HELA SAMHÄLLET BYGGER PÅ TILLIT!

Varför ska jag eller Du lita på någon, ens oss själva?

Den enkla frågan tycker jag att folk borde ställa sig allt oftare, ja varje dag.


Jag upprepar rubriken till detta inlägg:

HELA SAMHÄLLET BYGGER PÅ TILLIT.

Tillit till vem eller vad, undrar Sällskapet Bur-qua.

Kan Du, jag eller andra bröder och systrar lita på t.ex. de nyheter vi hör på radio, ser på tv eller läser i tidningar /på_bloggar?

Vem/vilka bestämmer vad som går och känns rimligt att lita på?

Egentligen!

Glömde jag nämna att samhället är en illusion i största allmänhet? 

Antagligen, men det beror i såfall på att det är så uppenbart för Sällskapet B. 

 

 

Illusionen av ett samhälle – ELLER – samhället som ideal

Vad innebär begreppet ”samhälle”, egentligen?

Någon ”där ute”, som har funderat/mediterat någon längre sekund över det temat?

För Sällskapet Bur-q-ua innebär begreppet ”samhälle” först och främst en samling individer, som bryr sig om varandra.

Individer, som VERKLIGEN bryr sig om varandra och visar det, genom t.ex. kramar.

Hur ofta kramar vi varandra?

För Sällskapet Bur-q-ua innebär begreppet ”samhälle” att det inte längre finns något ”vi” och de”, utan istället ett: ”ALLA”.

ALLA är inkluderade i ett ”samhälle”.

ALLA bör krama ALLA (dock exkl. sex).

ALLA har lika rättigheter i Sällskapets samhälle.

Hur svårt kan det vara?

Hur kan man överhuvudtaget få för sig tanken att, som i t.ex. Frankrike, förbjuda vårt klädesplagg?!

Det kommer slå tillbaka på Frankrike och andra länder, som väljer samma väg.

Var så säker!

Trotsa inte Sällskapet Bur-q-ua!

Sällskapet Bur-q-ua tycker inte om sådant motsträvigt beteende, till synes baserat på ett klädesplagg men med uppenbart politiska hänseenden, och kommer att slå tillbaka med FULL KRAFT!

FRA – för eller emot demokratin?

Vad säger eg. nedanstående kopia (daterad 1996-08-28, knappt tolv år sedan), ur ett hemligstämplat dokument, om FRA?

Den myndighet som tänks skydda Sverige och svenska folket från…från…ja vad då?

Någon som vet? Tacksam för svar.

Från paranoia kanske?

[fra_spaning_2.jpg]

Det uppstår som regel ALLTID problem vid övertro på myndigheter och ”överheten”.

Folk/massan tenderar dock ofta att kunna förutsägas och blir därför behandlade därefter…som boskap, vilken ska ledas i ”önskvärd riktning”, under en ledares önskemål och närmaste vink.

Detta utgör i sig ett problem, m.a.o. detta att massan låter sig styras…gång på gång genom historien.

Det gäller musikkonserter med skrikande tonårstjejer eller ”Iron Maiden”-fans, det gäller svenska folket vid EU-omröstningen (vad har EU gett svenskarna, allvarligt talat? Det är ett ämne i sig dock), det gäller tyskarna som röstade fram Hitler 1933 samt givetvis mycket annat liknande.

Kort sagt gäller det händelser, som massan borde skämmas för men kollektiv skam fördelat på X antal människor förtunnas tydligen.

Kanske är det det största problemet av alla för mänskligheten: MASSPSYKOS.

Motsatsen till masspsykos är möjligen: CIVILKURAGE, om inte någon annan har ett bättre förslag.

Snälla folket/massan: VAKNA UPP, med omedelbar verkan!