FOLK SOM BESTÄMMER VILL INTE HA FRED!

Rubriken kan för många låta som en självklarhet men jag upprepar den ändå med stora bokstäver:

FOLK SOM BESTÄMMER VILL INTE HA FRED!

Det flesta människor kan nog hålla med om att det borde vara enkelt att skapa världsfred, om bara viljan funnes.

Så varför saknas viljan…VILJAN?!

Detta kan tyckas vara en gåta men det handlar, liksom så mycket annat, om $ pengar $.

Att folk i allmänhet – massan – genuint önskar världsfred spelar ingen som helst roll, så länge som makthavarna – de med $ pengarna $ – vill kriga!

Samma principer gäller f.ö. i s.k. nära relationer.

Så länge skilsmässor existerar, så länge kommer krig att pågå, tro Sällskapets ord.

Som man ibland säger: ”sopa rent framför egen dörr (…)”, eller ”förändring börjar med dig själv”.

Varför finns statligt nöje?

Ja, varför finns statligt nöje?

För vems skull?

T.ex. nöjen, likt till synes meningslösa tv-program såsom ”Robinson”, ”Survivor”, m.fl. på TV4.

(OBS! TV4 är givetvis inte unikt i detta sammanhang, ej heller tv som medium; även tidningar och radio omfattas av mitt resonemang)

Någon som vet varför dessa program finns, d.v.s. utöver incitatmentet/moroten pengar?

Kan det möjligen handla om att staten vill invagga folket/”massan” i en falsk trygghet, genom att tillfredsställa ytliga behov och därigenom parallellt fatta diverse misshagliga beslut, som det nu ”lyckliga” folket inte orkar/vill bry sig om att opponera sig mot?

Många känner nog till uttrycket: ”vin, kvinnor och sång” men hur många känner till att mycket av detta resonemang finns beskrivet i Platons bok ”Staten”?

FRA – för eller emot demokratin?

Vad säger eg. nedanstående kopia (daterad 1996-08-28, knappt tolv år sedan), ur ett hemligstämplat dokument, om FRA?

Den myndighet som tänks skydda Sverige och svenska folket från…från…ja vad då?

Någon som vet? Tacksam för svar.

Från paranoia kanske?

[fra_spaning_2.jpg]

Det uppstår som regel ALLTID problem vid övertro på myndigheter och ”överheten”.

Folk/massan tenderar dock ofta att kunna förutsägas och blir därför behandlade därefter…som boskap, vilken ska ledas i ”önskvärd riktning”, under en ledares önskemål och närmaste vink.

Detta utgör i sig ett problem, m.a.o. detta att massan låter sig styras…gång på gång genom historien.

Det gäller musikkonserter med skrikande tonårstjejer eller ”Iron Maiden”-fans, det gäller svenska folket vid EU-omröstningen (vad har EU gett svenskarna, allvarligt talat? Det är ett ämne i sig dock), det gäller tyskarna som röstade fram Hitler 1933 samt givetvis mycket annat liknande.

Kort sagt gäller det händelser, som massan borde skämmas för men kollektiv skam fördelat på X antal människor förtunnas tydligen.

Kanske är det det största problemet av alla för mänskligheten: MASSPSYKOS.

Motsatsen till masspsykos är möjligen: CIVILKURAGE, om inte någon annan har ett bättre förslag.

Snälla folket/massan: VAKNA UPP, med omedelbar verkan!