Homo Sapiens parade sig allstå med Neanderthal-människan, haha…

Så var det sagt, av någon svensk ”världsstjärna”/expert vid något ”Max Planck”-institut (det finns tydligen ett flertal sådana…vem visste det?)

(Se t.ex: http://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Planck-institutet) och inskrivet i sten (kul ordval, eller hur?)

i den vetenskapliga tidskriften ”Science” (http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/710) att Homo Sapiens – den nutida människan – och den s.k. Neanderthal-människan parade sig.

Den svenske s.k. ”världsstjärnan” (enl. Sveriges Radio) har tydligen kartlagt Neanderthal-människans s.k .genom, på vanlig svenska: genuppsättning.

Vem kan, till att börja med, vara förvånad över teorin att olika människotyper i forntiden, och i nutiden, parade sig?

Teori är dock vad detta handlar om, snarare än vetenskap.

Sällskapet Bur-q-ua kan inte annat än bara sucka över ”nyheter” som dessa.

Lyssna nu noga, ni lekmän/-kvinnor ”där ute”:

det finns inga Neanderthal-människor eller Homo Sapiens.

Allt detta tal om olika sorters människor är en kvarleva från rasbiologin!!!

Sällskapet Bur-q-ua ogillar rasbiologi.

Vad tycker Du läsare om rasbiologi?