Bur-q-ua-fientliga artiklar i Sveriges tidningar (återkommande tema)

Det finns tyvärr ett otal Bur-q-ua-fientliga artiklar i svenska dags- och kvällstidningar och Sällskapet Bur-q-ua tycker inte om det…alls.

Exempel:


Dagens Nyheter

 • Negativ attityd till burka i skolan” (publ. 2010-08-05 08:56)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/negativ-attityd-till-burka-i-skolan-1.1148991

 • Vilse i slöjan” (publ. idag. 00:05)

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/vilse-i-slojan-1.1219815

 • Se bakom slöjan” (publ. 2010-08-05 00:32)

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/se-bakom-slojan-1.1148940

 • Skriftlärda kluvna om slöjförbud” (Publicerat 2010-09-15 15:29)

http://www.dn.se/nyheter/varlden/skriftlarda-kluvna-om-slojforbud-1.1171200

Där talas om Bur-q-ua-förbud!!!

Ska ni förbjuda Sällskapet B?!

Är det en sorts dåligt skämt, eller vad?

Sällskapet B svarar ytterst milt:

VI förbjuder er, ok!”

 

Svenska Dagbladet

 • Skolan har ett ansvar att motverka förtryck” (publ. 2 december 2010, 04.33)

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skolan-har-ett-ansvar-att-motverka-fortryck_5765145.svd

 • Ett bakslag för muslimska tjejer” (publ. 1 december 2010, 16.16.)

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-bakslag-for-muslimska-tjejer_5763147.svd

 • FP: lärare måste kunna stoppa slöja (publ.: 1 december 2010, 14.46),

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fp-larare-maste-kunna-stoppa-sloja_5759951.svd

 • etc, hur många liknande länkar måste ska behövas, för att massan ska förstå?

 


Den som är emot Sällskapet B. är inte med detsamma, så enkelt är det.

Den som är emot Sällskapet B. har fattat sitt beslut och det är oåterkalleligt.

Sällskapet B. har gott minne.

E tu Brute”, yttrade någon i antikens Rom.

 


 

 

Sällskapet Bur-q-ua undrar på fullt allvar vad all denna hysteri handlar om!

Inte minst undrar Sällskapet: varför just nu?!

Beror det månne på att länder som Frankrike, Nederländerna, m.fl. inför förbud mot viss adekvat och respektfull klädsel och/eller avvisar människor, p.g.a. viss etnisk härkomst?

En inte alltför vild gissning (insiderkunskap från Sällskapet) är att svaret helt ”enkelt” är ett…rungande:

JA!!!
Vi är dock alla människor, eller hur?!

Ska människans klädsel och tro vara avgörande för hennes rättigheter och lika värde?

Om så är fallet, så har mänskligheten inte nått särskilt långt.

Året i skrivande stund är AD 2010, tror jag mig bestämt veta men ibland blir jag lite osäker, eftersom hela livet ter sig som en sorts saga utan gott slut…en dålig ”Hollywood-action (/romantisk komedi?)”.

 

Benägenhet för provokation

Jag blir så trött på folk (högt uppsatta poliser m.fl.) som säger t.ex.:

det är aldrig ens fel, när två träter”.

JODÅ, det kan det mycket väl vara.

Man bör givetvis studera personernas historik och benägenhet för provokation och grälsjuka samt svårigheter för samarbete med andra människor.

Det behöver inte vara så värst komplicerat, när allt kommer kring.

Ibland kan detta vara dokumenterat (”svart på vitt”), vilket innebär att FAKTA finns (om nu någon myndighetsperson brydde sig om FAKTA, snarare än känslor).

Svårare än så behöver det inte vara, för den som vågar öppna ögonen.

Sammantaget, så finns det alltså människor, som finner nöje i provokation och i att FÖRSURA ANDRA MÄNNISKORS LIV.

Många provokativa människor låter man, av för mig okänd anledning, hållas.

Provokativa människor, många med grava attitydproblem, existerar förvisso, såväl i privatlivet, som i arbetslivet och hos myndigheter.

Det fascinerande är just att man låter dem hållas.

När jag skriver ”man”, så menar jag människor, som borde ha makt och förnuft att stoppa dessa attitydstörda sadister i tid men vilka likväl underlåter att handla så.

Anledningen till underlåtelsen är, liksom ovan sagt, för mig okänd men lämnar just därför och destomer öppet för spekulation.

Ibland handlar den givetvis om lojalitet på arbetsplatsen, kanske att man hellre tror på sin kollega än på en utomstående ”besvärlig person”.

I andra fall kan det handla om:

 • prestige
 • ”bekvämlighet” (man favoriserar endast EN part i en tvist, för att på så sätt gynna    myndighetens administration, likriktade och traditionella tänkande e.dyl)
 • inskränkthet (=stängda ögon)
 • inkompetens
 • fördomsfullhet
 • sexuell läggning (d.v.s. att man tycker illa om personer av motsatt kön) och framförallt
 • människofientlighet

Det handlar dock kanske i första hand om att attitydstörda sadister, såväl inom myndigheter som i privat- och arbetsliv, på något vis är starkare än dem som låter dem hållas, eller kanske snarare tvingas att låta dem hållas och är oförmögna att förhindra det. 

Denna styrka missbrukar de förra till sin egen fördel.

Oavsett vad det handlar om och vilka orsakerna är, så måste man inse att en viktig prioritering måste vara: ”rätt person på rätt plats”, snarare än att vissa arbetsplatser attraherar sadister, vars primära syfte är att förnedra andra människor i utsatt position.