Storebrors metoder

Om nu ”Storebror”, t.ex.

Facebooks gamla sida

 

(Facebooks gamla sida)

vill att människor ska registrera sig med sina riktiga för- och efternamn, inkl. id-handlingar i färg, så…

==>

FRÅGA: ja, varför då inte också uttrycka detta tydligt, redan vid registrerings-ögonblicket?!

Det vore väl det mest logiska?!

Istället väljer man att i efterhand kräva hederligt folk på id-handlingar, vid tvivel om ett konto är ett s.k. ”äkta” konto.

Det förfarandet är djupt otillfredsställande.

Genom Sällskapet B:s alternativa och självklara förfarande, så skulle man automatiskt göra sig av med ev. tvivel om att ett konto är ”oäkta”, tillhör ett barn under tretton år (vilka det bokstavligen vimlar av på ”Fb”), e.dyl.

Precis samma förfarande kan man säga att

MSN-logga
   (MSN-logga 

Microsoft Network” tillämpar (ett företag som sannolikt samarbetar med föregående, ”Google”, ”YouTube”, o.s.v.).

Företaget erbjuder, som kanske bekant, gratis e-postkonton via ”Hotmail”.

Frågan är: varför?

Är det verkligen bara Sällskapet Bur-q-ua som ställer sig frågor som:

varför erbjuder företag gratistjänster?”?

Isåfall är det olyckligt.

Även MSN kräver, likt ”Fb”, olika sorters verifiering, fast först i ett senare skede.Gratistjänster

Att ett företag erbjuder gratistjänster verkar kontraproduktivt, rent objektivt sett, eller hur?

Kanske handlar det om s.k. ”back-end”-försäljning, d.v.s. att man först erbjuder en tjänst gratis, för att senare tjäna på den, t.ex. genom reklam?

 

 


Illusionen av ett samhälle – ELLER – samhället som ideal

Vad innebär begreppet ”samhälle”, egentligen?

Någon ”där ute”, som har funderat/mediterat någon längre sekund över det temat?

För Sällskapet Bur-q-ua innebär begreppet ”samhälle” först och främst en samling individer, som bryr sig om varandra.

Individer, som VERKLIGEN bryr sig om varandra och visar det, genom t.ex. kramar.

Hur ofta kramar vi varandra?

För Sällskapet Bur-q-ua innebär begreppet ”samhälle” att det inte längre finns något ”vi” och de”, utan istället ett: ”ALLA”.

ALLA är inkluderade i ett ”samhälle”.

ALLA bör krama ALLA (dock exkl. sex).

ALLA har lika rättigheter i Sällskapets samhälle.

Hur svårt kan det vara?

Hur kan man överhuvudtaget få för sig tanken att, som i t.ex. Frankrike, förbjuda vårt klädesplagg?!

Det kommer slå tillbaka på Frankrike och andra länder, som väljer samma väg.

Var så säker!

Trotsa inte Sällskapet Bur-q-ua!

Sällskapet Bur-q-ua tycker inte om sådant motsträvigt beteende, till synes baserat på ett klädesplagg men med uppenbart politiska hänseenden, och kommer att slå tillbaka med FULL KRAFT!

Homo Sapiens parade sig allstå med Neanderthal-människan, haha…

Så var det sagt, av någon svensk ”världsstjärna”/expert vid något ”Max Planck”-institut (det finns tydligen ett flertal sådana…vem visste det?)

(Se t.ex: http://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Planck-institutet) och inskrivet i sten (kul ordval, eller hur?)

i den vetenskapliga tidskriften ”Science” (http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/710) att Homo Sapiens – den nutida människan – och den s.k. Neanderthal-människan parade sig.

Den svenske s.k. ”världsstjärnan” (enl. Sveriges Radio) har tydligen kartlagt Neanderthal-människans s.k .genom, på vanlig svenska: genuppsättning.

Vem kan, till att börja med, vara förvånad över teorin att olika människotyper i forntiden, och i nutiden, parade sig?

Teori är dock vad detta handlar om, snarare än vetenskap.

Sällskapet Bur-q-ua kan inte annat än bara sucka över ”nyheter” som dessa.

Lyssna nu noga, ni lekmän/-kvinnor ”där ute”:

det finns inga Neanderthal-människor eller Homo Sapiens.

Allt detta tal om olika sorters människor är en kvarleva från rasbiologin!!!

Sällskapet Bur-q-ua ogillar rasbiologi.

Vad tycker Du läsare om rasbiologi?