Daniel Westlings föräldrar är inte inbjudna till Nobelfesten!

 

Jaha, så blev då den ultimata skymfen, från maktens sida gentemot folket, en gång för alla tydligt uttalad.

Kronprinsessan Victorias gemål Daniel Westlings föräldrar är inte inbjudna till Nobelfesten imorgon fredag!

Den ultimata skymfen mot en son av folket, en man från Ockelbo:

 

Ockelbo, somewhat smaller
Ockelbo, smaller

 , tillika en man av hög rang nuförtiden, åtminstone officiellt.


Det är förvisso på sätt och vis bra med tydlighet i samhället.

Ju större tydlighet, desto bättre, så att man vet vad som gäller och vad staten står för.

Sällskapet Bur-q-ua välkomnar högre grad av just tydlighet, så att alla medborgare, icke-medborgare och s.k. ”papperslösa” vet vad det handlar om i Sverige och hur man ska/bör uppföra sig för att liksom ”passa/smälta in” i mängden och ”följa strömmen” (the stream to Hell?, the Highway to Hell? (referens: AC/DC)).

Till Daniel Westlings föräldrar: 

”varmt välkomna”* till de utstöttas grupp i detta land.

Hur protesterar DU?

(*= ironiskt och retoriskt skrivet)

Vem var det eg. som fick äran att mottaga Nobels Fredspris?

Det sägs att USA:s president Osama bin…Barack bin…, ursäkta…Barack (var det i en sådan, som Saddam H. gömde sig…ursäkta än en gång) Obama fick äran att mottaga Nobels fredspris.

Barack Obama?  Usama bin Ladin?  Barack Osama (<= the same guy, new beard (…itching from terrorist flees) and look, maybe with 3D glasses)

Samme president, som nu, enl. uppgift (SR), vill skicka 30 000 nya soldater till Afghanistan.

Har USA nu en ”fredens president” eller en ”krigets president”?

Är B. O. (inte Barnombudsmannen men som månar ungefär lika mycket/lite, om människor) bättre än sin föregångare G W B (inte GHB men med snarlik effekt)?

Kan någon vara snäll att berätta för Sällskapet vad som verkligen pågår i Afghanistan, som motiverar självpåtagna stormakters ständiga närvaro i området?

Tack på förhand.

Vad motiverade kriget i landet redan mellan USSR och USA?

Vari ligger problemet med just Afghanistan? Det geografiska läget, naturtillgångar, vad?

Kan det handla om heroinsmuggling med vissa staters kännedom, något som t.ex. påstås på http://www.corruptio.blogg.se.

Den bloggen  hävdar t.ex. om att när talibanerna var vid makten i landet (2001), så minskade opiumodlingarna med 95% eller dylikt (se bild nedan).

Man kan se detta i viss pålitlig statistik, som jag kan återkomma till. Min kritik mot detta är dock att det rörde sig om 2001, så talibanerna störtades men siffrorna är dock intressanta.

 

opiumodling i Afghanistan

Till sist:

får man avslöja att man hyser Usama bin Ladin i sitt hem, eller är det tabu?