Daniel Westlings föräldrar är inte inbjudna till Nobelfesten!

 

Jaha, så blev då den ultimata skymfen, från maktens sida gentemot folket, en gång för alla tydligt uttalad.

Kronprinsessan Victorias gemål Daniel Westlings föräldrar är inte inbjudna till Nobelfesten imorgon fredag!

Den ultimata skymfen mot en son av folket, en man från Ockelbo:

 

Ockelbo, somewhat smaller
Ockelbo, smaller

 , tillika en man av hög rang nuförtiden, åtminstone officiellt.


Det är förvisso på sätt och vis bra med tydlighet i samhället.

Ju större tydlighet, desto bättre, så att man vet vad som gäller och vad staten står för.

Sällskapet Bur-q-ua välkomnar högre grad av just tydlighet, så att alla medborgare, icke-medborgare och s.k. ”papperslösa” vet vad det handlar om i Sverige och hur man ska/bör uppföra sig för att liksom ”passa/smälta in” i mängden och ”följa strömmen” (the stream to Hell?, the Highway to Hell? (referens: AC/DC)).

Till Daniel Westlings föräldrar: 

”varmt välkomna”* till de utstöttas grupp i detta land.

Hur protesterar DU?

(*= ironiskt och retoriskt skrivet)

Karriärsträvan – ett mått på ens eget ego (samt lite Victoria + Daniel)

Jag reflekterar ibland över begreppet ”karriär” och vad det står för.

  • Vad är det för sorts människor, som söker ”göra karriär”?
  • Söker man ”göra karriär” frivilligt, eller blir man pressad till detta?
  • Varför söker man ”göra karriär”?

Jag tror, och många med mig, inte minst i det Sällskap jag representerar, att karriärsträvan är ett mått på människans ego. 

 


Det kräver sin man/kvinna att finna EN ENDA karriärist med ett gott hjärta och/eller en ren själ och/eller, som inte har blod på sina händer.

Nu kom jag osökt att tänka på Sveriges utrikesminister, med initialerna C. B.

 


F.ö. hörde jag på radion igår att det betyder tur om det regnar på ens bröllopsdag.

I skrivande stund är det soligt, där jag befinner mig, vilket ju såklart innebär stor olycka för mig privat.

I analogi med detta, så tillönskas Victoria och Daniel en riktigt regnig bröllopsdag, gärna med inslag av stora hagelkorn.

Cool