förmedling av information

Kära läsare: läs gärna detta, både en och två gånger, för det är viktigt.

Sällskapet Bur-q-ua är, som kanske bekant, för allas lika värde och emot rättsröta.

I begreppet ”rättsröta” ligger att inte acceptera ”otillbörlig påverkan”, manipulation och hjärntvätt av den enskilde individen.

Hur fick du första gången information om t.ex. förment viktiga Internet-siter, såsom [OBS! oförtjänt reklam:] Wikipedia, MySpace, YouTube, Facebook, TwitterAftonbladet, m.fl.?

Skedde det genom tv, tidningar, radio, ”nätet”, post, ”mouth-to-mouth”, eller hur?

Kanske det finns fler, för Sällskapet ännu hemliga dock inte okända, kanaler för informationsspridning.

Med detta antyder jag sådana kanaler som ”kontakter”, ”ryggdunkande”, etc.

Kära läsare, berätta gärna om Dina egna erfarenheter på området.

Vi i Sällskapet är idel öron och ögon.