att få arbete och tjäna pengar, som asocial och avvikande

ATT FÅ ARBETE OCH TJÄNA PENGAR, SOM ASOCIAL OCH AVVIKANDE

Smaka på den frasen några sekunder…tack.

För en person, med ett uns av empati, är det lätt hänt att man smakar på dylika ”obekväma” och Politiskt InKorrekta fraser (pik? ha ha ha :O) …minns var ni hörde det första gången) då och då.

Ibland önskar man även att det var möjligt att kasta upp det, som man, i god tro, har smakat på men så är tyvärr icke fallet.

I såfall vore tillvaron enkel och det mänskliga s.k. lidandet (som i och för sig till stor del beror på det mänskliga felandet…”den mänskliga faktorn”) funnes ej.

Det händer följaktligen att bröder i Sällskapet Bur-q-ua och även jag funderar över dylika ”detaljer” i samhället…detaljer som är ”vardag” i samhällets bottenskikt och dess kanske mest mörklagda sida.

Tillåt mig att först definiera förutsättningarna för att få ett arbete.

A R B E T E…eftersträvansvärt?

Med arbete avses i detta fall att vara löntagare, underställd en chef.

Det handlar om att LYDA ORDER och allt som är förknippat med det.

(Tänk, jag som i min enfald trodde att order var förbehållet militären…kom nu inte och säg att samhället är militaristiskt utformat…OBS! retoriskt skrivet)

M.a.o. en sedvanlig pyramidstruktur – i enlighet med den sedan årtusenden ”magiska” formeln, den arkitektoniska fulländningen…PYRAMIDEN –  genom vilken, på alla underställdas axlar, bördor ständigt läggas.

(med detta menas att varje företag, statligt såväl som privat, är organiserat som en pyramidstruktur, i avseende på de anställda)

(och sedan säger vissa förmenta ”förståsigpåare” att s.k. pyramidspel skulle vara oseriösa!…Bah! Humbug!, som fabror Ebenezer Scrooge skulle ha sagt…och snart lackar det ju, som bekant, mot Jul igen…)

Hursomhelst…

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT FÅ ARBETE (och i förlängningen tjäna pengar)

 1. vara social, utåtriktad etc
 2. ha s.k. ”kontakter
 3. tycka om människor i sin närhet och/eller främlingar
 4. en vilja att förringa nuet och tänka på framtiden, d.v.s. att tänka att några meningslöst spenderade timmar mån-fre kan ”bära frukt”, t.ex. ”nästa sommar”
 5. en vilja och acceptans att en vuxen människa är och förblir en ROBOT, hjärntvättad sedan skolåldern, som bara är tvungen att införlivas med lägsta planet i den ”heliga” pyramiden…Mammons pyramid.
 6. göra bra ifrån sig på anställningsintervjuer, vilka är en ytterst konstlad situation
 7. följa ”strömmen”, rent allmänt och vara en s.k. ”Svensson” (ju mer desto bättre) 

Så vad gör man då, om det skulle ”slumpa sig” såpass illa att man saknar de, i det närmaste ”cv”-artade kvalifikationer, som nämns ovan?

Om det t.ex. skulle råka vara så att man:

 1. p.g.a. tidigare erfarenheter avskydde, ja rent av HATADE, människor, dem i sin närhet, såväl som främlingar
 2. helt enkelt ville bli lämnad IFRED
 3. inte köper masskommersialiseringen av samhället, d.v.s. trenden att ALLT i samhället tycks debiteras: alltifrån toalettbesök på en större hamburgerrestaurang till barnens konserter i skolan. VARFÖR sker detta, undrar Sällskapet Bur-q-ua.
 4. inte följer strömmen (Livet blir möjligen enklare om man ”följer strömmen”…MEN…det finns alltid ett ”men”, eller hur?)

Vad gör man då, om man känner ?

Vart vänder man sig?

När man ser sanningen i vitögat.

Till Noa-teamet? (OBS! högst oförtjänt reklam…mest för att tydliggöra en poäng)

Vissa grupperingar tycks mena att en objektiv sanning inte existerar men det gör den.

Tillåt mig avslutningsvis (vem skulle kunna hindra mig?) att skriva:

Sanningen finns där ute! (the truth is out there!…citat från en känd tv-serie…ingen reklam behövs här)

Kanske är man hänvisad till Poker?

Det sägs vara lätt att vinna… ==> oberoende och FRIHET från förtryck?

Spejle på Kejno, lett å vinne”?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikanska presidentvalet, bara X timmar och minuter kvar…stressa och skynda er att rösta! [not]

Ok, så vem ska du/ni rösta på av dessa personer?

Barack Obama        VS           John Mc Cain

Vem är mest pålitlig?

Den som har snyggast vicepresident-kandidat (tänker närmast på Sarah Palin: Sarah Palin, som tydligen, enligt hennes egen utsago, har närkontakt med och koll på Ryssland, då hon bor i…Alaska)?

Förresten: VEM av er (eller kan du själv) kan nämna namnet på Barack Obamas vicepresident-kandidat?

Inte jag åtminstone.

VEM kan på fullt allvar tro att en såpass betydelsefull politisk position, som amerikansk president, av nödg skulle vara förenad med en tro på och intresse för nationens och folkets bästa?

Handlar inte i själva verket ALL karriärsträvan snarare om individens bästa?

Alla de pengar som ”pumpas” in i valkampanjerna…är de för folkets bästa?

I USA har man TVÅ partier, demokrater och republikaner.

Är DET demokrati?

I Sverige har vi i princip också två partier/block: de borgerliga – f.n. vid makten – och ”vänstern” – f.n. i opposition -.

Är DET demokrati?

Det är bara alltför sorgligt hur vi i ”massan” (jag skriver ”vi” men Sällskapet Bur-q-ua tillhör dock inte ”massan” men känner med den och förstår mekanismerna för hjärntvätt och masspsykos) ständigt hjärntvättas, till att tro att det inte finns fler än max två sätt att se på tillvaron.

Det finns betydligt fler sätt att se på tillvaron!

Detta gäller än mer, när de två synsätten tangerar och överlappar varandra, s¨som är fallet i USA och Sverige.

I de fallen handlar det om enpartistater.

USA och Sverige är således att betrakta som enpartistater!

Det är ganska fascinerande, med tanke på att man nyligen på Svt:s Kanal 1, i ”Gomorron Sverige” (direkt från Washington) talade om ”det intressantaste valet någonsin” och även hade bjudit in bl.a. Sören Holmgren, som är statsvetare och alltid bjuds in vid valvakor, som en sorts inventarium med pondus.

USA med sin patriotism är inte sunt, inte heller SVT:s bevakning av valet, hur viktigt det än vara månde.

USA är ett sekteristiskt land på alla möjliga vis.

Det finns åtskilliga exempel på detta.

Den förmenta ”kristendomen”, bland den s.k. ”högern” är ett sådant.

Det finns givetvis fler.

USA:s medborgare bör följaktligen ”avprogrammeras” men det är ett helt annat kapitel av ”the American dream”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden är en ILLUSION

Hur kan jag överhuvudtaget komma på tanken att vara så ”fräck” att påstå att marknaden, den förment  allenarådande och självreglerande marknaden,

marknaden

skulle vara blott en illusion?

illusion

Tyvär är så fallet!

Jag upprepar, så att även alla ev. nytillkomna läsare ska känna sig bekväma med ämnet:

MARKNADEN, såsom ”vi” känner den, ÄR EN ILLUSION!

Det torde, vid det här laget, stå klart, för alla och envar (d.v.s människor, vilka förmår tänka ”outside-the box”), att ”vi” (=samhällen i den s.k. västvärlden) går i riktning mot ökad socialism/totalitarism.

Ryssland, socialism, smurfar, tomtar, övriga oönskade hyresgäster

Staten tar över allt fler företag, staten höjer räntor etc.

Vad är det för slags ”självreglerande marknad”?

Ingen alls, om du frågar mig/oss i Sällskapet Bur-q-ua.

Det är en marknad, som inte är värd namnet och vilken omgående kunde avvecklas, till förtret för ytterst få.

Alla aktieägare borde få ekonomisk kompensation under en övergångsperiod och sedan ”jämnar vi sk-ten med marken” (för att citera låten ”Sverigees styvbarn I” av gruppen ”Nationalteatern”), d.v.s. sänger alla börser, med början i Stockholm.

Tendenserna till ökad socialism och totatilarism har setts under lång tid.

Ett exempel är ”kriget mot terrorn”, som ofelbart har resulterat i högre grad av övervakning och kontroll av befolkningen och för Sveriges del har lett till den omdiskuterade FRA-lagen, vilken, i sin ursprungliga lydelse, manade till massavlyssning, utan brottsmisstanke.

Den huvudsakliga grunden till ”kriget mot terrorn” är självfallet det som kallas ”9/11” (2001).

Vem har överhuvudtaget, ens tillnärmelsevis, hittat den påstådde regissören för ”9/11”, den f.d. CIA-utbildade Usama bin Ladin?

Ingen, såvitt jag vet. Vad mig anbelangar, så kanske han är död och begraven, när detta skrivs…men utnyttjas likafullt i propagandasyfte.

(Hr bin Ladin brukade dock tidigare tillfälligtvis sova på min soffa, när han befann sig i Sverige…oj då, nödgas jag bära handklovar nu?…eller måste jag se till att begära in en ny tub lustgas från AGA gas?)

Det s.k. ”kriget mot terrorn” ledde till kriget mot Irak, där de facto inga s.k. ”massförstörelsevapen” fanns. Dessa tänktes utgöra grunden för kriget.

Lögner således.

Idel lögner och åter lögner, färdigpaketerade och ”slimmade”, presenterade för befolkningen, utan att någon enda ”högröstad person” reagerar/tillåts_komma_till_ tals!

Det är upprörande!

(referens: lyssna gärna till gruppen Radioheads låt ” Stop Whispering” (…start shouting): http://www.youtube.com/watch?v=eHmDNY_ThQs ; låtens text handlar, enl. min tolkning, om att stå upp för det man tror på) 

De handlar även om fatala lögner, speciellt för civila offer i onödiga krig (som om ens något krig vore nödvändigt)!

Alternativt var just Irak-kriget en förevändning och hämnd för Kuwaitkriget, då ”George Bush den äldre” blev hotad e.dyl.

Rätta mig gärna, om jag har fel. Sällskapet Bur-q-ua tål kritik!

Det är självfallet mycket allvarligt att man skapar fiktiva krig!

Det kan inte tolereras!

Hur rimmar allt detta med ”marknaden”?

Jo, på så vis att det är samma människor som styr världen, ur dess olika aspekter.

Samma människor bestämmer när det ett krig ska inledas eller en finanskris.  

Ingen har undgått att vi idag ser en s.k. finanskris:

finanskrisen

Vem hålls ansvarig för denna?

Jo, skattebetalarna, pensionsspararna, allmänheten

FOLKET!

Är det verkligen i sin ordning?

Vidare:

Man säger upp 6 000 personer på Fordägda Volvo.

Varför tillåts detta? Vad är DET för slags personalpolitik?

Jo, det tillåts beroende på att det anonyma ”kapitalet” tillåts styra över allt i ”vårt” samhälle.

Kapitalet” är precis lika anonymt eller icke-anonymt som ”marknaden” men självfallet är det människor, människor med stor makt, som styr och reglerar allt detta, om än från en dold kammare i kulisserna.

Att ha någon rörande detta vore att lura sig själv.

Återigen: rätta mig gärna, om du/ni tycker att något jag skriver är osant.

Hursomhelst:

det anonyma ”kapitalet” är emellertid inte fullt så anonymt som ”det” skulle ha hoppats vara.

Det går att finna syndabockar, som förtjänar att vara syndabockar.

Någon/några HAR inlett finanskrisen och gjort världsekonomin till vad en är i nuläget.

Det händer inte av sig själv.

Därom är jag alltför gammal för att hysa tvivel.

Dessa personer MÅSTE ställas till svars!

 

Dagens skämt: Barack OBAMA VS USAMA bin Ladin

Vad har dessa individer gemensamt?

Barack Obama, helt enkelt (hur skiljer han sig från "terroristen"?) <== han heter Barack Obama och har viss del i amerikanska  presidentvalet, hösten 2008

 hr Usama bin Ladin, i en för honom föredömlig pose <== denne ”filur”, som sägs gömma sig i en håla, heter, Usama bin Ladin (ses gärna med en s.k. kalashnikov vid sin sida)

Dessa individer har det gemensamt att deras efternamn och förnamn nästan rimmar med varandra!

Vad jag menar är följande:

”OBAMA” ~ ”USAMA”

Är jag verkligen den förste att notera denna likhet?

I såfall är det inte dagens skämt, utan dagens sorg

Givet den bakgrunden: har ”Obama” en fördel eller nackdel av att ha ett namn, som påminner om ”Usama ”:s?

Jag skulle dock satsa mitt kapital (d.v.s. det som ännu inte har omintetgjorts av de isländska bankerna e.dyl. (say what?) på att just Barack Obama blir USA:s näste president.

Garantin är ett faktum!