träning – till vilken nytta – ?

I anslutning till föregående inlägg undrar jag bara till vilken nytta människor får för sig att inhandla träningsredskap, från t.ex. en tvivelaktig butik såsom justTV-shop.

Har mänskligheten verkligen inte kommit längre, än att företa s.k. ”impulsköp”?

(tydligen inte, av den s.k. finanskrisen (f.ö. kanske rentav likvärdig med en ”terrorhandling”) att döma, …se tidigare inlägg)

Det ter sig för mig som ett totalt mysterium, höljt i den dunklaste av dunkla dimmor.

Min poäng är dock följande:

varför kan inte människor NÖJA sig någon gång?!

! ! !

Varför är människor aldrig nöjda med det de har och lever i nuet?

Ständigt är de missnöjda med sina kroppar, sin ekonomi, sitt boende m.m.

Ständigt denna rastlöshet och sökande efter ”mer, mer, MER!”.

Detta utnyttar självfallet företag som nämnda TV-shop, m.fl.

Jag såg igår ett annat program på nämnda TV3-loggan igen.

Programmet har det otvivelaktigt välförtjänta men framförallt oetiska namnet ”Generation fett”!

En kvinna presenterades, en person som äter/frossar något kopiöst i mat (även nattetid, då hon hoppas bli fetare på natten!), viker ut sig på ”nätet”, trots att hon har två barn och därtill har som livsmål att bli världens tyngsta kvinna.

Hon kunde knappt ta sig in i sin egen bil, åkte med permobil, när hon handlade och behövde kontinuerlig hjälp av sin son, i yngre tonåren eller så.

! ! !

? ? ?

Finns det ingen socialtjänst i USA, där kvinnan ifråga är bosatt?

För att uppnå sitt livsmål har hon hjälp av sin ”man”, oklart vilken närmare relation som exakt råder dem emellan.

Första frågan som infinner sig är självklart: VARFÖR?

Viss hänvisning gavs till kvinnans barndom, som hade format henne men jag anser att den beskrivningen är otillräcklig och bristfällig.

Hon erkände nämligen att hon var besatt av mat och borde därför omedelbart SÖKA HJÄLP.

Fins inga psykologer i USA?

Att betrakta hennes uppenbara psykiska störning på tv var faktiskt direkt plågsamt, vilket även personerna, på tv-kanalens redaktion, själva borde inse!

Programmet var att likställa med DJURPLÅGERI och borde anmälas därefter, eftersom människan trots allt är ett slags djur.

Varför skildra dylika s.k. ”freaks”, istället för att försöka hjälpa dem?!

För att återgå till huvudämnet, enligt rubriken ”träning – till vilken nytta – ?”, så menar jag att träning för nämnda kvinna självfallet är av godo men jag menar samtidigt att  människor MÅSTE vara nöjda med sina kroppar och själar, oavsett om kropparna är alltför stora eller för små och själen alltför full eller tom.

!

I annat fall utnyttjas de bara av någon skrupelfri person/företag, i pengasyfte.

Enkelt att förstå, inte sant?

När, o när, ska tv-program produceras till människors väl, snarare än deras ve?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-shop – till vilken nytta – ?

Jag hade precis (torsdag 16 okt 2008…tyvärr för sent att söka till vårens akademiska kurser, för den som ev. undrar) det ofördelaktiga nöjet” att beskåda ”programmet” (om det nu är att räkna som ett sådant…någon som vet?) Tv-shopbildpå  Gröna Bandet? , där en högst egendomlig produkt, kallad ”Leg Magic” Leg Magic(fast bilden är förmodligen, såvitt jag förstår, hämtad från ett annat, ännu mer tvivelaktigt sammanhang), visades upp, redo att omedelbart köpas, till det lika märkliga priset av SEK 897, eller var det månne 879?

Det ska här erkännas att det exakta priset är av underordnad betydelse, för vidare resonemang.

I reklaminslaget sågs bl.a en roterande, datoranimerad (!) kvinna, iförd obefintliga, kroppsfärgade underbyxor/shorts (eller vad det nu skulle föreställa) (! ! !) använda redskapet ifråga.

Det var uppenbart, för mig och förhoppningsvis även för andra uppmärksamma, tillika nattvakna, tittare, att inslaget anspelade på sex.

Är det rätt eller fel att anspela på sex, när ett företag söker ”kränga” träningsredskap? Förvisso är det inte första gången det inträffar och säkerligen heller inte sista.

Jag lämnar frågan s.a.s hängande i luften, i förhoppning att någon annan ska besvara den och ge en anständig förklaring, på det sätt den tarvar.