IMPERIALISM VS INFORMATION/UPPLYSNING

Vad är det för skillnad mellan imperialism och information/upplysning?

Visst finns ytligt sett en stor skillnad.

Frågan ställs dock, eftersom många förmodligen inte reflekterar över hur närbesläktade orden trots allt är.

Ligger skillnaden i betraktarens ögon?

Kanske handlar det om i grunden samma innebörd och bara om olika ord, vars respektive innebörd beror på vem som säger dem, på vilket sätt och i vilket sammanhang.

Lite grann som ordet ”terrorist” kanske. Vem har tolkningsföreträde till det ordet?


För att fortsätta på det temat:

vem tillskriver vem den tvivelaktiga egenskapen ”terrorist”?

Är förresten terrorist en egenskap/förmåga, eller en boja?

En dygd eller en last?

Är det ärftligt betingat att vara terrorist eller styr månne miljö och uppväxt?

Kanske beror uppkomsten av ”terror” av hur omvärlden behandlar vissa grupper och/eller individer.

Förmodligen är ordet främst ett skällsord, ägnat att skapa ett ”vi och de”-samhälle, en till synes enkel svartvit värld, med en tydlig syndabock och fiende, en värld som är bekväm för dem med självutnämnt (om än kanske outtalat) tolkningsföreträde.


För att istället återgå till huvudtemat

igår lyssnade jag på nyheterna, där man bl.a. nämnde att en talesman för talibanerna i Afghanistan hade bekräftat att USA hade fångat den näst högste ledaren Omar, e. dyl.

Till att börja med kan man reagera över uppgiften att talibanerna har en talesperson. Jag har läst att de även har haft en utrikes- eller premiärminister.

Det låter ju nästan som om talibanerna vore, hör och häpna: civiliserade, ja kanske MÄNNISKOR!

Hur rimmar det med vad en viss svensk med förnamnet Gudrun en gång sade, d.v.s. att alla män är talibaner? Ja, det kanske rentav rimmar bra.

Kanske även kvinnor är talibaner, d.v.s… MÄNNISKOR?

Det vore nog en mardröm för t.ex. s.k. elitfeminister, om det vore sant.


För att istället övergå till ämnet kvinnor, så hävdas att talibaner och kvinnors rättigheter står i ett motsatsförhållande.

Tänk om det istället handlar om olika kulturer?

Här kan man anknyta till huvudtemat.

Vem har tolkningsföreträde för vad som är information/upplysning, om kvinnors rättigheter, kondomer, ”fria aborter”, ”patriarkatet”, kultur, etc, och vad som är ”väst-imperialism”?

Om ”förtryckta” kvinnor inte vet om att de är ”förtryckta”, är de det ändå, rent generellt?

Kan man generalisera och vem avgör?

Vem ska uppfostra vem och varför?

Vem är primitiv, vem är civiliserad?

Vem är god, vem är ond?

Gråter


Samma problem återfinns i Sverige vad gäller barns ”rättigheter”, ”rättigheter” som de flesta barn är lyckligen ovetande om.

Det handlar om ”rättigheten” att välja bort sina föräldrar vid en viss grad av ”mognad”.

Framförallt barn till separerade föräldrar i vårdnadstvister ”informeras” om dessa ”rättigheter”, vilket gott kan kallas imperialism. Att ett barn i en s.k. ”kärnfamilj” skulle informeras om sådana ”rättigheter” ter sig absurt.

I det fallet handlar det om socialkontors-/”rättsväsende”-imperialism.

S.k. ”experter”, personer som är främlingar och som oftast aldrig har träffat barnen, tänks vara behöriga att fatta beslut till förmån för det s.k. obestämda rekvisitet ”barnets bästa”.

I grunden är problemet ett och detsamma:

vem har tolkningsföreträde och vem avgör?

Är det en individs utbildningstid som automatiskt ger individen mandat till tolkningsföreträde, med påverkan på andra individers rättigheter och liv?

Handlar det, som så ofta, om att ”kollektivet” anses (av majoriteten…kollektivet) vara viktigare än individen (minoriteten…individen)?

Är ett sådant system moraliskt försvarbart och vem avgör?

Etc, etc…så länge man har lust och ork.

 

 

 


 

 

 
 

 

Annonser

stilstudie i maktmissbruk

Föreställ dig att det fanns en myndighet i Sverige, en ej folkvald sådan och därför alltså ej heller demokratisk, inom vilken det arbetade tjänstemän, som hade makten att skriva utredningar syftande till andra människors väl och ve.

Är en sådan tanke svår att föreställa sig?

Oavsett svaret på den frågan, så fungerar det precis så i Sverige idag och sedan lång tid tillbaka.

Politiker må vara folkvalda, vilket dock inte utgör någon som helst garanti för att de tjänar folkets intressen.

På myndigheterna däremot sitter det X antal tjänstemän (-kvinnor), som INTE är folkvalda överhuvudtaget och DET är ett stort problem!

Varför är det ett stort problem?

Svar:

  1. de är inte folkvalda och kan därför inte väljas om
  2. de besitter, i vissa fall, obegränsad makt över människors liv, föräldraskap, o.s.v.

Som Marcellus sade i ”Hamlet”: ” Something is rotten in the state of Denmark.

(länk: http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/something-rotten-state-denmark)

Ordet ”Denmark” utbytes med fördel mot ”Sverige”. Skillnaden är hårfin.

Min gissning är att Shakespeare aldrig besökte Sverige…kanske var landet alltför ruttet redan då för att förlänas en litterär skildring, vad vet jag…

Om han hade besökt Sverige idag, så hade ”Hamlet” fått en uppföljare.

Du som har orkat läsa ända hit kanske undrar något i stil med: ”vilken myndighet åsyftar Bur-q-ua12?”.

Svar: socialkontoren är ett uppenbart exempel men det finns fler, t.ex. Försäkringskassan.

Om man studerar hur socialkontorns tjänstemän/represenTanter arbeter eller inte arbetar, så märker man snart att det inte sker inom ramen för vad jag skulle kalla DEMOKRATI.

Långt därifrån.

Naturlig lösning på problemet

avsätt socialsekreterare vart fjärde år!

Det är den uppenbara lösningen på detta rättssäkerhetsproblem, som handlar om att vissa tjänstemän missbrukar en makt, som de aldrig borde ha förlänats, över människor.