbart att den materiella världen aldrig har haft, inte har, dess självpåtagna makthavare inte strävar efter, och aldrig kommer att uppnå: världsfred!

Att då tillkännage, ja deklarera, att man är pacifist, vilket i grunden såklart är en positiv inställning, blir då tyvärr ingenting annat än just en naiv och historielös dröm, utan minsta verklighetsförankring eller förståelse för mänsklig psykologi.

Fick du ens välja ”din” roll och plats i tillvaron? Var det någon som frågade dig? Eller ”råkade” du födas in i ett ”system”, vars lagar och annat du saknade någon som helst kontroll över?

Är du rentav blott en ofrivillig skådespelare i mängden? En enkel statist, som styrs av ”Regissören”? ”Där uppe”?

Vet du ens vem just du är och varför just du har kommit till just den här planeten, som kallas ”Tellus” – ”tredje klotet från solen”? Vet du meningen med Livet? Vet du vart din resa bär eller vilket ditt, eller någon annans idé om, ditt mål är? Har du svaret till Livets mysterier och gåtor, i tillvarons labyrint?

Här blev du insläppt men hittar du ut?

Här blev du plötsligt insläppt men hittar du ut?

Det som många människor inte verkar förstå är att många människor fungerar och tänker ungefär som nästan alla flugor fungerar och tänker. Eller varför inte: som nästan alla får fungerar och tänker.

Och även om jag kan förstå både hur nästan alla flugorna, nästan alla fåren och de många människorna fungerar och tänker, så är det till syvende och sist ett demokratiskt problem att de alla söker sig till fel ljus, fel uppmärksamhet, fel mat, etc! Och inte minst att de är sockerberoende.

Och demokrati är väl det bästa statsskicket?

Det som har visat sig fungera allra bäst genom historien?

Det anser åtminstone vissa av oss i S.o.B. men den reella demokratin lyser ofta med sin frånvaro och är ersatt av ”platonsk demokrati”, m.m.

Så vad söker då alla dessa flugorfruktflugor, blomflugor och modeflugor? De, som tycks florera, flyga vitt omkring i luftrummet, ibland utan giltigt flygtillstånd, och dominera den politiska diskursen, i alltför många länder?

Söker de Ljuset och Sanningen, fast har blivit förledda av fel ledare, eller fel herde, som har förmedlat fel ljus, etc?

Eller är de fullt medvetna om vad de söker och vill bli brända av solen, till vilket pris som helst?

Medan ”anti-flugorna” står frågande bredvid de andra flugorna och undrar: ”hur gick det här egentligen till?”.