De dolda naturlagarna

Skrattande Livet Gråter fungerar på ett helt annat sätt än vad många av er tror!

Skrattande Livet Gråter styrs av det som Sällskapet Bur-q-ua för enkelhets skull har valt att kalla dolda naturlagar.

Dessa naturlagar är svåra att ta på och flyktiga, likt drömmar.

Faktum är att de är såpass svåra att ta på att jag länge har skyggat för att beskriva dem i detta forum.


Anledningen till att jag nu väljer att göra det, är att de på sistone har blivit alltför uppenbara för att nonchaleras.

Dessa naturlagar säger t.ex. att:

  • det som många skulle beteckna som ”sammanträffanden” sker hela tiden; flera exempel kan ges vid intresse
  • om man befinner sig på ett möte, eller på en plats vilken som helst (t-bana, buss, tåg, flyg, gata, affär), så finns där personer som man tyr sig till, enl. den dolda naturlagen om personkemi, se nedan
  • personkemi är en närmast allenarådande lag bland de dolda; den påverkar t.ex. om och hur vi får ett visst arbete eller en viss käraste; personkemi är avgörande vid t.ex. en arbetsintervju; Sällskapet Bur-q-ua kallar detta för: ”personkemi-pool”. Andra kanske beskriver det annorlunda. En ”personkemi-pool” innebär att det på en viss arbetsplats finns vissa likatänkande människor, utifrån vem som har rekryterat dem.
  • m.m.

Homo Sapiens parade sig allstå med Neanderthal-människan, haha…

Så var det sagt, av någon svensk ”världsstjärna”/expert vid något ”Max Planck”-institut (det finns tydligen ett flertal sådana…vem visste det?)

(Se t.ex: http://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Planck-institutet) och inskrivet i sten (kul ordval, eller hur?)

i den vetenskapliga tidskriften ”Science” (http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/710) att Homo Sapiens – den nutida människan – och den s.k. Neanderthal-människan parade sig.

Den svenske s.k. ”världsstjärnan” (enl. Sveriges Radio) har tydligen kartlagt Neanderthal-människans s.k .genom, på vanlig svenska: genuppsättning.

Vem kan, till att börja med, vara förvånad över teorin att olika människotyper i forntiden, och i nutiden, parade sig?

Teori är dock vad detta handlar om, snarare än vetenskap.

Sällskapet Bur-q-ua kan inte annat än bara sucka över ”nyheter” som dessa.

Lyssna nu noga, ni lekmän/-kvinnor ”där ute”:

det finns inga Neanderthal-människor eller Homo Sapiens.

Allt detta tal om olika sorters människor är en kvarleva från rasbiologin!!!

Sällskapet Bur-q-ua ogillar rasbiologi.

Vad tycker Du läsare om rasbiologi?