det s.k. SAMHÄLLET ÄR SJUKT! – eller – 112 kräver din medverkan!

Samhället är tyvärr sjukt, RIKTIGT SJUKT!

Sjukare än Sällskapet Bur-q-ua föreställde sig och det vill inte säga lite.

Ett exempel, som ligger nära i tiden…

jag ringde nyligen till ”112”, i hopp om att få assistans gällande ett relativt harmlöst, men inte banalt, brott: skadegörelse.

Vad hände?

  1. jag var tvungen att ringa inte mindre än fyra gånger, innan någon fann för viktigt att beteckna min anmälan som ”seriös”, oklart vilka kriterier för ”seriös” som gäller; min anmälan var tydlig redan första gången: skadegörelse
  2. POLISEN, d.v.s de personer jag talade med, lät meddela, först efter att jag frågade dem, att: ALLA TELEFONSAMTAL TILL 112 SPELAS IN! Hur många medborgare känner till det?! Man meddelade även att man, enl. någon lagparagraf, som ingen av tjänstemännen (poliser eller civilanställda?  därom tvista de lärde…) kände till, har rätt att spela in anonymt. Man meddelade mig även att man inte har informerat folk om inspelningen, eftersom vissa människor då kanske inte skulle vilja berätta om saker och ting, när de ringer! Detta är en REN SKANDAL!
  3. man noterade och gjorde en stor sak av att jag inte ville ”medverka”. Med detta avsågs att jag inte ville lämna ut mitt namn eller tfn. Jag VET att man, så sent som för några år sedan, utan svårigheter, kunde lämna anonyma tips till Polisen. Så ej idag tydligen. Detta är inget annat än ett: integritetsproblem!
  4. ingen polisbil kom till platsen, såvitt jag vet

Gråter

 

 

 

stilstudie i maktmissbruk

Föreställ dig att det fanns en myndighet i Sverige, en ej folkvald sådan och därför alltså ej heller demokratisk, inom vilken det arbetade tjänstemän, som hade makten att skriva utredningar syftande till andra människors väl och ve.

Är en sådan tanke svår att föreställa sig?

Oavsett svaret på den frågan, så fungerar det precis så i Sverige idag och sedan lång tid tillbaka.

Politiker må vara folkvalda, vilket dock inte utgör någon som helst garanti för att de tjänar folkets intressen.

På myndigheterna däremot sitter det X antal tjänstemän (-kvinnor), som INTE är folkvalda överhuvudtaget och DET är ett stort problem!

Varför är det ett stort problem?

Svar:

  1. de är inte folkvalda och kan därför inte väljas om
  2. de besitter, i vissa fall, obegränsad makt över människors liv, föräldraskap, o.s.v.

Som Marcellus sade i ”Hamlet”: ” Something is rotten in the state of Denmark.

(länk: http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/something-rotten-state-denmark)

Ordet ”Denmark” utbytes med fördel mot ”Sverige”. Skillnaden är hårfin.

Min gissning är att Shakespeare aldrig besökte Sverige…kanske var landet alltför ruttet redan då för att förlänas en litterär skildring, vad vet jag…

Om han hade besökt Sverige idag, så hade ”Hamlet” fått en uppföljare.

Du som har orkat läsa ända hit kanske undrar något i stil med: ”vilken myndighet åsyftar Bur-q-ua12?”.

Svar: socialkontoren är ett uppenbart exempel men det finns fler, t.ex. Försäkringskassan.

Om man studerar hur socialkontorns tjänstemän/represenTanter arbeter eller inte arbetar, så märker man snart att det inte sker inom ramen för vad jag skulle kalla DEMOKRATI.

Långt därifrån.

Naturlig lösning på problemet

avsätt socialsekreterare vart fjärde år!

Det är den uppenbara lösningen på detta rättssäkerhetsproblem, som handlar om att vissa tjänstemän missbrukar en makt, som de aldrig borde ha förlänats, över människor.


 
 
 

 

 


 

  

 

Kronofogden i ekonomiska trångmål

Losers!

Sååå…herr och fru överkucku, självpåtagen storebror/storasyster Kronofogdemyndigheten befinner sig i ekonomiska trångmål? 

Samma förmenta släkting, som nyss ville göra livet surt för mig

Samma förmenta släkting, som nyss ville vräka mig, ur min hyreslägenhet?

Samma förmenta släkting, som nyss ville sätta mig i fängelse?

Vem myntade eg. uttrycket: ”hämnden är ljuv”?

Hursomhelst, så är det hela mycket intressant, för oss, som skyr överstatlighet och maktmissbruk, i alla upptänkliga former.

Innehåller denna nyhet ett mått av ironi eller ej?

(vilket tv:s intervjuare antydde, då man tillfrågade en representant för nämnda myndighet; hon förnekade givetvis att det skulle ligga något ironiskt i detta att en myndighet, som har till uppgift att driva in skulder från människor, själv har problem med ekonomin) 

Den som har synpunkter på min fråga, meddela mig gärna och helst omgående.

Ur min synvinkel, så är svaret självfallet ett rungande: JA!