”LÅGENERGILAMPOR” ÄR FÖRSTA STEGET MOT DIKTATUR!

Snälla, snälla människor ”där ute”, nu är det:

DAGS ATT VAKNA!

Sällskapet Bur-q-ua deklamerar härmed:

allt, som du hittills har hört om Tyst glödlampor Tyst, är LÖGN!

Man meddelade nyligen, på den förmenta statsradion P4 (privatägd! detta har Sällskapet B. tidigare skrivit om!) att glödlamporna kommer att försvinna från butiker.

Sällskapet B. undrar: VARFÖR?!

Vi köper inte denna masshallucination!!!

Det råder stor besvikelse inom Sällskapet B. just nu.

Besvikelse över ett lögnaktigt samhälle.


Inget samhälle värt namnet har rätt att bestämma hur en enskild väljer att köpa glödlampor!!!

Liksom rubriken säger, så är kontroll över sådana till synes obetydliga ”detaljer”, första steget mot diktatur.

Det innebär även att människor ”köper” teorin om ”växthuseffekten”, ”klimatkatastrofen”, e

Många forskare ifrågasätter de teorierna.

Så gör även Sällskapet Bur-q-ua.

Jorden, d.v.s. planeten Tellus, kommer högst sannolikt INTE att gå under under år 2012, oavsett vad ev. ”Maya”-kalendrar, biofilmer och annat låter göra gällande.

Har ordet ”patetisk” fått en ny dimension i och med detta inlägg, d.v.s. genom de myter som härmed avfärdas?


Till sist:

lär er konsten att PROTESTERA!

Protestera mot orättvisor!

Samhället Inifrån, del I

Astral Body
                               

                                 

                              Del I – Försäkringskassan

Webbadresser: www.rfv.se eller www.forsakringskassan.se

Tfn: 08-786 90 00, till Huvudkontoret

       0771- 524 080, Talsvar 

Adress huvudkontoret: Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 103 51 Stockholm

Låt oss börja med att ta en titt på hemsidan ovan (en och densamma).

Vilket är det första intrycket Du får av sidan? 

En professionellt gjord sida kanske är det du tänker på. Längst upp kan man se ett antal människor i olika åldrar, av olika kön och nationaliteter.

Sidan tänks vara tillmötesgående gentemot ALLA människor.

En underton av ”alla människors lika värde” gör sig gällande.

Vidare vill jag att Du ska fundera på vilka associationer som väcks hos Dig, när Du tänker på Försäkringskassan och på samhällets myndigheter istort.

Stämmer det verkligen att myndigheterna är lika måna om att göra rätt gentemot den enskilde som de är noggranna att den enskilde gör rätt gentemot dem?

Nej, det stämmer inte.

Jag har själv under år 2006 varit med om två grova fel från Fk:s sida.

1.) i april krävde man mig på hela den skuld jag har för uteblivet återbetalningsbelopp för underhållsstöd. Skulden var ca 56000 kr och skulle betalas inom en vecka, strax innan jag skulle resa utomlands!

Kravet var en följd av att jag hade missat en delbetalning på drygt 100 kr. Inte mindre än FEM kravbrev från Kronofogdemyndigheten ”damp” ned i brevlådan på bara två dagar.

En stor chock infann sig.

När emellertid Huvudkontoret lät meddela att ett fel hade uppstått, så tog man tillbaka kravet, som genom ett trollslag!

Huvudkontorets ord är således lag, precis som i vilken sekt som helst!

Jag var tydligen heller inte ensam, om att ha råkat ut för detta systemfel.

Du läsare som känner igen dig: VAR VÄNLIG ATT HÖRA AV DIG. Kanske kan vi göra en grupptalan mot Fk för psykiskt lidande.

Generellt är jag intresserad av att höra ifrån människor, som har felbehandlats av myndigheter som helhet. Vakna och säg  er mening! Skicka vidare denna enkla uppmaning tack, till alla ni känner, så att fler får vetskap om hur genomruttna vissa samhällsinstanser verkligen är.

De tar och tar och tar från medborgare, utan att ge något tillbaka. Självfallet faller samhället då samman till slut.

2.) i augusti skulle man skicka två beslut till mig, rörande underhållsstöd. Det ena beslutet skickades till barnens mor, medan det andra inte skickades överhuvudtaget!

Först sedan handläggaren hade överbevisats medgav hon att hon hade gjort fel men det lät ändå på henne, som att det inte var så värst märkvärdigt.

Se där, två historier ur verkligheten och jag är övertygad om att det finns fler och allvarligare exempel på hur myndigheten ifråga har behandlat medborgare illa.

Myten om den ”ofelbara myndigheten”, som författaren Bo Edvardsson kallar det, i sin bok ”Kritisk Utredningsmetodik”, bevaras och skenet hålls uppe, d.v.s. den vackra fasaden (illustrerad av en snygg hemsida).

Fasaden har dock fått sig både en och två törnar i mitt medvetande.

Existerar ens sådana idealistiska föreställningar såsom ”rättvisa” egentligen?

Är inte rättvisa i själva verket en ren skrivbordsprodukt?

Vidare: kanske även mänskliga rättigheter enligt FN-konventioner och tanken att makthavare i stort strävar efter världsfred är ett rent påhitt.

Kan det möjligen vara så enkelt att ekonomiska intressen styr allt annat agerande, m.a.o. att ”pengar är roten till allt ont”?

Är myndigheterna i första hand till för folket eller för sig själva?

Man brukar ibland säga att det är folket som är staten men stämmer det verkligen?

Snarare är staten likvärdig med makthavarna, d.v.s. politikerna.

Vilket block som för tillfället råkar ha makten under en viss mandatperiod spelar egentligen mindre roll. Det som spelar roll är att politiker fjärmar sig från folket och har sitt eget bästa inför ögonen.

Den bästa demokratin skapas eg. av 100% folkomröstningar,  som med fördel kan genomföras online.

Återkommer i ämnet.