Gåtan diktatorer

Astral Body

                             Gåtan diktatorer

Alla dessa diktatorer på bilden närmast ovan (OBS! jag menar inte den vackra bilden längre upp…;det är självfallet en bild på den Gode Despoten (”DGD”)… :OD ):

vad VILL de?

Vilka drivkrafter har alla dessa mestadels män med förvridna sinnen?

Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Charles Manson (som kanske inte faller under epitetet diktator), Idi Amin, Ayatollah Khomeyni, George W Bush (en ”folkvald diktator”) m.fl.

Vad förenar dessa personer och varför accepteras de av folket?

Folket är ju alltid starkare än ledaren, oavsett arméns styrka. Detta är ett obestridligt faktum.

Finns bara folkets vilja till uppror, så är uppror möjligt, gentemot orättfärdiga ledare.

Så varför acceptera och lyda diktatorer?

Hur rättfärdigar diktatorerna sin politik, folkvalda eller inte?

Makt är ett passande nyckelord, som jag har valt till detta inlägg men vad innebär egentligen makt och behov efter makt?

Innebörden av ”makt” torde trots allt skilja sig individuellt, mellan de enskilda diktatorerna.

Ett aktuellt samtalsämne är ju just nu avrättningen av Saddam Hussein.

Vad ville egentligen denne förkroppsligade DJÄVUL?

Vad var S H: långsiktiga syften? Att sko sig på folket och tillskansa sig själv och sin familj palats och rikedomar?

Kanske olja lockade? Vad sägs om lite olja?

OLJA!!!

”Oil for water”, någon?

Var inte oljan trots allt en del av orsaken till såväl Iran/Irak-kriget och Kuwaitkriget som det senaste kriget mellan USA och Irak?

Bevakade inte USA oljeministeriet med högsta prioritet? Just det exemplet är väldigt tydligt.

Man kan med rätta fråga sig vilka prioriteter som styr världen: olja/pengar eller människor?

Hursomhelst…alldeles oavsett USA:s egna intressen: trodde S H på fullt allvar att han skulle ”komma undan” med det han gjorde och kanske t.o.m. bli hyllad av samma folk?

Reflekterade han ens över sådana frågeställningar? Det får vi aldrig reda på.

Sällan har uttrycket ”som man bäddar får man ligga” känts mer träffande än här.

Tyrannen hängdes i sitt eget hemland, om än enbart dömd för ett fåtal av de avskyvärda brott han begick.

Spontant känner jag ”vem BRYR SIG???”, ang. hans öde men jag har även en förmåga att tänka ett steg längre.

Det är olyckligt när vanliga ”icke-tyranner” förhärdas i sina hjärtan och accepterar dödsstraff.

Det är olyckligt att Aftonbladet (som förvisso sponsrar denna blogg) visar avrättningen i sin webb-tv, om än bara början av densamma.

Jag kommer att tänka på ett dataspel, nämligen ”Civilization” (tror jag att det heter), där man ska bygga upp en civilisation. Jag har ingen större erfarenhet av just detta spel men känner till ett annat strategispel av liknande karaktär.

Att skapa moral hos folket är där viktigt, för att få förtroende som ledare och för att få saker och ting genomförda.

S H har uppenbart misslyckats med det, på lång sikt.

Hans liv ter sig objektivt sett som en dålig investering på Börsen. En MYCKET dålig investering.

Jag kom igår på mig själv med att råka jämföra honom med nyligen bortgångne soul-legenden James Brown.

Betänk för en sekund/minut/”valfri tid” hurpass olika människors liv kan te sig!!!

Den ena människan ”råkar” bli diktator, mördar tusentals andra och faller till sist offer för sina egna brott och blir avrättad – dör en onaturlig död – ; den andra människan väljer musikens bana, blir känd och dör en mer eller mindre naturlig död.

Man kan fråga sig i vilken mån människans ”fria val” har någon betydelse i sammanhanget.

Varför självmant välja att bli diktator?

Detta är för mig en stor GÅTA!

Det är emellertid sorgligt att vi i vårt s.k. ”civiliserade” samhälle inte har kommit längre än att vissa stater anser det bara berättigat med dödsstraff, för vissa typer av brott, som t.ex. ”brott mot mänskligheten”.

Jag anser att två deviser bör följas:

1.) INGEN MÄNNISKA HAR RÄTT ATT DÖDA NÅGON ANNAN, OAVSETT MANDAT FRÅN MAKTHAVARE!

2.) ALLA DÖDSSTRAFF ÄR OCH FÖRBLIR MORD!

Att en stat tillämpar dödsstraff är i grund och botten ytterst primitivt och visar på en destruktiv och föraktfull människosyn.

De signaler som skickas till medborgarna är därmed att det under vissa omständigheter är ok att döda, bara ordern kommer tillräckligt högt uppifrån.

Folk måste göra sina röster hörda och inte låta dåliga makthavare känna att de är maktfullkomliga.

B B – Bröd och Bur-q-ua åt folket (alla, såväl män som kvinnor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 tankar om “Gåtan diktatorer

  1. Hej Igen.Jag håller med dig i allt utom vem man ska kalla diktator.En diktator föds av en militärkupp eller fusk med något typ av val där han ensam varit kandidat eller motsidan hotats och skrämts från valurnan.Med terror och död utraderas alla andra som tycker annorlunda.Jag reagerar mot dina åsikter om Amerikas President, han är vald i ett demokratiskt och fritt val, han kan förlora nästa val och även avsättas dessförinnan, folket bestämmer,en sådan kan inte kallas diktator men om han är psykopat eller inte är lika svårt att avgöra som som det är att ställa diagnosen på många andra.Att bevakningen av jordens rikedomar skapar konflikter har du rätt i.I liten skala blir det även konflikter för vanligt folk när de strävar efter mer eller slåss om det som ägs.Striden i Mellanöstern handlar inte enbart om rikedomar, där är det även striden mot den Muslimska utbredningen som är orsaken, rädslan för denna stenålderskultur och den hjärntvättade fanatism som råder skrämmer den fria världen.Rädslan för dessa sprider sig över hela världen och tystar motständare.

  2. Hej S-O.Jag uppskattar dina inlägg hittills men George W Bush ÄR en diktator (om än ”i smyg”) av minst FYRA anledningar:1.) Det FANNS ALDRIG NÅGRA massförstörelsevapen i Irak! Den huvudanledning till kriget, vilken Bush-regimen (”Vita huset”) anförde. Kriget tycks istället framförallt ha handlat om olja och en personlig vendetta, därför att presidentens pappa tidigare hade varit nära att råka ut för ett attentat från Saddam H.M.a.o., så ljög denne folkvalde president för folket!Denna undlåtenhet att framlägga fakta FÅR man inte förringa!2.) Man kan diskutera huruvida George W Bursh överhuvudtaget ÄR folkvald. Under hans första mandatperiod, så pågick ju något ”skumt” med rösterna i Florida, där hans lillebror Jeb Bush är guvernör. Se där, där har du ditt önskade valfusk. Författaren Michael Moore har ju även skrivit om detta i bl.a. boken ”Korkade vita män”.3.) Nyss lät man på Sveriges Radio meddela att ca 3000 amerikanska soldater hittills har dött i senaste Irak-kriget. Detta att jämföras med ca 42000 CIVILA irakier! Vad säger det om USA:s president?Hur kan en demokratiskt vald folkledare acceptera att civila dödas, framförallt med tanke på punkt 1?Som tidigare sagt: diktatorer och deras tankebanor respektive drivkrafter är något av en gåta.4.) Amerikanska folket vill inte ha krig, liksom inget ”civiliserat” (en problematisk term) folk vill!På vår planet är vi drygt 6 000 000 000 människor. Hur stor andel av dessa vill ha krig? En procent? En halv?Det som är fascinerande är att denna ynka procent tillåts hållas, trots att de övriga 99 procenten är starkare.Först när makthavarna på allvar börjar LYSSNA till folket kan vi börja komma någonstans.

  3. Hej igen S-O. Jag skrev ytterligare ett stycke avsett för den förra kommentaren men det måste ha ”försvunnit” någonstans på vägen. Oklart hur. En förklaring kan vara att jag hade kopierat ett stycke från din kommentar och blev förbryllad över att det hade SVART bakgrund när jag klistrade in det. Antagligen berodde det på att kommentaren var alltför lång. Emellertid syntes hela, när jag hade skickat den, även om jag då hade exkluderat citatet från din kommentar. Däremot syntes det sista i texten till min kommentar mot svart bakgrund, innan ”utskicket”. Kan du relatera till det? Hursomhelst: i samband med punkt 2 och valfusk, så ville jag säga att också Hitler ju faktiskt var folkvald! De flesta demokrater skulle nog ändå enas om att han var att definiera som diktator. Jag är dock osäker på huruvida han till en början kunde avsättas eller ej. Åtminstone kanske det var möjligt innan han och nazistpartiet ändrade lagarna och började ”ta över”. Det är lätt att med facit i hand uttala sig om makthavare och det riktigt skrämmande är att man inte alltid kan det på förhand.

  4. Jag kan inte bli amerikahatare, om inte Amerika funnits hade även jag inte levt.Min pappa var kommunist, under kriget samlades dessa i läger, allt var förberett för att för invasionen av Sverige, Ryssland kom emellan och trupperna flyttades dit istället.Allt var förberett för en avrättninga av aktiva Kommunister.Amerika anslöt sig till kriget, fredsivrarna protesterade som vanligt.Hitler fick bita i betongbunkern och min far fick leva.Det som händer i Asien är en upptackt till ett nytt storkrig, får Muslimernas diktatorer till mullor hållas liksom hitler och Stalin han det bli ett krig, du kan väl inte undvika att se utvecklingen i hela världen, redan nu ska vi skrämmas till tystnad.Blir det USA igen som måste rädda oss en gång till?Förr var det rädslan för Hitler, vem räddade hela Europa, ja USA.Sedan var det de Kommunistiska diktaturerna, återigen USA som räddade stora delar av folket i vår världsdel, nu är det Muslimska diktatorer och härskare, Alla tiger och är rädda, vem försöker göra nåt, ja USA.allt medan folk som glömt stoppar huvet i sanden.

  5. Hitler kom till makten genom val, Tyska folket mådde ännu dåligt över första världskrigets förnedrande nederlag där de var tvungen att skriva på ett avtal som förbjöd dem att bygga upp en krigsmakt.Hitler hjärntvättade det tyska folket och lovade att det stora Tysklands ära skulle återskapas.Han fick sådan makt att han kunde utradera alla motståndare,det är så det går till när en demokrati blir en diktatur.Jag kan inte tänka mig att USA.s presidenten skulle ha tillstymmelsen av möjligheter att omvandla Amerika till en diktatur. Hitler byggde upp den modernaste krigsapparat världen skådat utan att någon kunde hindra honom.Sedan började erövringen av Europa med anfallet på Frankrike och hur det gick har nog de flesta vetskap om.

  6. Den som utsätts för våld och förtryck blir präglad av det mönstret. Skulle denna person lyckas få makten har han ingen annan bild av hur makt ska brukas, utan blir själv en förtryckare.Såvida han inte får en chans att bearbeta och reflektera.Det är samma fenomen som att man upptäcker att man gör om alla sina föräldrars misstag när man själv blir förälder.Vi i vår lilla ankdamm har ganska svårt att förstå hur det är att leva i dessa hämd- och hederskulturer. Där gäller det att bygga upp säkerhet åt sig själv och de sina, att sko sig bäst man kan… för skyddsnätet finns inte… osv…

  7. Kyrksyster, du har alltid goda insikter. jag har ibland hört orden, mina föräldrar har utsatt mig för en svår uppväxt och vi barn har fått lida, jag kommer aldrig att utsätta mina barn för samma elende som jag upplevt.tråkiga händelser kan även ge insikt men oftast faller inte äpplet långt från trädet.

  8. [kommentar till kommentar #7 av S-O fre. den 5/1:]Det finns många likheter mellan George W Bush och Adolf Hitler, i början av den senares politiska ”karriär” (uppgång, maktmissbruk och fall).Populism, som Hitler tycks ha spelat på, är kanske inte direkt något som Bush har gjort sig känd för (hans opinionssiffror sägs vara låga) men för en maktapparat likt hans, så tycks det vara en smal sak att påverka folkopinionen i önskad riktning.Nationalism är dock något, som de båda har gemensamt. För Hitler var judarna Fienden, för Bush islamisterna.Det gäller att hålla ihop ”sitt” folk, oavsett om det heter tyskar eller amerikaner.Så några kommentarer direkt riktade till de punkter du själv tog upp:1.) ”Hitler kom till makten genom val (…)”Ja men det gjorde förvisso Bush d.y. också, även om det inför första mandatperioden skedde under tveksamma förhållanden. Alltså minuspoäng till Bush, vad gäller valet.2.) ”Hitler hjärntvättade det tyska folket och lovade att det stora Tysklands ära skulle återskapas.”Är det inte vad också Bush sysslar med? S.k. ”krigsretorik”, som gör gällande att USA representerar ”de goda”, världspolisen, som helt enkelt är ”bäst”?3.) ”Han [Hitler, Bur-q-ua12:s. anm.] fick sådan makt att han kunde utradera alla motståndare,det är så det går till när en demokrati blir en diktatur. ”Även detta stämmer in på Bush. Är inte USA:s krigsmakt månne X ggr kraftfullare än Tysklands under Andra Världskriget?Har inte USA kapacitet att ”utradera” alla motståndare, ja i själva verket hela planeten Tellus befolkning?4.) ”Jag kan inte tänka mig att USA.s presidenten skulle ha tillstymmelsen av möjligheter att omvandla Amerika till en diktatur.”Det kunde man säkert inte tänka sig i Tyskland heller, när man valde Hitler. Eller vad tror du att dagens ryssar tänker om Putin, som får allt större makt och mördar meningsmotståndare ”till höger och vänster” [utan anspelning på ev. blocktillhörighet]? Kan ryssarna tänka sig att Putin är en diktator? Vill ryssarna rentav ha en diktator (alt. ”stark man”) till ledare?5.) ”Hitler byggde upp den modernaste krigsapparat världen skådat utan att någon kunde hindra honom.” Även detta passar in på Bush…tyvärr!6.) ”Sedan började erövringen av Europa med anfallet på Frankrike och hur det gick har nog de flesta vetskap om.”Om jag inte missminner mig, så började Hitlers erövring med en invasion av Polen. Frankrike kom långt senare. Hm…Tja, likheterna fortsätter dock mellan Hitler och Bush. Bush startade krig i Afghanistan och Irak. Det senare kriget, p.g.a. en personlig vendetta, då Saddam Hussein hade utfört eller planerat attentat mot Bush d.ä.Var Bush:s krig motiverade?Rätt eller fel? Bra eller dåliga?Självfallet är Bush:s diktatur en ”smartare” sådan och inte lika uppenbar men visst rör det sig om diktatur. Amerikanerna lever i en illusion av att de är ”fria” och ”självständiga”, liksom vi européer gör.I ett materiellt rikt land kan det varar svårare att se igenom en politik som gått snett.I själva verket är vi alla förtryckta av den enda stormakt som ännu finns kvar.Denna stormakt är en kvarleva från ”Kalla kriget” och sann världsfred kan aldrig uppnås utan att stormakterna avväpnas och upphör att vara stormakter. Tydligen har man förstått detta i Mellanöstern men inte i Sverige och andra ”västvänliga” länder.

  9. Ang. min senaste kommentar, så berör den S-O:s kommentar #8, snarare än #7, som jag tidigare skrev.Anledningen till felskrivningen är att jag hade en ännu inte godkänd kommentar att ta ställning till (nuvarande #7 från en ej inloggad anonym person).Den kommentaren ”kilade sig”, p.g.a. kronologin, oturligt nog in innan S-O:s kommentar. Jag skulle önska att det fanns en funktion för ”admins”, vilken tillät redigering av inte bara inläggen utan även ens egna (och andras) kommentarer.Om någon känner till hur man som ”admin” kan redigera sina kommentarer, så vore jag tacksam, om ni ville delge mig den informationen.

  10. Hej Bur-q-ua12: Det var jag som var anonym av misstag, min inloggning till min egen blogg hade avbrytits efter ett sändningsstopp, när jag då publicerade kommentaren blev den namnlös. Det brukar vara vänstersympatier som har misstroende mot Amerika, jag hade möjligheten att lyssna på pappas berättelser, han var född 1901 och har upplevt alla krigets skeden.Hitler var kommunisthatare, såg dessa som motståndare och dödade även dessa.Om Hitler vunnit kriget hade inte min pappa som var internerad överlevt och jag hade inte funnits, jag kan inte hata något som gett mig möjlikheten att födas.Kommunisterna som hatar USA borde tänka på att även deras fäder kan ha räddats med livet i behåll av just USA.Sveriges kommunistledare har tidigare under lång tid farit runt till de kommunistiska diktatorerna och haft offentligt pusskalas, de har nu fallit, någon avrättats och de övriga fått sina straff, det var USA som hjälpte oss och dessa ses felaktigt som världens undergång.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s