Kronofogden i ekonomiska trångmål

Losers!

Sååå…herr och fru överkucku, självpåtagen storebror/storasyster Kronofogdemyndigheten befinner sig i ekonomiska trångmål? 

Samma förmenta släkting, som nyss ville göra livet surt för mig

Samma förmenta släkting, som nyss ville vräka mig, ur min hyreslägenhet?

Samma förmenta släkting, som nyss ville sätta mig i fängelse?

Vem myntade eg. uttrycket: ”hämnden är ljuv”?

Hursomhelst, så är det hela mycket intressant, för oss, som skyr överstatlighet och maktmissbruk, i alla upptänkliga former.

Innehåller denna nyhet ett mått av ironi eller ej?

(vilket tv:s intervjuare antydde, då man tillfrågade en representant för nämnda myndighet; hon förnekade givetvis att det skulle ligga något ironiskt i detta att en myndighet, som har till uppgift att driva in skulder från människor, själv har problem med ekonomin) 

Den som har synpunkter på min fråga, meddela mig gärna och helst omgående.

Ur min synvinkel, så är svaret självfallet ett rungande: JA!