VARFÖR ÄR OS MILITARISTISKT? VAD ÄR EGENTLIGEN OS?

OS-invigningen stör mig.

Det finns flera exempel på att den är militaristisk.

Jag trodde att syftet med OS (i ”modern tid”) var att skapa fred mellan nationer men någon annan kanske vet mer.

EXEMPEL PÅ MILITARISM

1.) de fyra enorma is/glas-statyerna, som gör ”dubbla ‘Heil H.‘-hälsningar”, under förespegling att gesten handlar om ”välkomnande”.

I profil såg gesten skrämmande mycket ut, som just en ”Heil H.”-hälsning.

Min fråga: VARFÖR?

Reflektion: de fyra representanterna för indianstammar borde skämmas, eftersom de offrar sin stam på ett spektakels altare och enbart framstår som avgudadyrkare.

Alternativt är de förda bakom ljuset och framstår som ännu några av dessa ”auktoriteter”, som det simpla ”folket” automatiskt bör respektera. Att deras medverkan på scenen och på den s.k. ”hedersläktaren” skulle vara ett resultat av större tolerans med minoriteter tar jag som ett stort dåligt skämt…inte helt olikt skämtet med antalet deltagande nationer.

Ha, ha, ha… Antalet nationer tycks vara oändligt.

Hursomhelst… de indianer, som senare kom in på scenen (och även musiken, när Islands representanter trädde in på arenan) påminde inte så lite om en viss svensk jämtländsk sångare med initialerna R. P.

2.) fanorna, som bärs

Min fråga: VARFÖR?

3.) musiken, åtminstone i början av invigningen ”pampig”, fast på fel sätt.

Min fråga: VARFÖR?

4.) funktionärerna, som kantade de olika ländernas representanter – står som soldater i ”manöver”

5.) kläderna, ibland uniformsliknande

Vad mer finns att tillägga?                                                                                                             Kanske att jag undrar följande om OS:

a.) i VEMS/VILKAS intresse?

b.) vilket är syftet?

Som tidigare påpekat, så stoppar inte OS några krig. Är det således s.k. ”sportfånar”, som driver på detta spektakel och andra stora sportevenemang?

En reflektion till mot slutet:                                                                                                             hur kommer det sig att den 16-åriga flickan inte sjöng live, som det tycktes? Vill man månne kopiera Peking-OS, där den flicka som sjöng inte ens var den autentiska sångerskan?!

Till sist en avslutande reflektion: jag nämnde ordet auktoriteter.

OS påminner mig om ”massans” blinda tilltro till auktoriteter. Det påminner mig om att ”Förintelsen” mycket väl kan inträffa igen! Det påminner mig om att extremt REGISSERADE evenemang fungerar än idag år 2010!!!

Folk går tydligen på det än idag!

Fråga till dig som läser: varför skulle ”Förintelsen” INTE kunna inträffa igen?

För dig, som inte ser kopplingen mellan OS, masspsykos, krig, ”auktoriteter”, etc, så beklagar jag (mest för din egen del).