Bur-q-ua-fientliga artiklar i Sveriges tidningar (återkommande tema)

Det finns tyvärr ett otal Bur-q-ua-fientliga artiklar i svenska dags- och kvällstidningar och Sällskapet Bur-q-ua tycker inte om det…alls.

Exempel:


Dagens Nyheter

  • Negativ attityd till burka i skolan” (publ. 2010-08-05 08:56)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/negativ-attityd-till-burka-i-skolan-1.1148991

  • Vilse i slöjan” (publ. idag. 00:05)

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/vilse-i-slojan-1.1219815

  • Se bakom slöjan” (publ. 2010-08-05 00:32)

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/se-bakom-slojan-1.1148940

  • Skriftlärda kluvna om slöjförbud” (Publicerat 2010-09-15 15:29)

http://www.dn.se/nyheter/varlden/skriftlarda-kluvna-om-slojforbud-1.1171200

Där talas om Bur-q-ua-förbud!!!

Ska ni förbjuda Sällskapet B?!

Är det en sorts dåligt skämt, eller vad?

Sällskapet B svarar ytterst milt:

VI förbjuder er, ok!”

 

Svenska Dagbladet

  • Skolan har ett ansvar att motverka förtryck” (publ. 2 december 2010, 04.33)

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skolan-har-ett-ansvar-att-motverka-fortryck_5765145.svd

  • Ett bakslag för muslimska tjejer” (publ. 1 december 2010, 16.16.)

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-bakslag-for-muslimska-tjejer_5763147.svd

  • FP: lärare måste kunna stoppa slöja (publ.: 1 december 2010, 14.46),

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fp-larare-maste-kunna-stoppa-sloja_5759951.svd

  • etc, hur många liknande länkar måste ska behövas, för att massan ska förstå?

 


Den som är emot Sällskapet B. är inte med detsamma, så enkelt är det.

Den som är emot Sällskapet B. har fattat sitt beslut och det är oåterkalleligt.

Sällskapet B. har gott minne.

E tu Brute”, yttrade någon i antikens Rom.

 


 

 

Sällskapet Bur-q-ua undrar på fullt allvar vad all denna hysteri handlar om!

Inte minst undrar Sällskapet: varför just nu?!

Beror det månne på att länder som Frankrike, Nederländerna, m.fl. inför förbud mot viss adekvat och respektfull klädsel och/eller avvisar människor, p.g.a. viss etnisk härkomst?

En inte alltför vild gissning (insiderkunskap från Sällskapet) är att svaret helt ”enkelt” är ett…rungande:

JA!!!
Vi är dock alla människor, eller hur?!

Ska människans klädsel och tro vara avgörande för hennes rättigheter och lika värde?

Om så är fallet, så har mänskligheten inte nått särskilt långt.

Året i skrivande stund är AD 2010, tror jag mig bestämt veta men ibland blir jag lite osäker, eftersom hela livet ter sig som en sorts saga utan gott slut…en dålig ”Hollywood-action (/romantisk komedi?)”.

 

Samhället får det, som det vill ha, eller?

Tittar (eller snarare lyssnar) just nu (/ efter redigering: tidigare) på en dokumentär på Svt2, om Gustav Klucis, en lettisk pionjär inom fotomontage och affischkonst under Stalin-eran och ”en av Rysslands största inom avantgarde” (enl. info från min digitalbox).

G. K. blev, inte helt överraskande avrättad av Stalins Lenin och Stalin (den senare till höger, för nytillkomna läsare) hantlangare, då han ansågs alltför kontroversiell.

Jag har tidigare, för Sällskapet Bur-q-ua:s räkning, skrivit om det tragiska med diktatorer, av alla sorter.

Detsamma gäller självfallet själva staten i sig: diktaturen.

Jag vill således slå fast en gång för alla att jag, till skillnad mot, t.ex. Bert Karlsson (nämnd i ett föregående inlägg), anser att:

DIKTATURER ÄR FEL OCH TRAGISKA.

Vad säger de om den mänskliga naturen kan jag vidare undra.

Vissa individer, likt Stalin, tror sig, p.g.a. sitt eget maktbehov, uppenbarligen ha rätt att bestämma över andra, utan hänsyn till ”de styrda”.

Man kan även ifrågasätta ledarskap rent generellt och s.k. pyramidstruktur, till skillnad från platt organisationsstruktur.

I rubriken till detta inlägg antyds dock att min poäng är en annan.

Min poäng är att det mest tragiska i sammanhanget är att, om en diktatur existerar under en längre tid (i Sovjetunionens fall under ca 70 års tid), så är det ett tydligt tecken på och måste det per definition innebära att någon/några också har gett den makten och även mandatet att existera och diktatorn makten att regera.

Folket i forna Sovjetuninen måste alltså ha velat ha sitt samhälle precis så som det var, ty i annat fall skulle det ha gjort ännu en revolution.

Detsamma gäller det kinesiska folket, kubaner, m.fl, s.k. förtryckta folk.

Eller tänker jag fel?

Min teori är att ett förtryckt och kuvat folk, som genom en naturlag, alltid söker göra revolution.

Om bara viljan finns, så störtas diktatorerna.

Därför vill jag till sist återknyta till rubriken:

samhället får det, som det (=dess folk) vill ha, eller?

Kanske handlar det, liksom ofta, om vad majoriteten, den fega majoriteten vill ha men inte öppet erkänner.