träning – till vilken nytta – ?

I anslutning till föregående inlägg undrar jag bara till vilken nytta människor får för sig att inhandla träningsredskap, från t.ex. en tvivelaktig butik såsom justTV-shop.

Har mänskligheten verkligen inte kommit längre, än att företa s.k. ”impulsköp”?

(tydligen inte, av den s.k. finanskrisen (f.ö. kanske rentav likvärdig med en ”terrorhandling”) att döma, …se tidigare inlägg)

Det ter sig för mig som ett totalt mysterium, höljt i den dunklaste av dunkla dimmor.

Min poäng är dock följande:

varför kan inte människor NÖJA sig någon gång?!

! ! !

Varför är människor aldrig nöjda med det de har och lever i nuet?

Ständigt är de missnöjda med sina kroppar, sin ekonomi, sitt boende m.m.

Ständigt denna rastlöshet och sökande efter ”mer, mer, MER!”.

Detta utnyttar självfallet företag som nämnda TV-shop, m.fl.

Jag såg igår ett annat program på nämnda TV3-loggan igen.

Programmet har det otvivelaktigt välförtjänta men framförallt oetiska namnet ”Generation fett”!

En kvinna presenterades, en person som äter/frossar något kopiöst i mat (även nattetid, då hon hoppas bli fetare på natten!), viker ut sig på ”nätet”, trots att hon har två barn och därtill har som livsmål att bli världens tyngsta kvinna.

Hon kunde knappt ta sig in i sin egen bil, åkte med permobil, när hon handlade och behövde kontinuerlig hjälp av sin son, i yngre tonåren eller så.

! ! !

? ? ?

Finns det ingen socialtjänst i USA, där kvinnan ifråga är bosatt?

För att uppnå sitt livsmål har hon hjälp av sin ”man”, oklart vilken närmare relation som exakt råder dem emellan.

Första frågan som infinner sig är självklart: VARFÖR?

Viss hänvisning gavs till kvinnans barndom, som hade format henne men jag anser att den beskrivningen är otillräcklig och bristfällig.

Hon erkände nämligen att hon var besatt av mat och borde därför omedelbart SÖKA HJÄLP.

Fins inga psykologer i USA?

Att betrakta hennes uppenbara psykiska störning på tv var faktiskt direkt plågsamt, vilket även personerna, på tv-kanalens redaktion, själva borde inse!

Programmet var att likställa med DJURPLÅGERI och borde anmälas därefter, eftersom människan trots allt är ett slags djur.

Varför skildra dylika s.k. ”freaks”, istället för att försöka hjälpa dem?!

För att återgå till huvudämnet, enligt rubriken ”träning – till vilken nytta – ?”, så menar jag att träning för nämnda kvinna självfallet är av godo men jag menar samtidigt att  människor MÅSTE vara nöjda med sina kroppar och själar, oavsett om kropparna är alltför stora eller för små och själen alltför full eller tom.

!

I annat fall utnyttjas de bara av någon skrupelfri person/företag, i pengasyfte.

Enkelt att förstå, inte sant?

När, o när, ska tv-program produceras till människors väl, snarare än deras ve?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-shop – till vilken nytta – ?

Jag hade precis (torsdag 16 okt 2008…tyvärr för sent att söka till vårens akademiska kurser, för den som ev. undrar) det ofördelaktiga nöjet” att beskåda ”programmet” (om det nu är att räkna som ett sådant…någon som vet?) Tv-shopbildpå  Gröna Bandet? , där en högst egendomlig produkt, kallad ”Leg Magic” Leg Magic(fast bilden är förmodligen, såvitt jag förstår, hämtad från ett annat, ännu mer tvivelaktigt sammanhang), visades upp, redo att omedelbart köpas, till det lika märkliga priset av SEK 897, eller var det månne 879?

Det ska här erkännas att det exakta priset är av underordnad betydelse, för vidare resonemang.

I reklaminslaget sågs bl.a en roterande, datoranimerad (!) kvinna, iförd obefintliga, kroppsfärgade underbyxor/shorts (eller vad det nu skulle föreställa) (! ! !) använda redskapet ifråga.

Det var uppenbart, för mig och förhoppningsvis även för andra uppmärksamma, tillika nattvakna, tittare, att inslaget anspelade på sex.

Är det rätt eller fel att anspela på sex, när ett företag söker ”kränga” träningsredskap? Förvisso är det inte första gången det inträffar och säkerligen heller inte sista.

Jag lämnar frågan s.a.s hängande i luften, i förhoppning att någon annan ska besvara den och ge en anständig förklaring, på det sätt den tarvar.

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden är en ILLUSION

Hur kan jag överhuvudtaget komma på tanken att vara så ”fräck” att påstå att marknaden, den förment  allenarådande och självreglerande marknaden,

marknaden

skulle vara blott en illusion?

illusion

Tyvär är så fallet!

Jag upprepar, så att även alla ev. nytillkomna läsare ska känna sig bekväma med ämnet:

MARKNADEN, såsom ”vi” känner den, ÄR EN ILLUSION!

Det torde, vid det här laget, stå klart, för alla och envar (d.v.s människor, vilka förmår tänka ”outside-the box”), att ”vi” (=samhällen i den s.k. västvärlden) går i riktning mot ökad socialism/totalitarism.

Ryssland, socialism, smurfar, tomtar, övriga oönskade hyresgäster

Staten tar över allt fler företag, staten höjer räntor etc.

Vad är det för slags ”självreglerande marknad”?

Ingen alls, om du frågar mig/oss i Sällskapet Bur-q-ua.

Det är en marknad, som inte är värd namnet och vilken omgående kunde avvecklas, till förtret för ytterst få.

Alla aktieägare borde få ekonomisk kompensation under en övergångsperiod och sedan ”jämnar vi sk-ten med marken” (för att citera låten ”Sverigees styvbarn I” av gruppen ”Nationalteatern”), d.v.s. sänger alla börser, med början i Stockholm.

Tendenserna till ökad socialism och totatilarism har setts under lång tid.

Ett exempel är ”kriget mot terrorn”, som ofelbart har resulterat i högre grad av övervakning och kontroll av befolkningen och för Sveriges del har lett till den omdiskuterade FRA-lagen, vilken, i sin ursprungliga lydelse, manade till massavlyssning, utan brottsmisstanke.

Den huvudsakliga grunden till ”kriget mot terrorn” är självfallet det som kallas ”9/11” (2001).

Vem har överhuvudtaget, ens tillnärmelsevis, hittat den påstådde regissören för ”9/11”, den f.d. CIA-utbildade Usama bin Ladin?

Ingen, såvitt jag vet. Vad mig anbelangar, så kanske han är död och begraven, när detta skrivs…men utnyttjas likafullt i propagandasyfte.

(Hr bin Ladin brukade dock tidigare tillfälligtvis sova på min soffa, när han befann sig i Sverige…oj då, nödgas jag bära handklovar nu?…eller måste jag se till att begära in en ny tub lustgas från AGA gas?)

Det s.k. ”kriget mot terrorn” ledde till kriget mot Irak, där de facto inga s.k. ”massförstörelsevapen” fanns. Dessa tänktes utgöra grunden för kriget.

Lögner således.

Idel lögner och åter lögner, färdigpaketerade och ”slimmade”, presenterade för befolkningen, utan att någon enda ”högröstad person” reagerar/tillåts_komma_till_ tals!

Det är upprörande!

(referens: lyssna gärna till gruppen Radioheads låt ” Stop Whispering” (…start shouting): http://www.youtube.com/watch?v=eHmDNY_ThQs ; låtens text handlar, enl. min tolkning, om att stå upp för det man tror på) 

De handlar även om fatala lögner, speciellt för civila offer i onödiga krig (som om ens något krig vore nödvändigt)!

Alternativt var just Irak-kriget en förevändning och hämnd för Kuwaitkriget, då ”George Bush den äldre” blev hotad e.dyl.

Rätta mig gärna, om jag har fel. Sällskapet Bur-q-ua tål kritik!

Det är självfallet mycket allvarligt att man skapar fiktiva krig!

Det kan inte tolereras!

Hur rimmar allt detta med ”marknaden”?

Jo, på så vis att det är samma människor som styr världen, ur dess olika aspekter.

Samma människor bestämmer när det ett krig ska inledas eller en finanskris.  

Ingen har undgått att vi idag ser en s.k. finanskris:

finanskrisen

Vem hålls ansvarig för denna?

Jo, skattebetalarna, pensionsspararna, allmänheten

FOLKET!

Är det verkligen i sin ordning?

Vidare:

Man säger upp 6 000 personer på Fordägda Volvo.

Varför tillåts detta? Vad är DET för slags personalpolitik?

Jo, det tillåts beroende på att det anonyma ”kapitalet” tillåts styra över allt i ”vårt” samhälle.

Kapitalet” är precis lika anonymt eller icke-anonymt som ”marknaden” men självfallet är det människor, människor med stor makt, som styr och reglerar allt detta, om än från en dold kammare i kulisserna.

Att ha någon rörande detta vore att lura sig själv.

Återigen: rätta mig gärna, om du/ni tycker att något jag skriver är osant.

Hursomhelst:

det anonyma ”kapitalet” är emellertid inte fullt så anonymt som ”det” skulle ha hoppats vara.

Det går att finna syndabockar, som förtjänar att vara syndabockar.

Någon/några HAR inlett finanskrisen och gjort världsekonomin till vad en är i nuläget.

Det händer inte av sig själv.

Därom är jag alltför gammal för att hysa tvivel.

Dessa personer MÅSTE ställas till svars!

 

en gigantisk finanskris och vem betalar?

börsras

Vi har alla läst, sett och hört om den s.k. ”finanskrisen”. 

Självfallet är hela krisen en enda stor bluff, finansierad av den amerikanska staten till att börja med.

Svt nyss, så frågade reportern: ”har staten de här resurserna?” (för att täcka upp krisen ifråga).

Mitt svar är att staten, via Centralbanken/Federal Reserve etc, ju kan trycka upp så mycket pengar de finner nödvändigt, eller hur?

Vem betalar för krisen?

Skattebetalarna.

Inte bara de amerikanska, utan även skattebetalare över hela världen.

Vem är skyldig?

Vem får stå till svars?

 

 

 

 

Dagens skämt: Barack OBAMA VS USAMA bin Ladin

Vad har dessa individer gemensamt?

Barack Obama, helt enkelt (hur skiljer han sig från "terroristen"?) <== han heter Barack Obama och har viss del i amerikanska  presidentvalet, hösten 2008

 hr Usama bin Ladin, i en för honom föredömlig pose <== denne ”filur”, som sägs gömma sig i en håla, heter, Usama bin Ladin (ses gärna med en s.k. kalashnikov vid sin sida)

Dessa individer har det gemensamt att deras efternamn och förnamn nästan rimmar med varandra!

Vad jag menar är följande:

”OBAMA” ~ ”USAMA”

Är jag verkligen den förste att notera denna likhet?

I såfall är det inte dagens skämt, utan dagens sorg

Givet den bakgrunden: har ”Obama” en fördel eller nackdel av att ha ett namn, som påminner om ”Usama ”:s?

Jag skulle dock satsa mitt kapital (d.v.s. det som ännu inte har omintetgjorts av de isländska bankerna e.dyl. (say what?) på att just Barack Obama blir USA:s näste president.

Garantin är ett faktum!