…när man inser att SVT och SR (m.fl.) är opålitliga…

FRÅGOR:

 • Har Du någon gång försökt att ringa SR:s (Sveriges Radios), t.ex. ”Ekot”:s eller SVT:s (Sveriges Televisions) växel, nattetid? Tfn: 08-784 00 00 alt. 08-784 50 00?
 • Har Du någon gång blivit illa, ja väldigt illa, bemött av en ”allenarådande växeltelefonist”, på dessa ”myndigheter” eller på annat håll?
 • Har du någon gång upplevt dig vara i ”1-2-läge” hos myndigheter, m.m.(t.ex. ”Arbetsförmedlingen”, ”Försäkringskassan”, ”Socialkontoret”)?

I såfall kanske detta inlägg berör dig. Om punkterna ovan inte stämmer in på din egen erfarenhet, så kanske du ändå kan relatera, alt. förstå problematiken.


Det borde vara problematiskt, för förment statliga ”myndigheter”, att vissa av dess ”ansikten utåt” är såpass oerhört oprofessionella att de ”lägger på ”luren i örat”, när en oskyldig tittare/lyssnare ringer för att få hjälp.

Är det rentav meningen att ”ansiktena utåt” ska vara oprofessionella och lägga på luren i örat på ”obekväma personer”?

Såväl SR som Svt hänvisar gärna till ”Lyssnarservice”, resp. ”Tittarservice”.

Några telefonnummer och e-postadresser anges men får man svar?

SVAR:

NEJ!

minst fem år, säkert fler än så, har Sällskapet Bur-q-ua inte fått ETT enda svar!

Känner Du, som läser detta, igen dig?


PROPAGANDA

Sällskapet Bur-q-ua har i tidigare inlägg påpekat det negativa med statlig propaganda.

Såväl SR som SVT är per definintion INTE statliga medier.

Likväl framställs de precis som vore de sådana och som medborgare tänks man t.o.m. betala en sorts licensavgift till ”Radiotjänst”!

(http://www.radiotjanst.se/)

Vad är detta, om inte ett ”slag i ansiktet” på medborgarens integritet!

Varför betala en sorts skatt på något som inte är statligt?!


FLER EXEMPEL PÅ PROPAGANDA

Läs här själv gärna om mer information om Svt: http://svt.se/2.5924/om_svt.

Får Du någon relevant information om Svt, d.v.s. utöver information om programledare som t.ex.  Pekka Heino?

 • programmet ”Uppdrag Granskning”: löjligt program, som är uppenbart opportunistiskt. Reportern i senaste programmet (http://svtplay.se/v/2385747/uppdrag_granskning/del_12_av_23?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2385747/sb,p103536,1,f,-1)  säger t.ex.: ”men häng med nu…”, som om tittaren vet mindre än reportern. Varför lägger man ned sådan OERHÖRD TID PÅ DETTA SPECIFIKA FALL (det inslag som kallas ”Uppdraget” om en kvinna, som inte får ut sitt examensbevis), som tydligen, som av en slump, ska tas upp av ”högre rätt”? Är inte detta jäv? Känner reportern kvinnan ifråga? Hm…det luktar svågerpolitik! Ja, det stinker!!!
 • en Svt-trailer tar även upp begreppet ”krig för fred”, e.dyl. (påminner om George Orwells: ”1984” – ”Krig är fred”, ang. JAS-piloterna i Libyen (se nedan); är det bra?
 • [sagt genom en s.k. ”trailer:”] ”Dox – världens bästa dokumentärer (http://svt.se/2.129747/dox), där verkligheten överträffar fiktionen” – vad är det, om inte propaganda?

Programmet har tidigare tagit upp ämnet att danska soldater i Afghanistan tycker om att döda, ett ämne som tydligen snart ska tas upp igen, med viss variation, eftersom det nu rör sig om svenskar. Nu talas det om att det är ok att ”neutrala”, ”alliansfria” Sverige sänder X antal (nio st. vill jag minnas) JAS-plan till Libyen.

 • Man pratar ibland om att ”kejsaren är naken”. SR/SVT är nakna!

UPPMANING

 • betala ingen licensavgift, eftersom du inte vet: a.) vem som står bakom företaget och/eller b.) du inte får någonting tillbaka och/eller c.) SR/SVT är odemokratiska företag med alltför stor makt i Sverige.
 • betala ingen skatt till sådant, som Du inte tror på! I synnerhet inte om samhället inte bemöter dig med respekt och/eller ger någonting tillbaka för skattemedlen.

SLUTSATS

VEM KAN MAN LITA PÅ?

Myndigheter satta att kontrollera folket!

 

Det finns i Sverige vissa myndigheter, som till det yttre kan tyckas vilja hjälpa människor men som i själva verket vill kontrollera desamma.

Kanske är det nyss skrivna självklarheter för somliga men förmodligen inte för ”massan”…den massa som borde intressera sig betydligt mer.

De myndigheter jag här åsyftar är, i valfri ordning:

 1. Socialkontoren
 2. Arbetsförmedlingen
 3. Försäkringskassan
 4. Migrationsverket (?)

Kontrollmyndigheter varenda en.

Tala om kontrollbehov.

Kanske har jag glömt någon sådan kontrollerande myndighet.

Kommentera gärna, om ni känner till någon mer liknande myndighet.

Jag kan givetvis gå in mer i detalj på de olika myndigheterna men uppmanar samtidigt till egen forskning på området.

Om vi tar myndighet 1, så läste jag t.ex. nyligen i den relativt nystiftade ”Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)” (som har ersatt tidigare Sekretesslag) följande:

26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst,
vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.

Socialtjänst m.m.

Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

Med socialtjänst förstås i denna lag

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,

2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av
unga och av missbrukare utan samtycke, och

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av
socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse.

Det finns ingen, som, mig veterligen, har definierat exakt vilka kriterier som ska gälla vid bedömningen av huruvida en enskild tänks lida men, om en viss uppgift röjs.

Sådana ”detaljer” är oerhört viktiga, för alla som någon gång har eller önskar begära ut allmänna handlingar av ett socialkontor!

Vidare:

lämnar lagen möjligen öppet för en privatperson att kalla sig ”socialtjänst”, genom något kryphål?Jag har här inte ens nämnt Riksdagen, en högst tvivelaktig instans, som möjliggör ovanstående myndigheters existens, eftersom s.k. parlamentarisk demokrati bara gör det möjligt för maktlystna individer att göra karriär, inget annat.

Som väljare vet man bara att man vart fjärde år är berättigad att välja in ännu en maktlysten aspirant till ”demokratin”.

Den parlamentariska demokratin är en rent ut sagt skrattretande Gråter illusion.

Skrattretande, fast på fel sätt.

Varför går såpass många på och ”köper” den illusionen?