stilstudie i maktmissbruk

Föreställ dig att det fanns en myndighet i Sverige, en ej folkvald sådan och därför alltså ej heller demokratisk, inom vilken det arbetade tjänstemän, som hade makten att skriva utredningar syftande till andra människors väl och ve.

Är en sådan tanke svår att föreställa sig?

Oavsett svaret på den frågan, så fungerar det precis så i Sverige idag och sedan lång tid tillbaka.

Politiker må vara folkvalda, vilket dock inte utgör någon som helst garanti för att de tjänar folkets intressen.

På myndigheterna däremot sitter det X antal tjänstemän (-kvinnor), som INTE är folkvalda överhuvudtaget och DET är ett stort problem!

Varför är det ett stort problem?

Svar:

  1. de är inte folkvalda och kan därför inte väljas om
  2. de besitter, i vissa fall, obegränsad makt över människors liv, föräldraskap, o.s.v.

Som Marcellus sade i ”Hamlet”: ” Something is rotten in the state of Denmark.

(länk: http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/something-rotten-state-denmark)

Ordet ”Denmark” utbytes med fördel mot ”Sverige”. Skillnaden är hårfin.

Min gissning är att Shakespeare aldrig besökte Sverige…kanske var landet alltför ruttet redan då för att förlänas en litterär skildring, vad vet jag…

Om han hade besökt Sverige idag, så hade ”Hamlet” fått en uppföljare.

Du som har orkat läsa ända hit kanske undrar något i stil med: ”vilken myndighet åsyftar Bur-q-ua12?”.

Svar: socialkontoren är ett uppenbart exempel men det finns fler, t.ex. Försäkringskassan.

Om man studerar hur socialkontorns tjänstemän/represenTanter arbeter eller inte arbetar, så märker man snart att det inte sker inom ramen för vad jag skulle kalla DEMOKRATI.

Långt därifrån.

Naturlig lösning på problemet

avsätt socialsekreterare vart fjärde år!

Det är den uppenbara lösningen på detta rättssäkerhetsproblem, som handlar om att vissa tjänstemän missbrukar en makt, som de aldrig borde ha förlänats, över människor.


 
 
 

 

 


 

  

 

Vem var det eg. som fick äran att mottaga Nobels Fredspris?

Det sägs att USA:s president Osama bin…Barack bin…, ursäkta…Barack (var det i en sådan, som Saddam H. gömde sig…ursäkta än en gång) Obama fick äran att mottaga Nobels fredspris.

Barack Obama?  Usama bin Ladin?  Barack Osama (<= the same guy, new beard (…itching from terrorist flees) and look, maybe with 3D glasses)

Samme president, som nu, enl. uppgift (SR), vill skicka 30 000 nya soldater till Afghanistan.

Har USA nu en ”fredens president” eller en ”krigets president”?

Är B. O. (inte Barnombudsmannen men som månar ungefär lika mycket/lite, om människor) bättre än sin föregångare G W B (inte GHB men med snarlik effekt)?

Kan någon vara snäll att berätta för Sällskapet vad som verkligen pågår i Afghanistan, som motiverar självpåtagna stormakters ständiga närvaro i området?

Tack på förhand.

Vad motiverade kriget i landet redan mellan USSR och USA?

Vari ligger problemet med just Afghanistan? Det geografiska läget, naturtillgångar, vad?

Kan det handla om heroinsmuggling med vissa staters kännedom, något som t.ex. påstås på http://www.corruptio.blogg.se.

Den bloggen  hävdar t.ex. om att när talibanerna var vid makten i landet (2001), så minskade opiumodlingarna med 95% eller dylikt (se bild nedan).

Man kan se detta i viss pålitlig statistik, som jag kan återkomma till. Min kritik mot detta är dock att det rörde sig om 2001, så talibanerna störtades men siffrorna är dock intressanta.

 

opiumodling i Afghanistan

Till sist:

får man avslöja att man hyser Usama bin Ladin i sitt hem, eller är det tabu?