Den första hjärntvätten

Varför skulle just jag renas i mänskligt avskräde?
När föll det på just min lott?
 
Vem kan överleva, förment vit och obefläckad, ett sådant reningsbad?

Vem kan, mot sådan bakgrund, uppstå ur askan, likt fågel Fenix?
 
Bättre vore väl att, som icke simkunnigt spädbarn, kastas i första bästa bassäng, oavsett djup, i första bästa simhall? 
 
Den första gången jag hjärntvättades var förmodligen vid det tillfälle, då jag döptes.

Vid det tillfälle, då jag, utan att tillfrågas, mottog mitt dopnamn och därtill personnummer.
 
Sedan dess kallar medmänniskor mig vid ”namn”, liksom jag vore en…hund.

Är jag alltså: en hund?
 
Ska jag alltså lystra till mitt namn och vara en ROBOT, som så många andra?

Följa strömmen?
 
Beklagar: men jag är ingen del av massan, har aldrig varit och har heller aldrig haft för avsikt att bli.
 
Hjärntvätten är delvis möjlig, p.g.a. det faktum att jag, som individ, vid tillfället var omedveten och därmed kan anses ha förletts av bättre vetande, s.a.s. vuxna individer.
 
Alla dessa viktiga beslut är enbart baserat på ålder.

Jag kallar allt, som faller in om dessa ramar, för åldersapartheid, varken mer eller mindre.
 
Hjärntvätten fortskrider genom hela livet, på mer eller mindre tydliga sätt.
 
Det kan ske på tv, genom politiker, som söker vinna röster för förslag, vilka uppenbarligen inte är förankrade hos folket/massan, eller på arbetsplatsen, i bekantskapskretsen, inom familjen, eller annorstädes.
 
Varhelst det finns skäl att tro att påverkan medelst hjärntvätt förekommer, så finns ALL anledning att, å det bestämdaste, bekämpa densamma.