Varifrån kommer pengarna?

I dagarna har det talats om att Portugal behöver ett s.k. nödlån på ca € 80.000.000.000 (ÅTTIO MILJARDER EURO), motsvarande drygt (X 9) SEK 700.000.000.000 (700 MILJARDER SVENSKA KRONOR).

Sällskapet Bur-q-ua ställer sig självt lite osäkert till uppgifternas riktighet, eftersom siffrorna/beloppen ter sig rent horribla, ja vansinniga.

Emellertid var det just så som nyheterna presenterades av SR (Sveriges Radio).Vem tänks hjälpa/bistå Portugal i landets lokala finanskris?

Svar: antagligen/sannolikt Portugals skattebetalare, d.v.s folket.

Officiellt sett så är det givetvis någon anonym myndighet (kanske IMF – ”Internationella Valutafondenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Imf), med rätt att utfärda lån/skulder, som ”står för fiolerna”, d.v.s. ”betalar kalaset”, men inofficiellt så är det givetivs folket, som betalar allt!Denna form av av missvisande information stör Sällskapet Bur-q-ua och dess genuina tro på varje individs lika värde.

Vem behöver missvisande information?

Som detta inläggs rubrik lyder: VARIFRÅN KOMMER PENGARNA?

Alla dessa miljarder euro!

VARIFRÅN?!

Sällskapet Bur-q-ua kommer fortsättningsvis att söka svaret på denna, för det mänskliga s.k. samhället, så fundamentala fråga.Det finns ett annat närliggande exempel och det är Island, vars folk nyligen, för andra gången, röstade NEJ i en folkomröstning, ang.ett lagförslag om att betala skulder till bl.a. Storbritannien.

Huvudfrågan lämnas obesvarad: VARIFRÅN KOMMER PENGARNA?!

Pengarna, som har försatt landet i en tänkt skuld.

Sällskapet Bur-q-ua har god anledning att tro att hela ”pengasystemet” är en enda stor bluff.

Man behöver inte vara nationalekonom, för att inse att något är ~”ruttet i staten Danmark”, som det sades i ”Hamlet”.Pengar tycks:

  • skapas ur luft
  • vara siffror på ett papper, och/eller på ett konto
  • sakna koppling till individens människovärde, fast likväl vara avgärande för social status, materiell standard, etc
  • sakna koppling till individens prestation
  • ha STOR, ja avgörande, koppling till individens kontakter med andra individer, som ”tjänar” mycket pengar
  • vara avgörande i/för människors liv, världen över
  • vara förbehållet vissa insitutioner (banker”/kreditinstitut”) att trycka/låna_ut

Ang. sista punkten, så har Sällskapet Bur-q-ua ytterst svårt att förstå just den, givet att pengar skapas ur luft (vilket är fallet).

Vad är det som säger att en godtycklig bank är ett bättre/säkrare kreditinstitut än Sällskapet Bur-q-ua:s egen bank?

Många människor känner till det faktum att banker skulle gå i konkurs, om de tvingades betala ut alla kundernas sparade medel. Man talar ibland om bankers likvidet, etc.

Ändå litar människor oavkortat på just banker och andra kreditinstitut!

Hur hänger detta ihop?

SVAR

Människor är så illa tvungna, eftersom inga alternativ finns!

Till sist ett intressant videoklipp om bankväsendet:

David icke world banking part 1of2”, http://www.youtube.com/watch?v=6d0Q3XkCiEw&feature=related


Så snälla…berätta nu, du som kan, för Sällskapet Bur-q-ua och dess medlemmar varför länder som t.ex. Portugal och Island (d.v.s. ländernas skattebetalare) ska behöva:

a.) söka ”nödlån” och/eller

b.) betala tillbaka diffusa skulder?

FRÅGA

När ska de styrande betala tillbaka till folket?

Det vore på tiden.

Varför blir allt större och större?

Jag har nyligen än en gång slagits av det faktum att allt tycks bli större och större.

Visserligen säger vissa ”smarta” forskare att universum expanderar (ur vad kan man undra och åt vilket håll? innebär det att universum hade en början i tid och rum och ett slut i tid och rum?) men hursomhelst…

Detta inlägg handlar om datorer, som ju trots allt inte är alltför olika oss människor.

Datorerna skapades ju trots allt av människan.


HISTORIE-LEKTION

Visste ni förresten att den första datorn konstruerades redan på 1800-talet och var till för att utföra beräkningar(computations)?

Redan 1837, tack vare Charles Babbage:

[från: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer#History_of_computing%5D

It was the fusion of automatic calculation with programmability that produced the first recognizable computers. In 1837, Charles Babbage was the first to conceptualize and design a fully programmable mechanical computer, his analytical engine.[8] Limited finances and Babbage’s inability to resist tinkering with the design meant that the device was never completed.

Mer info om Charles Babbage – mannen, som vi , på gott och ont, kan tacka (racka ned på och kanske…hackaFlört) för att vi har datorer (tänk på det ibland, när du knappar på din terminal!)


Charles Babbage

 

kan man läsa här:

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage.

 


Åter till stort och smått i datorernas värld.

På 1980-talet fanns en speldator, som än idag står sig väl i konkurrensen.

Den hette Commodore 64, alt. Vic 64, eller kortare C64.

Dess föregångare hette Vic 20.

Dess minneskapacitet uppgick till, idag smått skrattretande, 64 kB!

Det motsvarar ett större dokument i t.ex. Ms Word och knappt det!

Likväl är denna dators spel än idag spelvärda och man kan även emulera dem på pc, d.v.s. göra om sin pc till en ”c64” och spela dess spel.

(

http://www.zzap64.co.uk/c64/c64emulators.html

http://www.c64.org/

http://almighty.c64.org/

etc…

)

Min fråga från ämnesraden handlar alltså om varför det mesta i datavärlden minnesmässigt tycks bli allt större och större, när datorerna rent fysiskt blir mindre och mindre.

Vad gäller hårdvara och ”rent fysiskt”, så pratar man inte sällan om ”nano-teknologi” men programmen tar likafullt upp allt större utrymme.

Det är faktiskt väldigt märkligt!

Det är något som inte stämmer här!

Vad har jag missat?

Har någon annan tänkt på detta?

Handlar det månne enbart  om köpmännens intressen, d.v.s. att vi, som datoranvändare, ständigt måste uppgradera det vi har i datorväg och därigenom gynna desamma?