TV-shop – till vilken nytta – ?

Jag hade precis (torsdag 16 okt 2008…tyvärr för sent att söka till vårens akademiska kurser, för den som ev. undrar) det ofördelaktiga nöjet” att beskåda ”programmet” (om det nu är att räkna som ett sådant…någon som vet?) Tv-shopbildpå  Gröna Bandet? , där en högst egendomlig produkt, kallad ”Leg Magic” Leg Magic(fast bilden är förmodligen, såvitt jag förstår, hämtad från ett annat, ännu mer tvivelaktigt sammanhang), visades upp, redo att omedelbart köpas, till det lika märkliga priset av SEK 897, eller var det månne 879?

Det ska här erkännas att det exakta priset är av underordnad betydelse, för vidare resonemang.

I reklaminslaget sågs bl.a en roterande, datoranimerad (!) kvinna, iförd obefintliga, kroppsfärgade underbyxor/shorts (eller vad det nu skulle föreställa) (! ! !) använda redskapet ifråga.

Det var uppenbart, för mig och förhoppningsvis även för andra uppmärksamma, tillika nattvakna, tittare, att inslaget anspelade på sex.

Är det rätt eller fel att anspela på sex, när ett företag söker ”kränga” träningsredskap? Förvisso är det inte första gången det inträffar och säkerligen heller inte sista.

Jag lämnar frågan s.a.s hängande i luften, i förhoppning att någon annan ska besvara den och ge en anständig förklaring, på det sätt den tarvar.