Marknaden är en ILLUSION

Hur kan jag överhuvudtaget komma på tanken att vara så ”fräck” att påstå att marknaden, den förment  allenarådande och självreglerande marknaden,

marknaden

skulle vara blott en illusion?

illusion

Tyvär är så fallet!

Jag upprepar, så att även alla ev. nytillkomna läsare ska känna sig bekväma med ämnet:

MARKNADEN, såsom ”vi” känner den, ÄR EN ILLUSION!

Det torde, vid det här laget, stå klart, för alla och envar (d.v.s människor, vilka förmår tänka ”outside-the box”), att ”vi” (=samhällen i den s.k. västvärlden) går i riktning mot ökad socialism/totalitarism.

Ryssland, socialism, smurfar, tomtar, övriga oönskade hyresgäster

Staten tar över allt fler företag, staten höjer räntor etc.

Vad är det för slags ”självreglerande marknad”?

Ingen alls, om du frågar mig/oss i Sällskapet Bur-q-ua.

Det är en marknad, som inte är värd namnet och vilken omgående kunde avvecklas, till förtret för ytterst få.

Alla aktieägare borde få ekonomisk kompensation under en övergångsperiod och sedan ”jämnar vi sk-ten med marken” (för att citera låten ”Sverigees styvbarn I” av gruppen ”Nationalteatern”), d.v.s. sänger alla börser, med början i Stockholm.

Tendenserna till ökad socialism och totatilarism har setts under lång tid.

Ett exempel är ”kriget mot terrorn”, som ofelbart har resulterat i högre grad av övervakning och kontroll av befolkningen och för Sveriges del har lett till den omdiskuterade FRA-lagen, vilken, i sin ursprungliga lydelse, manade till massavlyssning, utan brottsmisstanke.

Den huvudsakliga grunden till ”kriget mot terrorn” är självfallet det som kallas ”9/11” (2001).

Vem har överhuvudtaget, ens tillnärmelsevis, hittat den påstådde regissören för ”9/11”, den f.d. CIA-utbildade Usama bin Ladin?

Ingen, såvitt jag vet. Vad mig anbelangar, så kanske han är död och begraven, när detta skrivs…men utnyttjas likafullt i propagandasyfte.

(Hr bin Ladin brukade dock tidigare tillfälligtvis sova på min soffa, när han befann sig i Sverige…oj då, nödgas jag bära handklovar nu?…eller måste jag se till att begära in en ny tub lustgas från AGA gas?)

Det s.k. ”kriget mot terrorn” ledde till kriget mot Irak, där de facto inga s.k. ”massförstörelsevapen” fanns. Dessa tänktes utgöra grunden för kriget.

Lögner således.

Idel lögner och åter lögner, färdigpaketerade och ”slimmade”, presenterade för befolkningen, utan att någon enda ”högröstad person” reagerar/tillåts_komma_till_ tals!

Det är upprörande!

(referens: lyssna gärna till gruppen Radioheads låt ” Stop Whispering” (…start shouting): http://www.youtube.com/watch?v=eHmDNY_ThQs ; låtens text handlar, enl. min tolkning, om att stå upp för det man tror på) 

De handlar även om fatala lögner, speciellt för civila offer i onödiga krig (som om ens något krig vore nödvändigt)!

Alternativt var just Irak-kriget en förevändning och hämnd för Kuwaitkriget, då ”George Bush den äldre” blev hotad e.dyl.

Rätta mig gärna, om jag har fel. Sällskapet Bur-q-ua tål kritik!

Det är självfallet mycket allvarligt att man skapar fiktiva krig!

Det kan inte tolereras!

Hur rimmar allt detta med ”marknaden”?

Jo, på så vis att det är samma människor som styr världen, ur dess olika aspekter.

Samma människor bestämmer när det ett krig ska inledas eller en finanskris.  

Ingen har undgått att vi idag ser en s.k. finanskris:

finanskrisen

Vem hålls ansvarig för denna?

Jo, skattebetalarna, pensionsspararna, allmänheten

FOLKET!

Är det verkligen i sin ordning?

Vidare:

Man säger upp 6 000 personer på Fordägda Volvo.

Varför tillåts detta? Vad är DET för slags personalpolitik?

Jo, det tillåts beroende på att det anonyma ”kapitalet” tillåts styra över allt i ”vårt” samhälle.

Kapitalet” är precis lika anonymt eller icke-anonymt som ”marknaden” men självfallet är det människor, människor med stor makt, som styr och reglerar allt detta, om än från en dold kammare i kulisserna.

Att ha någon rörande detta vore att lura sig själv.

Återigen: rätta mig gärna, om du/ni tycker att något jag skriver är osant.

Hursomhelst:

det anonyma ”kapitalet” är emellertid inte fullt så anonymt som ”det” skulle ha hoppats vara.

Det går att finna syndabockar, som förtjänar att vara syndabockar.

Någon/några HAR inlett finanskrisen och gjort världsekonomin till vad en är i nuläget.

Det händer inte av sig själv.

Därom är jag alltför gammal för att hysa tvivel.

Dessa personer MÅSTE ställas till svars!