”Society of…

Society of Bur-q-ua”, på ett tvivelaktigt forum, som kallas ”Facebook”: http://facebook.com/societyofb. Vad kommer härnäst?

Annonser