på semester i främmande fast välbekant land

Sällskapet Bur-q-ua är f.n. på semester i Iran, ett främmande fast ändå välbekant land.

Här är allt så naturligt och inga massförstörelsevapen finns här (heller…jämför med Irak).

Generellt sett så är ”stora”nyheter i tidningar falska, t.ex. den om ett antal ryska spioner i USA (tydligen hela elva stycken och en är på fri fot). FBI har tydligen känt till denna ”spionring” sedan länge.

WOOOW, vad imponerad jag blir över FBI:s kompetens.

S.k. ”vanligt folk” har ingen som helst möjlighet att verifiera om USA:s utrikesdepartement far med sanning eller osanning, eller hur?

Vi förväntas återkomma med bravur, när tiden är mogen, när Sällskapet erbjuds större respekt  och förståelse. 

 

 

Samhället får det, som det vill ha, eller?

Tittar (eller snarare lyssnar) just nu (/ efter redigering: tidigare) på en dokumentär på Svt2, om Gustav Klucis, en lettisk pionjär inom fotomontage och affischkonst under Stalin-eran och ”en av Rysslands största inom avantgarde” (enl. info från min digitalbox).

G. K. blev, inte helt överraskande avrättad av Stalins Lenin och Stalin (den senare till höger, för nytillkomna läsare) hantlangare, då han ansågs alltför kontroversiell.

Jag har tidigare, för Sällskapet Bur-q-ua:s räkning, skrivit om det tragiska med diktatorer, av alla sorter.

Detsamma gäller självfallet själva staten i sig: diktaturen.

Jag vill således slå fast en gång för alla att jag, till skillnad mot, t.ex. Bert Karlsson (nämnd i ett föregående inlägg), anser att:

DIKTATURER ÄR FEL OCH TRAGISKA.

Vad säger de om den mänskliga naturen kan jag vidare undra.

Vissa individer, likt Stalin, tror sig, p.g.a. sitt eget maktbehov, uppenbarligen ha rätt att bestämma över andra, utan hänsyn till ”de styrda”.

Man kan även ifrågasätta ledarskap rent generellt och s.k. pyramidstruktur, till skillnad från platt organisationsstruktur.

I rubriken till detta inlägg antyds dock att min poäng är en annan.

Min poäng är att det mest tragiska i sammanhanget är att, om en diktatur existerar under en längre tid (i Sovjetunionens fall under ca 70 års tid), så är det ett tydligt tecken på och måste det per definition innebära att någon/några också har gett den makten och även mandatet att existera och diktatorn makten att regera.

Folket i forna Sovjetuninen måste alltså ha velat ha sitt samhälle precis så som det var, ty i annat fall skulle det ha gjort ännu en revolution.

Detsamma gäller det kinesiska folket, kubaner, m.fl, s.k. förtryckta folk.

Eller tänker jag fel?

Min teori är att ett förtryckt och kuvat folk, som genom en naturlag, alltid söker göra revolution.

Om bara viljan finns, så störtas diktatorerna.

Därför vill jag till sist återknyta till rubriken:

samhället får det, som det (=dess folk) vill ha, eller?

Kanske handlar det, liksom ofta, om vad majoriteten, den fega majoriteten vill ha men inte öppet erkänner.

en av de största illusionerna – tilltron till AUKTORITETER

en av dina auktoriteter?

Vi människor är verkligen som får.

Får förutan herde.

När jag skriver ”vi” menar jag massan.

Det finns självfallet och alltid undantag, får som vägrar att inordna sig och rätta sig i ledet. Dessa utgör dock ett undantag från regeln.

Regeln lyder såsom föjer: de andra fåren förlitar sig på de s.k. auktoriteterna i samhället.

De som tänks vara ”goda” och ta hand om oss andra vilseledda individer, vi utan riktning eller förmåga till självständigt tänkande eller egen vilja…eller hur?

Fårens vilja urholkas ständigt genom reklaminslag på tv och genom meningslösa och världsliga s.k. ”dokusåpor”.

Tillåt mig (vem skulle stoppa mig?) att granska våra svenska auktoriteter.

Ordet auktoritet hänger per definition samman med ordet myndighet.

Vem är myndig, vem är omyndig och vem bestämmer eg?

Ta gärna och fundera på det ett slag.

En myndighet bemyndigar sig olika saker, gentemot den som på pappret är myndig men, som, i förhållande till myndighetspersonen, i praktiken har förklarats omyndigförklarad.

Enkelt att förstå , eller hur?

Såå-å-å… vilka olika auktoriteter har vi i lilla Sverige?

Ursäkta, jag menar ”har MAN i lilla Sverige”.

(parentes: Jag tillhör inte detta land…vill inte kännas vi det eller ens ta i det med tång.

Emigrationen är nära förestående för min del; det är en tids- men framförallt en kostnadsfråga…någon som följer med?)

AUKTORITETER

De uppenbara auktoriteterna är väl Riksdagen och Regeringen. Riksdagens beslut måste bara åtlydas, annars…

Ja, annars vad?

Annars komer en av dina auktoriteter?och burar in dig?

HA HA! Jag är inte rädd.

Kom då – suckers! 

Hela samhället (vårt liksom andra) handlar om lydnad.

L Y D N A D

Lydnad och rädsla inför ev. repressalier.

Bland andra auktoriteter, vilka man, som svensk medborgare eller icke-medborgare, förväntas inordna sig under, återfinns:

EU

Kronofogden

Försäkringskassan

Skatteverket

Åklagarmyndigheten

Sveriges domstolar

Kort sagt: ett stor skämt och dåligt sådant…ALLTIHOP.

Ett stort j-vla skådespel, som handlar om vem som har störst makt och vem som är villig att köpa detta påstående.

Trots att Sverige sägs vara ett demokratiskt land, så gäller samma principer här, som i vilken dikaturstat som helst.

Robert Mugabe Robert Mugabe, with some text to it kanske förtrycker sitt folk tydligare än vad som sker i Sverige och kanske Rysslands president Dmitrij Medvedev Dmitrij Medvedjev  förtrycker det georgiska folket tydligare.

Faktum kvarstår dock.

Fåren/massan är förtryckta och måste av nödg slå tillbaka mot förtryckarna innan det är för sent.

Det finns FLERA problem förknippade med tilltron till auktoriteter.

Man måste verkligen, som individ TRO på att dessa auktoriteter vill ens eget bästa och att de värnar om rättvisa.

När så inte är fallet, vilket gäller för Sverige och t.ex. familjepolitiken, så inställer sig naturligen skepticism.

Sverige är inget rättvist land!

Alltför många individer, medborgare, far illa, mycket illa.

Jag trodde att vi hade kommit längre anno 2008 men tyvärr.

Till kategorin ”auktoriteter” hör även s.k. superstjärnor som t.ex.

Madonna

Varför väljer får i massan att tillbedja och följa en sådan högst underlig människa?

När det finns betydligt sundare alternativ.

Jag är medveten om att artisten ”Madonna” fyller 50 i år men bör jag därför kyssa hennes fötter, eller vad?

Jag betackar mig.

Personligen tycker jag mycket illa om just ”Madonna” -dyrkan, då hennes personlighet är, som någon beskrev, liksom en kameleonts.

Hur många låtar har hon eg. skrivit själv, t.ex?

Kanske är hon rentav en psykopat, vem vet.

En kvällstidning hade, för inte så längesedan, ett test som tänktes klarlägga, huruvida ens chef var psykopat eller inte.

För att återgå till ”Madonna”…

Nyskild till 50-årsdagen och kom inte och säg att det var en tillfällighet. Allt den kvinnan gör är utstuderat, sedan lång tid…och hon tror inte att någon märker och observerar?

Sällskapet Bur-q-ua märker och observerar!

Allt!

Sammanfattningsvis, så är nog detta inlägg en kritik mot förbehållslös och blind auktoritetstro samt masspsykos i största allmänhet, vare sig det gäller skrikande tjejer/killar på en konsert, skrikande personer på ett Herbalife-blad -konvent , människor som lyder myndigheter eller människor som röstar på ett visst parti år ut och år in.

(påminner inte det där bladet ovan om ett cannabisblad förresten?…bara en tanke).

Nu har jag tyvärr bidragit med alltför mycket gratisreklam för de styrande ”auktoriteterna”, liksom är fallet när du och jag går och handlar i närmaste butik och bär hem våra varor i en påse med affärens logga.

Suck!

När ska fåren öppna ögonen och undvika att falla i gropen?

Kanske när Sällskapet Bur-q-ua tar över?

Ny tid för Sverige.

B B – bröd och bur-q-ua åt folket